Nyheder

Ny vejledning fra Datatilsynet om forskningsprojekter

Et specialudvalg med fokus på behandling af personoplysninger i forskningsprojekter blev sidste år nedsat af Datatilsynet. Første officielle resultat heraf er en vejledning om rollefordeling i forskningsprojekter. Et emne der i praksis er vanskeligt at administrere.

Hvad kan vejledningen bruges til? 

Vejledningen har til hensigt at hjælpe særligt forskere med at fastlægge rollefordelingen i forskningsprojekter. En kompleks vurdering, hvor der længe har været behov for vejledning.

En forkert opfattelse af rollefordelingen resulterer ofte i indgåelse af forkerte aftaler, manglende efterlevelse af parternes forpligtelse eller et unødigt langtrukket forløb mellem parterne båret af usikkerheden om rollefordelingen.

Hvad står der i vejledningen?

Vejledningen indeholder i sig selv ikke de helt store overraskelser. Det har dog stor værdi, at der skabes klarhed om rollerne.

Datatilsynets vejledning er let tilgængelig og består kun af to kapitler.

Første kapitel oplister en række momenter, der kan anvendes som fortolkningsbidrag til klarlæggelsen af rollefordelingen.

Andet kapitel er vejledningens hovedpart og består af en række af eksempler på aftalekonstruktioner. Eksemplerne er forsøgt gjort virkelighedsnære og kan derfor anvendes som rettesnor for de mange forskere, der hidtil har manglet hjælp til fastlæggelsen af rollefordelingen.   

Noget nyt?

Forfatterskab

Datatilsynet behandler bl.a. det centrale emne om forfatterskab. De anfører i vejledningen, at det ikke påvirker rollefordelingen, at en forsker er blevet tildelt forfatterskab i en videnskabelig artikel.

Emnet er ikke nemt. Det er krydsfeltet mellem forskellige regler, bl.a. ophavsretten og databeskyttelsesretten.

At blive medforfatter betyder, at man væsentligt har bidraget til forskningsprojektet, og at man ligeledes kan stilles til ansvar for det udførte arbejde.

Det er uklart, hvordan dette ansvar kan pålægges en databehandler, som alene handler på vegne af en dataansvarlig. I praksis synes det eksempelvis urimeligt – og endda umuligt – at være ansvarlig for bearbejdning af data, man hverken ejer og måske ikke længere har til rådighed.

Synspunkterne i vejledningen er derfor heller ikke ukontroversielle og må forventes at blive diskuteret fremadrettet.  

Fælles dataansvar

I en del eksempler kommer Datatilsynet frem til et fælles dataansvar. En rollefordeling, som i teorien synes rigtig, men som i praksis stadigvæk giver anledning til en lang række uafklarede spørgsmål.

For er det korrekt at antage, at forskere ejer alle resultater i fællesskab, blot fordi et overordnet projekt er fælles koordineret? Også hvis parterne individuelt har genereret resultaterne? Må parterne anvende resultaterne til egne formål efter endt samarbejde? Og hvem skal indgå som aftalepart, hvis én af parterne ønsker at videregive resultaterne?

Manglende klarhed og større fokus på samspillet

Det har længe været ønsket hos de offentlige såvel som private forskningsinstitutioner, at der kom fokus på samspillet mellem sundhedsforskning og databeskyttelsesret.

Datatilsynet har med denne vejledning taget første spadestik til mere dybdegående rådgivning i dette krydsfelt. Et krydsfelt som i større eller mindre omfang ofte er blandt Datatilsynets tilsynsaktiviteter. 

Langt fra alt er dog løst med denne vejledning, og vi må derfor kunne forvente at se mere fra Datatilsynet og det nedsatte specialudvalg i fremtiden.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til rollefordeling og aftaleindgåelse i forskningsprojekter, er du altid velkommen til at kontakte DAHLs specialister. Vi yder professionel rådgivning på området.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne