Nyheder

Nye krav om tidsregistrering i Tyskland: Den tillidsbaserede model kan være fortid

Kort før nytår offentliggjorde forbundsarbejdsretten/Bundesarbeitsgericht (BAG) i Tyskland en afgørelse, der har sendt chokbølger igennem det tyske arbejdsmarked. Afgørelsen var især en negativ overraskelse for de tyske arbejdsgivere. Den fastslår, at arbejdsgivere i Tyskland er retligt forpligtet til at indføre et system, som skal kunne registrere al arbejdstid for deres medarbejdere. Forbundsarbejdsretten fortolker dermed den tyske retstilstand i lyset af EU-domstolens retspraksis.

Dette er anden artikel i vores German Desk-serie med nyheder om dansk-tyske emner. Den nye tyske afgørelse vil især være interessant for danske virksomheder, som driver filialer eller har datterselskaber i Tyskland, evt. med sammenkørte HR-systemer. Derudover indeholder dommen perspektiver i forhold til det danske arbejdsmarked, da signalerne fra EU-Domstolen giver et fingerpeg til danske arbejdsgivere om, hvad der kan være i vente.

Indholdet af dommen

I den skelsættende afgørelse, BAG, dom af 13. september 2022 – 1 ABR 22/21, præciserer den tyske forbundsarbejdsret, at der er en generel forpligtigelse for arbejdsgivere til at registrere arbejdstiden. Der henvises i afgørelsen til en allerede afsagt dom fra EU-domstolen fra sagen C-55/18. Federacion de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO) mod Deutsche Bank SAE, 14. maj 2019. Heri blev medlemslandene allerede dengang forpligtet til at indføre et lignende system. Efter EU-domstolens afgørelse foretog Tyskland ikke umiddelbart nogen ændringer i den tyske arbejdsretslovgivning. Det følger af afgørelsen, at arbejdsgivere efter den tyske arbejdsmiljølov (Arbeitsschutzgesetz) § 3, stk. 2 nr. 1 i lyset af dommen allerede er forpligtet til at indføre et system, hvorefter ansattes arbejdstid kan registreres. Forbundsarbejdsrettens pressemeddelelse kan læses her.   

Praktiske konsekvenser

På mange arbejdspladser i Tyskland arbejdes der med tillidsbaseret arbejdstid. Her er fremgangsmåden ubureaukratisk, og der føres ikke streng kontrol med medarbejderne. Inden afsigelsen af den ovenfor nævnte dom skulle arbejdsgiveren blot sikre sig, at overtid samt arbejde på søndage og helligdage blev registreret. I praksis betyder afgørelsen dermed, at hele arbejdstiden nu skal registreres. Det betyder konkret, at der skal være et system, der kan synliggøre arbejdstiden fra start til slut. Arbejdsgivere skal dermed præcist registrere følgende om arbejdet i deres system: lokalisering, starttidspunkt, varighed samt sluttidspunkt.

En generel registrering af, at en medarbejder har arbejdet 8 timer og holdt 30 minutters pause, er derfor ikke længere tilstrækkeligt. Arbejdstageren eller arbejdsgiveren skal nu registrere timerne fra start til slut. Arbejdstiden skal ikke nødvendigvis registreres elektronisk, men arbejdsgiveren kan for eksempel udarbejde et dokument, hvor arbejdstageren kan indtaste sin arbejdstid.  

Den tillidsbaserede model og home-office vil dermed stadig være mulig på arbejdspladserne, så længe at arbejdstageren selv registrerer sin tid, og der bliver ført kontrol med dette.

Konklusion og anbefaling til handling

Afgørelsen vil spille en rolle for alle danske virksomheder, som opretter eller allerede driver virksomheder i Tyskland. Afgørelsen er også et vingepeg om de eventuelle ændringer af dansk ret, der i lyset af EU-domstolens praksis ikke på sigt kan undgås.

Forbundsarbejdsretten gav udtryk for, at retstilstanden efter EU-Domstolens afgørelse allerede var gældende, og at det dermed for arbejdsgiverne var et akut problem, hvordan dommen skulle omsættes. Det skulle ske straks.

I Tyskland har Forbundsarbejdsrettens dom nu ført til fremsættelsen af et nyt lovforslag, der skal præcisere arbejdsgivernes registreringsforpligtelse. Arbejdet med loven er endnu i gang, og den må forventes vedtaget i løbet af 2023. Har man tyske ansatte på virksomheder i Tyskland, gør man klogt i at følge med i, hvorledes loven beskriver arbejdsgivernes fremtidige forpligtelser, så man kan indarbejde et tilstrækkeligt og fornødent registreringssystem, når loven endelig vedtages.

Hvornår der kommer lovudspil i Danmark eller forslag til, hvorledes registreringspligten skal udmøntes på det overenskomstdækkede område, er stadig ikke afklaret.  

Ønsker du at vide mere, eller har du spørgsmål til den nye tyske afgørelse, er du meget velkommen til at kontakte vores eksperter i German Desk.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne