Nyheder

Ny Compliance-lov i Tyskland og nyt EU-direktiv får snart konsekvenser i Danmark

Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz: Så kompliceret et navn har den nye lov fået. Loven – som forkortes LkSG - trådte i kraft i Tyskland den 1. januar 2023. Den regulerer virksomheders ansvar for overholdelse af menneskerettigheder i de globale forsyningskæder. Dette er første artikel i vores nye German Desk-serie med nyheder om dansk-tyske emner.

Den nye LkSG samt kommende EU-lovgivning bliver et vigtigt compliance-tema med stor ansvarsrisiko. Virksomhederne skal opfylde nye due diligence-forpligtelser, og overtrædelser af lovens krav kan medføre store bøder. Complianceafdelingerne skal derfor allerede nu være aktive med at supplere deres styringssystemer samt tilpasse de kontraktmæssige aftaler med leverandørerne, så de opfylder de nye specifikationer.

Lovens formål og anvendelsesområde

Den nye tyske lov medfører vidtgående forpligtelser for ledelsen af de omfattede virksomheder. Et af de helt centrale krav i loven er en implementering af en risikoanalyse, som forudsætter et hensigtsmæssigt og effektivt risikostyringssystem med det formål, at forhold som menneskerettigheder og miljørisici bliver overholdt. Risikostyringen skal gennemføres i hele leverings- og forsyningskæden for virksomhederne. Derudover forpligter loven også virksomhederne til at oprette en klagemulighed, som minder om det whistleblowersystem, vi allerede kender i dag. For at leve op til ansvaret langs værdikæden stiller den tyske lovgiver derfor store krav om, at der indføres omfattende compliance-tiltag.

I første omgang er anvendelsesområdet begrænset til virksomheder med mindst 3000 ansatte, men fra år 2024 gælder det for alle virksomheder med over 1000 ansatte. Virksomheder med færre ansatte skal dog alligevel beskæftige sig med lovgivningen, eftersom de nye regler gælder for hele virksomhedens leveringskæde.

Lovens nærmere indhold

Selve loven indeholder et katalog over forskellige forbud og adfærdskodekser. Disse omfatter især forbud mod:

  • børnearbejde
  • slaveri og tvangsarbejde
  • tilsidesættelse af arbejdsmiljø og sikkerhed
  • urimelige lønforhold
  • tilsidesættelse af retten til at danne fagforeninger eller have medarbejderrepræsentanter
  • nægtelse af adgang til vand og mad.

Hvis virksomhederne ikke overholder de retlige forpligtelser, vil bøderne kunne løbe op i 8 millioner EUR eller 2 % af den årlige omsætning.

LkSG etablerer en forpligtelse til, at virksomhederne skal yde en indsats til opnåelse af lovens formål, men ikke en forpligtelse til, at det skal lykkes at overholde loven til punkt og prikke. Lovgiver kræver dermed ikke, at virksomhederne garanterer, at menneskerettighedskrænkelser under alle omstændigheder bliver forhindret. Dermed bliver spørgsmålet om, hvorvidt en virksomhed har overholdt forpligtelserne i loven, afgjort som en individuel risikovurdering, der kræver, at flere forskellige faktorer bliver inddraget.

Hvad kommer der til at ske for danske virksomheder?

I Danmark vil virksomheder indirekte kunne blive forpligtet til at gennemføre omfattende afbødningsprocesser for negative indvirkninger på menneskerettighederne og miljøet igennem hele virksomhedens værdikæde.

Indirekte bliver man omfattet af loven, når man samarbejder og handler med tyske virksomheder, der er omfattet. Her bliver man en del af den risikovurdering, som de omfattede virksomheder er forpligtede til at foretage. Der kan eksempelvis blive stillet spørgsmål til leverandører og underleverandører om udarbejdelse af en Code of Conduct, og hvordan man følger op på disse krav i form af f.eks. audits. Derfor skal man som en dansk virksomhed, der foretager leverancer til større tyske kunder og samarbejdspartnere, være opmærksom på den nye tyske lovgivning.

I februar 2022 fremlagde EU-kommissionen tillige et forslag om virksomheders due diligence i forbindelse med bæredygtighedsforpligtelser. I december 2022 blev EU-landene herefter enige om en europæisk forsyningskædelovgivning, jf. forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om virksomhedernes due diligence i forbindelse med bæredygtighed og om ændring af direktiv (EU) 2019/193. Den kan du læse om her.

Det nye EU-direktiv skal på samme måde som i den tyske lovgivning forpligte virksomhederne til at overholde due diligencen i hele deres leveringskæde. Dette EU-direktiv vil ramme langt flere end den tyske. Formålet er at fremme en mere retfærdig og bæredygtig økonomi samt en mere ansvarlig virksomhedsledelse. Ved fremlæggelsen af forslaget sagde EU-retskommisæren Didier Reynders: ”Kun virksomheder, der beskytter menneskerettighederne og ikke skader miljøet, bør være aktive i EU”.

EU-direktivet kommer som udgangspunkt til at ramme virksomheder med mere end 500 ansatte og mere end 150 millioner EUR i omsætning på verdensplan. Problemstillingen er dog, at det også gælder for deres leverandører, og derfor vil mange SMV’er blive indirekte berørt af lovgivningen.

Næste skridt bliver, at Europa parlamentet skal blive enige omkring direktivet, hvilket er programsat til at ske primo 2024. Herefter har EU-medlemsstaterne to år til at tilpasse sig og gennemføre direktivet i national ret. Tyskland vil dermed også skulle tilpasse sin ovenfor nævnte LkSG.

Konklusion

Danske virksomheder kan blive indirekte berørt både af den tyske og kommende europæiske lovgivning, eftersom de store virksomheder vil forpligte sine leverandører til at overholde due diligence-forpligtelserne i lovgivningen. Dette sker f.eks. ved at integrere forretningspartnere i deres Compliance Management Systemer. Dette kan også ses som en mulighed for de danske virksomheder, da man dermed tidligt kan positionere sig på markedet og nyde godt af konkurrencemæssige fordele. Det vil derfor give mening at forberede sig på processerne og de lovlige krav.

Den nye LkSG samt kommende EU-lovgivning bliver et vigtigt compliance-tema med stor ansvarsrisiko og mulighed for strenge bøder. Virksomhederne skal dermed forholde sig til lovgivningen og kritisk undersøge situationen i forhold til hensyntagen til de nye krav

Ønsker du at vide mere, eller har du spørgsmål til den nye lov i Tyskland eller den kommende i EU, er du meget velkommen til at kontakte vores eksperter i German Desk.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne