Nyheder

SpotOn: Ulykke på hjemmearbejdsplads

Hjemmearbejde er som følge af Covid-19 blevet mere udbredt end tidligere, og både arbejdsgivere såvel som arbejdstagere ser store fordele herved. Arbejdsskader opstår som udgangspunkt på arbejdspladsen, men kan tillige opstå i hjemmet. I denne udgave af SpotOn-serien sætter vores processpecialister fokus på en ny sag fra Østre Landsret og undersøger spørgsmålet: Hvornår kan en skade indtruffet på hjemmearbejdspladsen karakteriseres som en arbejdsskade?

Arbejdsskadesikringslovens § 5

En arbejdsskade er en ulykke, der er sket som en følge af arbejdet eller de forhold, som arbejdet er foregået under. Sådan står der i arbejdsskadesikringslovens § 5. Arbejdsgiveren skal alene dække de skader, der falder inden for denne kategori, men ikke skader, der sker i forbindelse med fritid, transport til og fra arbejde eller øvrige private forhold.

Vurderingen af, hvorvidt en skade kan defineres som en arbejdsskade - og dermed være omfattet af reglerne i arbejdsskadesikringsloven – er ens for skader opstået på den fysiske arbejdsplads såvel som i hjemmet. Afgørende er alene, om skaden kan henføres til udøvelsen af arbejdet.

I Ankestyrelsens sag med j.nr. 21-42599 kom Ankestyrelsen frem til, at en skade på en arbejdstager, der arbejdede ved sit sofabord og snublede over ledningen til vedkommendes computeroplader, kunne henføres til udøvelsen af arbejdet. Tilsvarende fandt Ankestyrelsen i sag med j.nr. 20-51656, at en arbejdstager, der arbejdede på sin terrasse og strakte sig for at rykke en parasol nærmere, så computerskærmen kom ind i skyggen, kunne henføres til udøvelsen af arbejdet.

I begge sager blev der lagt vægt på, at skaderne skete i forbindelse med udførelsen af arbejdet, og at arbejdsgiverne i de to sager ikke havde opstillet krav til indretningen af arbejdspladsen.

En flytning af hjemmekontor uden for arbejdstiden

I en konkret sag, hvor Østre Landsret har afsagt kendelse den 28. april 2023, havde en arbejdstager pådraget sig en skade i hjemmet, hvorefter arbejdstageren blev sygemeldt. For Østre Landsret handlede sagen om, hvorvidt der var tale om en arbejdsskade.

Under sin fridag pådrog en arbejdstager sig en skade, da vedkommende skulle flytte sit arbejdsbord mellem to værelser i hjemmet. Formålet med omrokeringen var, dels at skabe mere fortrolighed og undgå forstyrrelser i arbejdstiden, og dels at skabe et bedre arbejdsmiljø. Arbejdstageren anførte, at flytningen af arbejdsværelset var i arbejdsgiverens interesse, og at der dermed var tale om en arbejdsskade.

Østre Landsret kom derimod frem til, at der ikke var tale om en arbejdsskade efter arbejdsskadesikringsloven, idet der blev lagt vægt på følgende momenter:

  • at flytningen af bordet ikke var drøftet med arbejdsgiveren,
  • at der fra arbejdsgivers side ikke var opstillet en forventning om, at indretning eller ændring af hjemmearbejdspladsen skulle ske uden for arbejdstiden,
  • at arbejdsgiveren ikke havde nogen særlig interesse i eller indflydelse på flytningen,
  • at der ikke var grundlag for at fastslå, at arbejdsforholdene på det tidligere hjemmekontor ikke havde været sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarlige samt
  • at skader i fritiden normalt ikke kan anerkendes som arbejdsskader.

Østre Landsret har derved præciseret reglerne for, hvornår der kan være tale om en arbejdsskade i de situationer, hvor arbejdstageren har en hjemmearbejdsplads.

Hvad skal man være opmærksom på?

Arbejdstageren kan som udgangspunkt kræve erstatning for enhver skade, der opstår som følge af arbejdet, uanset om skaden er opstået på den ”almindelige” arbejdsplads eller på en hjemmearbejdsplads – uanset hvor i hjemmet skaden opstår.

Afgørende er i udgangspunktet alene om skaden opstår under arbejdstagerens udøvelse af sit arbejde – uanset arbejdspladsens placering.

For så vidt angår skader på en hjemmearbejdsplads, som opstår i arbejdstagerens fritid, må der imidlertid foreligge ganske særlige forhold, førend en skade kan karakteriseres som værende en arbejdsskade efter arbejdsskadesikringslovens § 5. Som udgangspunkt vil disse skader kun være omfattet, såfremt arbejdsgiveren har instrueret arbejdstageren i at indrette hjemmearbejdspladsen uden for arbejdstiden eller har haft anden særligt bestemmende indflydelse på indretningen.

SpotOn - Din vej til aktuel indsigt i udvalgte afgørelser fra Landsretterne og Højesteret

Som læser af DAHL´s nyhedsserie ”SpotON” får du indsigt i de nyeste proces- og erstatningsretlige afgørelser fra Østre Landsret, Vestre Landsret og Højesteret. Vores processpecialister har nøje udvalgt afgørelserne, som de med udgangspunkt i et kort sammendrag perspektiverer til konkrete råd, pointer og anbefalinger, som du skal være opmærksom på.

SpotON udkommer løbende – formatet er kort og med øje for konkrete pointer og brugbare take-aways. Læs nogle af de tidligere udgaver her og her.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne