Nyheder

Skattestyrelsen øger kontrollen med influenceres beskatning: Risikerer højere restskat

Influencere, der driver virksomhed i selskabsregi, skal betale skat af de produkter, de får stillet til rådighed af deres samarbejdspartnere f.eks. i form af vareprøver. Skattestyrelsen skærper nu kontrollen på området, hvilket betyder at influencere til stadighed får højere restskat end tidligere. Vi giver et indblik i, hvad man særligt skal være opmærksom på, hvis man som influencer modtager vareprøver.

Influencere, som spreder et bestemt budskab via digitale platforme såsom Instagram, Facebook, YouTube, en blog, eller på anden måde tjener penge via sociale medier, skal betale skat af indtægterne heraf. Som vederlag modtager influencere typisk penge, vareprøver (goder), gaver eller en kombination af disse. For så vidt angår vareprøver, er der som oftest tale om tøj eller andre fysiske produkter fra samarbejdspartnere.

Beskatning rammer både erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende

Vederlag optjent på baggrund af aktivitet som influencer er skattepligtigt. Beskatningsgrundlaget for influencere afhænger af, om aktiviteten kan kvalificeres som erhvervsmæssig virksomhed eller ej. Er dette tilfældet, skal der opgøres en skattepligtig indkomst for virksomheden, hvor virksomheden samtidigt har fradrag for driftsomkostninger. Afgørelsen af, om en aktivitet udgør en erhvervsmæssig virksomhed, beror på en samlet konkret vurdering. Erhvervsmæssig virksomhed er kendetegnet ved at være tilrettelagt og drevet med systematisk indkomsterhvervelse for øje. Hertil gælder der et krav om rentabilitet, og at virksomheden har en vis forretningsmæssig aktivitet.

En influencer, som f.eks. promoverer, tester og anmelder produkter mod betaling, vil sædvanligvis kvalificeres som erhvervsdrivende, hvis vedkommende har flere forskellige samarbejdspartnere. Omvendt vil en influencer, der kun har en beskeden omsætning og forretningsmæssig aktivitet f.eks. i form af en enkelt kunde, som udgangspunkt ikke drive erhvervsmæssig virksomhed.

I tilfælde af, at der ikke er tale om erhvervsmæssig virksomhed, skal vederlag beskattes hos influenceren som B-indkomst i form af honorarindkomst.

Benyttes vareprøverne efterfølgende privat?

Anvendes produkterne privat efter endt afprøvning, test og anmeldelse, skal der ske beskatning af værdien. Bortskaffes eller destrueres produkterne efter endt afprøvning, er det derimod muligt at fratrække et beløb svarende til handelsværdien af de vareprøver, der bortskaffes eller destrueres. I dette tilfælde sker der altså ikke beskatning, medmindre vareprøverne har været anvendt privat i perioden inden bortskaffelsen. Bortskaffelsen eller destruktionen skal kunne dokumenteres.

Skatterådet har tidligere i et bindende svar taget stilling til influencers beskatning af vareprøver. I sagen som refereret som SKM.2021.445.SR fandt Skatterådet, at i det omfang vareprøverne udelukkende blev anvendt som led i virksomhedens drift, herunder i forbindelse med test, anmeldelse eller øvrig fremvisning på de sociale medier, ville vareprøverne ikke være skattepligtige for den i sagen omhandlende influencer. Hvis der derimod var tale om, at influenceren efterfølgende anvendte produkterne privat, ville disse anses for at erstatte et privat forbrug hos influenceren med den konsekvens, at der skal ske beskatning. Du kan læse mere om denne sag i vores tidligere artikel Skal influencere beskattes af forbrug af vareprøver? 

Skattestyrelsens øgede kontrol af skatteydere i ”utraditionelle jobs”

I en pressemeddelelse af den 2. marts 2023 oplyser Skattestyrelsen, at op mod 700.000 danskere i perioden 2017-2020 har haft det, som Skattestyrelsen betegner som ”utraditionelle jobs” den såkaldte ”tredje gruppe indkomstmodtagere”. Dette er f.eks. foredragsholdere, e-sports-spillere eller influencere. I mange tilfælde er der tale om, at borgere supplerer deres oprindelige indtægt med endnu en indkomst. Denne supplerende indkomst kan give anledning til skattemæssige udfordringer hos borgerne, da Skattestyrelsen ikke automatisk får oplysningerne vedrørende disse indkomster. Borgerne er i stedet selv ansvarlige for at oplyse, hvad de tjener for at sikre den korrekte skattebetaling. I praksis svinger beløbene fra denne supplerende indkomst ofte fra måned til måned.

Som konsekvens heraf oplyser Skattestyrelsen, at hvis en borger med et utraditionelt job skulle betale penge tilbage i skat i 2017, lød den gennemsnitlige restskat på ca. 29.000 kr. Til sammenligning var den gennemsnitlige restskat for denne indkomstgruppe steget i 2021 til ca. 40.000 kr.

For et nærmere indblik i den talmæssige opgørelse for ”den tredje gruppe” henviser vi til Skattestyrelsens analyse af marts 2023: ”Danskernes skattebetaling – Den tredje gruppe på arbejdsmarkedet”.

Som influencer skal man altså være særligt opmærksom på, at man får selvangivet behørigt.

Hvis man som influencer ikke indberetter indkomst behørigt til Skattestyrelsen, bliver der altså ikke automatisk indeholdt skat og arbejdsmarkedsbidrag (am-bidrag) ved udbetaling af honoraret. Det er altså influenceren, som har ansvaret for at oplyse honoraret som B-indkomst, så den korrekte skat og arbejdsmarkedsbidrag indbetales til Skattestyrelsen.

Der er ikke præcise retningslinjer for, hvornår en vareprøve kan anses som at være anvendt eller forbrugt privat. Det kan være en vanskelig grænsedragning, og for den enkelte kan det have vidtrækkende skattemæssige konsekvenser.

I tvivlstilfælde kan det anbefales at få en afklaring ved at anmode om et bindende svar hos Skattestyrelsen.

Kontakt DAHL

Hos DAHL har vi stor erfaring i håndtering af almindelige skattesager. Vi bistår også med råd og vejledning i forbindelse med korrespondance med skattemyndighederne, samt efterfølgende eventuel førelse af din skattesag ved domstolene.

Vi står altid til rådighed for en uforpligtende drøftelse af din skattesag. Du er velkommen til at kontakte en af vores specialister.  

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne