Nyheder

Metaverset: Muligheder og udfordringer for IP-rettighedshavere

I dagens digitale landskab er Metaverse begyndt at tiltrække betydelig opmærksomhed og er blevet en af de mest omtalte tendenser inden for teknologi og underholdning. Metaverse strækker sig over spilindustrien og sociale netværk, økonomiske transaktioner, uddannelse, kreative kunstoplevelser og meget mere. Metaverse repræsenterer sammen med Web3 en revolutionerende måde at interagere med teknologi på, hvor virkelighed og virtuelle elementer smelter sammen.

Som med mange andre tidligere eksempler på revolutionerende teknologier, betyder det både nye muligheder og udfordringer. Det kan derfor være en strategisk fordel for blandt andet IP-rettighedshavere allerede nu at skabe sig et overblik over, præcis hvilke forhold man skal være opmærksom på. Netop dét kommer vi i denne artikel med et bud på, særligt rettet mod tre elementer af metaverset.

Der findes allerede eksempler på platforme, der demonstrerer potentialet for kommercialisering og interaktion i den virtuelle verden. Et eksempel er Decentraland, hvor brugere kan købe, sælge og udforske virtuelle ejendomme samt skabe deres egne oplevelser. Virksomheder kan oprette virtuelle butikker, hvor brugerne kan prøve og købe virtuelle produkter i et interaktivt og realistisk 3D-miljø. Også på den populære platform Roblox, hvor brugere kan skabe og dele deres egne spil og oplevelser, anvendes metaversets teknologier som Blockchain og smart contracts. Virksomheder kan udnytte Roblox-platformen til at markedsføre og sælge merchandise og virtuelle genstande, der er knyttet til deres produkter og brand.

Stort kommercielt potentiale

Disse eksempler giver blot et glimt af det kommercielle potentiale i Metaverse. I fremtiden forventes Metaverse at udvikle sig yderligere og blive en mere integreret del af vores dagligdag. Vi kan se frem til mere realistiske virtuelle verdener, hvor virksomheder kan skabe endnu mere engagerende og interaktive oplevelser for deres kunder. Dette inkluderer virtuelle lanceringsevents for nye produkter, hvor deltagerne får mulighed for at interagere med produktet og opleve det i en virtuel verden, før det er tilgængeligt i den virkelige verden. Det vil også blive muligt at tilpasse og skræddersy produkter i Metaverse, hvor man kan få en unik og personlig oplevelse, der matcher ens præferencer og behov.

Metaverse repræsenterer en fremtid, hvor virksomheder kan opbygge forbindelser til deres målgrupper på tværs af grænser i en virtuel verden, der er uafhængig af fysiske begrænsninger. Mulighederne for, hvordan produkter og tjenester kan kommercialiseres og interageres med, er mange, og det kan derfor være en god ide at være på forkant. Dette gælder i det mindste i forhold til IP-rettigheder, da eksisterende brands forventes at blive en stor del af metaverset, og hermed skabe nye salgskanaler.

Hvordan beskyttes brands i Metaverse?

Når det gælder beskyttelse af IP-rettigheder for brands, er varemærker formentlig den vigtigste rettighedstype. Et varemærke udgøres typisk af et logo eller et navn, som identificerer og adskiller et produkt eller en tjeneste fra varemærkeindehaveren fra tilsvarende produkter eller tjenester, der kommer fra konkurrenter til varemærkeindehaveren. For at sikre brands på rette vis, er det vigtigt at have forståelse for, hvordan man registrerer et varemærke og korrekt klassificerer det. Klassificering af varemærker sker ved hjælp af et system, hvor man beskriver varer og tjenester inden for en række klasser (Nice-klassifikationssystemet). Hver klasse repræsenterer forskellige varer og tjenesteydelser, og varemærket opnås kun direkte for de varer og tjenesteydelser, man lader omfatte af en registrering.

Til illustration kan gives som eksempel, at en virksomhed har udviklet et nyt tøjmærke (brand). For at beskytte dette varemærke skal man vælge den korrekte Nice-klasse, der er relevant for produktet. I dette tilfælde ville det være klasse 25, der omfatter tøj og sko. Ved at registrere et varemærke inden for denne klasse opnås beskyttelse i forbindelse med netop tøj. Andre varer er dog ikke dermed nødvendigvis beskyttet – eksempelvis møbler. Varemærket giver en eneret til at anvende mærket, og man kan dermed også forhindre andre virksomheder i at anvende varemærket eller et lignende varemærke til markedsføring af deres egne tøjmærker.

Når det drejer sig om beskyttelse af IP-rettigheder i Metaverse, er det afgørende at klassificeringen af varemærket tager højde for dette. Selvom Metaverse er en virtuel verden, hvor virksomheder og brugere kan interagere med digitale elementer, er det stadig nødvendigt at identificere de relevante Nice-klasser for at beskytte IP-rettigheder korrekt. Som et resultat af digitaliseringen er det blevet nødvendigt at tilføje "virtuel" for at beskrive de relevante varer og tjenesteydelser. Virksomheder vil ofte skulle overveje yderligere registreringer i klasserne 9, 35 og 41, der dækker henholdsvis teknologiske apparater, reklame og forretningsvirksomhed samt uddannelses- og underholdningsaktiviteter, for at udvide beskyttelsen til Metaverse.

Går vi tilbage til eksemplet med tøjmærker, og forestiller vi os, at man nu ønsker at udbyde en serie af tøj til virtuelle figurer (avatars) i metaverse, vil man skulle udvide sin registrering til klasse 9 med ”virtuelt tøj”. Gør man ikke dette, kan man ikke være sikker på at kunne forhindre konkurrenterne i at anvende et lignende varemærke for markedsføringen af deres egne virtuelle tøjkollektioner.

Ved at genoverveje omfanget af ens varemærkeregistreringer, kan der tages højde for, at IP-rettigheder specifikt er beskyttet i forbindelse med tiltænkte aktiviteter og tjenester i Metaverse.

NFT som grundelement i Metaverse

En anden måde at udnytte de nye salgskanaler i Metaverse er NFT’er. NFT'er (non-fungible tokens) har tiltrukket betydelig opmærksomhed og popularitet i forbindelse med udviklingen af Metaverse, og de spiller en afgørende rolle i forhold til IP-rettigheder, da særligt eksisterende brands kan have en unik mulighed for at etablere sig i Metaverse ved brug af NFT’er.

NFT’er benytter sig af blockchain-teknologi til at bekræfte og dokumentere ejerskabet af unikke digitale aktiver såsom kunstværker, musik, videoer og endda virtuelle genstande i spil. Nogle virksomheder som f.eks. Nike er tilmed begyndt at koble NFT’er og fysiske produkter sammen.

NFT'er er særligt relevante i forhold til IP-rettigheder, da de udfordrer den traditionelle forståelse af ejendomsret og ophavsret i den digitale verden. Kunstnere og kreative har nu mulighed for at skabe og sælge deres værker som NFT'er og sikre deres rettigheder og indtægter gennem smarte kontrakter og blockchain-teknologi. Samtidig rejser populariteten af NFT'er spørgsmål om krænkelser af varemærker og ophavsrettigheder, når unikke og identificerbare digitale aktiver baseret på eksisterende immaterielle rettigheder bliver skabt og handlet uden rettighedshaverens samtykke.

I Metaverse åbner NFT'er døren for en bred vifte af kommercielle muligheder, hvor virksomheder kan sælge og markedsføre deres produkter og tjenester, både virtuelt og i den fysiske verden. Dette stiller nye krav til håndhævelsen af IP-rettigheder og beskyttelse af forbrugernes tillid. Det er afgørende at etablere tydelige retningslinjer og rammer for at sikre retfærdig handel, beskyttelse af rettighedshavere og undgå vildledning af forbrugerne.

Det er derfor vigtigt, at man som rettighedshaver tager konkret stilling til, hvordan man ønsker at forholde sig til udviklingen inden for NFT’er.

Aktuelle IP-retlige konflikter, relateret til Metaverse

Vigtigheden af at overveje udviklingen i Metaverse i forbindelse med ens IP-rettigheder eksemplificeres i en nylig afgørelse fra den europæiske varemærkemyndighed EUIPO. EUIPO fandt nemlig, at mønsteret i sig selv ikke har særpræg og derfor ikke er unikt nok til at opnå varemærkeregistrering. Kan man dokumentere, at mærket har opnået særpræg gennem mærkets brug, kan det imidlertid alligevel registreres. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at man skal have opbygget den særpræg for netop de varer og services, man ønsker beskyttelse for. Det fandt EUIPO ikke var tilfældet for Burberrys ønskede metaverse-relaterede varer og tjenesteydelser, da mønsteret endnu ikke var taget i brug i disse sammenhænge. På den baggrund afslog EUIPO at registrere mærket.   

En anden relevant sag involverer Nike, der har anlagt sag mod Metaverse-markedspladsen StockX for at sælge NFT'er af Nikes sko fra den fysiske verden. Med NFT’erne køber man ikke alene en NFT med en nøjagtig gengivelse af en eksisterende Nike-sko, med NFT’en følger også den fysiske version. Skoen bliver som udgangspunkt fortsat opbevaret af StockX, men den fysiske sko kunne udleveres, hvis køberen anmodede om det og afleverede NFT'en som dokumentation for ejerskabet. StockX tilbød incitamenter til forbrugerne for at opfordre dem til at beholde NFT'erne i stedet for at bytte dem til de virkelige sko.

Nike kunne dog i sagen dokumentere, at der i visse tilfælde blev udleveret falske kopier og ikke ægte Nike-sko, når køberne indleverede deres NFT.

Nike argumenterede for, at kombinationen af NFT’er, der lignede ægte Nike sko og løftet om, at den ægte sko kunne tilsendes, kunne vildlede forbrugerne ved at tro, at de købte autentiske Nike NFT-produkter. Nike opfatter denne praksis som skadelig for deres omdømme og som en begrænsning af deres muligheder for at deltage i Metaverse, da forbrugerne kunne opfatte StockX som den autoriserede Nike NFT-forhandler. Vi afventer dog fortsat domstolen i New Yorks afgørelse på denne sag.

De to eksempler står langt fra alene, men de skildrer begge, hvor vigtigt det er som rettighedshaver at være opmærksom på de nye salgskanaler i Metaverse.

Kontakt DAHL

Overvejer I en udvidelse af jeres brand til metaverset, eller ønsker I rådgivning i, hvordan man bedst håndhæver sine rettigheder, også i Metaverse, så er I altid velkommen til at kontakte en vores specialister Robert Jønsson, Søren Wolder og Feline Buchwald-Grøhn.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne