Nyheder

Kontrolforanstaltninger på arbejdspladsen: Hvornår er de lovlige?

Som arbejdsgiver kan man få brug for at indføre kontrolforanstaltninger på arbejdspladsen for fx at kontrollere, hvilke e-mails medarbejderne sender fra deres firmamail, eller om interne retningslinjer overholdes. Ledelsesretten giver arbejdsgivere mulighed for at indføre kontrolforanstaltninger i nogle tilfælde. Men hvad skal der til, før man lovligt kan iværksætte en kontrolforanstaltning?

Stempel-ur, GPS- overvågning i firmabiler, kontrol af medarbejderes brug af e-mails, visitation, udgangskontrol, urintest og TV- overvågning. Der findes mange former for kontrolforanstaltninger. Kontrolforanstaltninger er en samlet betegnelse for forskellige måder, hvorpå man som arbejdsgiver kan kontrollere sine medarbejdere. Muligheden for at gennemføre kontrolforanstaltninger overfor medarbejdere er en del af arbejdsgiverens ledelsesret.

Betingelser for kontrolforanstaltninger

Der er flere betingelser, som skal være opfyldt, før kontrolforanstaltninger kan iværksættes. Kontrolforanstaltningerne må for eksempel ikke:

  • være krænkende for medarbejderne
  • gå videre end nødvendigt
  • forvolde medarbejderen tab eller nævneværdig ulempe

Desuden skal kontrolforanstaltningerne altid forfølge et driftsmæssigt formål og være sagligt begrundede.

Med andre ord; det er et krav, at kontrolforanstaltningerne er rimelige, relevante og forholdsmæssige. Dette indebærer først og fremmest, at der skal være en saglig grund til kontrollen, og at kontrollen ikke må være mere omfattende end nødvendigt. 

Derudover må kontrollen ikke være vilkårlig. Det betyder, at hvis arbejdsgiveren ønsker at iværksætte en visitationsordning, skal den gælde for alle medarbejdere, ligesom visitation af kvinder som hovedregel skal udføres af kvinder.

Kontrolforanstaltninger skal varsles overfor medarbejderne inden de iværksættes. Dog kan medarbejderne underrettes senere, men kun hvis formålet med kontrolforanstaltningerne ville gå tabt, hvis ikke de blev iværksat straks. I dette tilfælde skal underretningen gives hurtigst muligt.

Særlige krav for medarbejdere, som er omfattet af kollektiv overenskomst

Hvis man som arbejdsgiver er medlem af en arbejdsgiverforening under DA eller har tiltrådt en overenskomst, skal ”Aftale om kontrolforanstaltninger”, som er indgået mellem DA og LO (nu FHO), også overholdes, hvis man ønsker at iværksætte kontrolforanstaltninger.

Aftalen på DA/LO-området betyder, at kontrolforanstaltninger skal varsles overfor medarbejderne, senest 6 uger inden de iværksættes. Arbejdsgiveren kan underrette medarbejderne efterfølgende, men kun hvis formålet med kontrolforanstaltningerne vil gå tabt, hvis ikke de iværksættes straks. I dette tilfælde skal underretningen gives hurtigst muligt efterfølgende.

Særligt ift. private e-mails, breve og lignende

Man må som arbejdsgiver aldrig læse medarbejderens rent private e-mails.

Rent private e-mails, breve og lignende er altid beskyttet af brevhemmeligheden. Opdager man som arbejdsgiver, at en e-mail er privat (hvis der fx står ”privat” i emnefeltet, eller indholdet af mailen viser, at det er en privat mail), må der ikke læses videre. Det gælder også, selvom medarbejderen er blevet oplyst om, at der vil ske screeninger af alle e-mails.

Vær opmærksom på databeskyttelsesreglerne

Kontrolforanstaltninger overfor medarbejdere vil ofte udgøre en behandling af personoplysninger om medarbejderne. Som følge heraf skal foranstaltningerne gennemføres i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Hos DAHL hjælper vi med alle dine spørgsmål om kontrolforanstaltninger eller andre arbejds- og ansættelsesretlige spørgsmål. Tag kontakt til en af vores eksperter på området, hvis du har behov for rådgivning om en konkret sag.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne