Nyheder

Persondata kan igen sendes til USA

Siden 2020 har det været en udfordring at sende persondata til USA. På lovlig vis. Siden har EU og USA arbejdet på at tillade det igen. I juli 2023 var USA på plads med de nødvendige regler. Nu har EU-Kommissionen taget det endelige skridt. Persondata kan igen sendes til USA! I hvert fald for en stund.

Hvad var problemet?

Persondata må alene behandles inden for EU/EØS – i hvert fald i praksis. Det har været realiteten siden Schrems II-afgørelsen i 2020. Det er særligt cloud-tjenester, som er hårdt ramte. De fleste af disse har på den ene eller anden måde forbindelse til USA, f.eks. ved brug af underlæggende infrastruktur.

Problemet var den brede adgang myndighederne havde til persondata i USA – og EU-borgernes manglende mulighed for at klage. Det blev først løst ved at udstede et præsidentielt dekret, som også beskrevet i artiklen her. Dekretet og følgelovgivningen var implementeret i USA den 3. juli 2023.

EU har også været i gang med at sikre de nødvendige godkendelser. Nærmere bestemt skulle EU-Kommissionen vurdere, om USA havde skabt tilstrækkelig sikkerhed for EU-borgeres behandling af persondata i USA. Det mente EU-Kommissionen var tilfældet (ikke overraskende) i sit udkast til ”Adequacy decision for the EU-US Data Privacy Framework”, der blev offentliggjort den 13. december 2022, som vi satte fokus på i artiklen her.

Processen gennem EU-systemet har ikke været uden udfordringer, hvilket vi tidligere har berørt i artiklen her.

I sidste ende blev ordningen dog godkendt af EU-Kommissionen den 10. juli 2023 med udstedelsen af ”Adequacy decision for the EU-US Data Privacy Framework”.

Kan vi sende persondata til USA nu?

Ja – forudsat at reglerne i EU-US Data Privacy Framework følges.

Primært skal modtageren i USA være omfattet af EU-US Data Privacy Framework. Det er en godkendelsesordning, som selskaber i USA kan tilslutte sig. Det svarer til de tidligere tilsvarende ordninger Safe Harbor og Privacy Shield. Herefter kan modtageren behandle persondata, som om modtageren var inden for EU. Der er således ikke behov for f.eks. at indgå de såkaldte SCC’er (standardiserede overførelsesaftaler). Den nye ordning bliver nemlig overførselsgrundlaget for tredjelandsoverførslen.

Modtageren skal dog fortsat behandles som enhver anden modtager af persondata – alle de normale regler skal således fortsat overholdes, f.eks. ift. indgåelse af databehandleraftaler.

Kan vi sende persondata til resten af verden også?

Nej. Der er alene åbnet for adgang for selskaber i USA – og kun hvis de er omfattet af EU-US Data Privacy Framework. Situationen er uændret for alle andre lande.

Det er således i praksis fortsat svært f.eks. at anvende databehandlere i Sydamerika eller Asien. Der skal fortsat foretages en konkret vurdering, udarbejdes en TIA – Transfer Impact Assessment og indgås SCC’er for langt de fleste lande.

Godkendelsen fra EU-Kommissionen løser dog et stort problem alligevel. For langt de fleste, har problemet hidtil været cloudtjenester i USA. Dermed forventes det, at det nu bliver nemmere at benytte de almindelige cloudtjenester.

Er vi så endelig i mål?

Næppe. Men der er i det mindste en løsning på plads, som forventes at holde de næste par år.

EU-US Data Privacy Framework er tredje forsøg på at skabe en ordning for udveksling af persondata med USA. Først var der Safe Harbour. Den blev underkendt. Så kom Privacy Shield. Den blev også underkendt. Begge gange initieret af Max Schrems.

Allerede nu har Max Schrems meddelt, at også EU-US Data Privacy Framework vil blive udfordret ved EU-Domstolen.

Tiden vil vise, om EU-US Data Privacy Framework overlever.

Hvad gør jeg i praksis?

Undersøg de parter uden for EU, der skal udveksles persondata med. Hvis de er lokaliseret i USA, så undersøg om de er omfattet af EU-US Data Privacy Framework, f.eks. ved at tjekke det offentlige register hos myndighederne i USA. Hvis de er omfattet, er den svære del overstået.

Privatlivspolitiker og databehandleraftaler skal herefter opdateres. Dine leverandører vil forventeligt være ganske ivrige for at sende nye. Du skal dog fortsat sørge for eventuelle opdateringer ud mod dine kunder.

Hvis der anvendes parter i USA, som ikke er omfattet af EU-US Data Privacy Framework, skal disse håndteres som hidtil. Det må dog forventes, at i hvert fald de mest almindelige parter i USA vil tilslutte sig EU-US Data Privacy Framework. Det kan overvejes, om andre parter evt. skal begrænses.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til din virksomheds overførsel af personoplysninger til USA eller til persondata generelt, er du altid velkommen til at kontakte DAHLs specialister. Vi yder professionel rådgivning på området.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne