Nyheder

Skattestyrelsen opruster igen med ny straffesagsenhed

De seneste år er der igangsat gennemgribende investeringer i skattekontrollen, som har ført til åbning af nye skattecentre og oprustning med nye straffesagsenheder. Derfor ser vi en stigning i antallet af straffesager inden for områderne af skat, moms og afgifter, hvor stadig flere skatteydere bliver pålagt straf, der kan indebære store bøder og oversendelse til politiet med en efterfølgende risiko for ubetinget fængselsstraf.

Otte nye skattecentre siden 2020

I april 2020 indgik alle Folketingets partier en aftale om reform af skattekontrollen med udspillet ”Mere Kontrol. Mindre svindel”. En del af denne reform af skattekontrollen var en ambitiøs plan om at etablere otte nye skattecentre i perioden 2020-2023 og ansætte 1.000 nye medarbejdere. Siden 2020 er der derfor åbnet nye skattecentre i Fredericia, Frederikssund, Viborg, Esbjerg, Ringe, Slagelse, Svendborg og Frederikshavn.

Helt generelt fører denne styrkelse af skattekontrollen til mere dialog mellem skattemyndighederne, virksomheder og borgere. Selve kontrollen opstartes typisk med en materialeindkaldelse, der kan føre til tvister samt klage- og domstolssager.

Det er meget vigtigt, at en dialog med skattemyndighederne håndteres på bedst mulig vis, særligt hvis der er risiko for, at der også opstartes en straffesag efterfølgende. Der kan være overvejelser om det materiale, der skal fremsendes til skattemyndighederne i relation til den oplysningspligt, der skal efterleves. Der kan også være overvejelser om fristreglerne, da en sagsbehandlingsmangel kan føre til en afgørelses ugyldighed. Den rette strategi i denne fase af sagen er afgørende for det efterfølgende forløb og endelige resultat af sagen.

Nye straffesagsenheder

Sideløbende med åbningen af nye skattecentre har Skattestyrelsen oprustet med nye straffesagsenheder, senest i Viborg, hvor 20 nye juridiske sagsbehandlere skal have fokus på blandt andet straffesager om kryptovaluta.

Ifølge oplysninger fra Skattestyrelsen afgjorde straffesagsenhederne i 2022 mere end 7.900 straffesager, hvoraf cirka 3.000 endte med en administrativ bøde, hvilket svarer til cirka 40 procent af sagerne. Herudover blev der sendt tiltalebegæringer til politiet i over 2.300 sager. Cirka 30 procent af sagerne blev således overgivet til politiet, hvor der sker en politimæssig efterforskning med risiko for efterfølgende tiltalerejsning af anklagemyndigheden. Dette kan ske, hvis det unddragne beløb er over kr. 250.000, og det vurderes, at der er handlet forsætligt.

I ganske mange af sagerne har det derfor store konsekvenser for skatteyderen, at sagen sendes til straffesagsenheden efter endt sagsbehandling af sagen vedrørende skat, moms eller afgifter. Det er afgørende for resultatet af straffesagen, at der anlægges den rette strategi, og at dialogen med straffesagsenheden tackles på den mest hensigtsmæssige måde.

Du kan læse mere om processen i en skattestraffesag, og hvad du særligt skal være opmærksom på i denne artikel.

Kontakt DAHL

Hos DAHL er vi specialister i at håndtere sager inden for områderne af skat, moms og afgifter, og de afledte straffesager ved både Skattestyrelsen og politiet/domstolene. Har du brug for rådgivning, er du meget velkommen til at kontakte vores specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne