Nyheder

Ejendomsvurderinger: Hvilke økonomiske effekter har 2020-vurderingen?

For landets ca. 1,7 mio. ejere af ejerboliger bliver den første nye ejendomsvurdering vurderingen pr. 1. januar 2020. Dette gælder for både almindelige parcelhusejere, sommerhusejere og ejerlejlighedsejere. Vi giver dig her et overblik over, hvilke økonomiske effekter den nye vurdering har for den enkelte ejendomsejer.

At skæringsdagen er 1. januar 2020, er ikke det samme, som at man fik den i 2020. I skrivende stund er det alene ca. 150.000 af de 1,7 mio. ejendomsejere, der har fået en ny vurdering pr. 1. januar 2020 i første kvartal 2023. I andet kvartal af 2023 har 320.000 ejendomsejere modtaget en deklaration.

I en lang årrække siden 2011 og 2012 har man alene haft videreførte ejendomsvurderinger. I alle disse år har der ikke været gennemført nye vurderinger. Ejendomsvurderingen den 1. januar 2020 har derfor været ventet længe.

Denne artikel sætter fokus på, hvilke økonomiske effekter den nye vurdering 1. januar 2020 har for den enkelte ejendomsejer. De økonomiske effekter kan i hvert fald opdeles i 5 elementer.

For det første vil ejendomsvurderingen 1. januar 2020 naturligvis danne grundlag for opgørelse af ejendomsskat og ejendomsværdiskat fremover. Hele sigtet med at lave en ejendomsvurdering er jo netop at have et beregningsgrundlag for de skatter, en ejendomsejer betaler. Den nye vurdering 1. januar 2020 udgør derfor det nye beregningsgrundlag fremadrettet, dog i det bestående regelsæt. Den værdi, der kommer, erstatter naturligvis de foreløbige beregninger af henholdsvis ejendomsskat og ejendomsværdiskat.

For det andet udgør ejendomsvurderingen 1. januar 2020 beregningsgrundlaget for en længere periode end det oprindeligt var sigtet. Det oprindelige sigte var, at man fik en ny vurdering hvert andet år og for denne ejendomskategori. Umiddelbart før udgangen af 2022 blev det imidlertid bestemt af Folketinget, at vurderingen 1. januar 2020 skal have en forlænget effekt på beregningsgrundlaget for ejendomsskat og ejendomsværdiskat. Effekten skulle ikke blot være for 2021 og 2022, men også for 2023. Da vurderingen har en længere virkning end normalt, er der særlig grund til at være opmærksom på ejendomsvurderingen 1. januar 2020.

For det tredje har vurderingen 1. januar 2020 betydning for, om man kan få tilbagebetalt for meget betalt ejendomsskat og/eller ejendomsværdiskat for alle de år, hvor beregningsgrundlaget har vedrørt de videreførte vurderinger. Som et led i det nye ejendomsvurderingssystem bliver der nemlig over for den enkelte ejendomsejer foretaget en beregning af, om man har betalt for meget ejendomsskat og ejendomsværdiskat på baggrund af årene 2011/2012 og frem til 2020. Vurderingen 1. januar 2020 indgår i denne beregning ved, at man reducerer værdien med 20 % og herefter tilbagediskonterer den fremkomne værdi til de tidligere år. Den tilbagediskonterede værdi indgår i en beregning af, hvad dette ville have resulteret i af ejendomsskat og ejendomsværdiskat. Denne beregning sammenholdes med de faktisk betalte ejendomsskatter og ejendomsværdiskatter. Har man herved betalt mere end det, som beregningen angiver, får man det overskydende beløb betalt retur. Vurderingen 1. januar 2020 har altså derfor også økonomisk betydning i forhold til beregningsgrundlaget for tilbagebetalingsordningen.

For det fjerde siger ejendomsvurderingen 1. januar 2020 noget om, hvilken værdi ens ejendom vil få under det nye ejendomsvurderingssystem. Mens processen kører, må det forventes, at ens ejendomsværdi og grundværdi er forholdsvis kontinuerlig. Første vurdering 1. januar 2020 indikerer derfor med andre ord også, hvilket niveau man er på 1. januar 2022, 1. januar 2024 osv.

Med virkning fra 1. januar 2024 træder den nye ejendomsbeskatningslov i kraft. Denne lov indeholder de nye rammer for beskatning af ejendomsskat og ejendomsværdiskat. Den nye ejendomsvurdering af 1. januar 2020 siger noget om, hvilket niveau denne beskatning kommer til at ske på.

For det femte har vurderingen 1. januar 2020 utvivlsomt værdimæssige konsekvenser for den pågældende ejendoms handelsværdi fremover. Som netop nævnt under det fjerde punkt kommer der nye beskatningsregler fra 1. januar 2024. Disse beskatningsregler vil komme til at gælde for ejendomsejere, der erhverver en ejendom 1. januar 2024 eller senere. Er ejendommen erhvervet før 1. januar 2024, vil man ikke komme til at betale mere i ejendomsskat og ejendomsværdiskat, end man har betalt i 2023.

Hvis det nye system medfører, at man skal betale væsentligt mere i ejendomsskat og ejendomsværdiskat, vil man allerede i løbet af 2023 kunne beregne dette. Ejendomsvurderingen 1. januar 2020 vil jo indikere, hvad niveauet bliver, og vi vil da kende de satser, der rent faktisk er for de forskellige ejendomme. Hvis dette medfører, at man f.eks. skal betale 50.000 kr. mere i ejendomsskat og ejendomsværdiskat, vil det få betydning for den handelspris, man kan få for ens ejendoms, hvis man ønsker at sælge efter 1. januar 2024 og fremad. Vurderingen 1. januar 2020 er derfor en væsentlig indikator for, hvilket prisniveau man rent faktisk er på. Vurderingen 1. januar 2020 får derfor også en indirekte økonomisk effekt på fastsættelse af ejendommens handelsværdi. En køber af ejendommen i 2023 vil vide, hvad man ser ind i fra 2024 og fremad. En køber i 2023 skal jo også sælge ejendommen på et tidspunkt. Den økonomiske effekt vil derfor antageligvis indtræde allerede ved handler her i 2023.

De økonomiske effekter af ejendomsvurderingen 1. januar 2020 er mangeartede. Der er derfor en særlig grund til at være opmærksom på hele vurderingsprocessen, når den igangsættes for ens ejendom. Dette gælder helt fra opstart i forbindelse med deklarationsproceduren, til man får ens vurdering, tilbud om tilbagebetaling af ejendomsskat og ejendomsværdiskat og klagestartsbrev om, at man kan klage over de nye vurderinger.

Kontakt DAHL

Har du brug for assistance, står vores specialister altid til rådighed.

Fik du læst..?

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne