Nyheder

Deklarationsprocedurens formelle ramme

Deklarationsproceduren medfører, at ejendomsejeren bliver hørt, inden Vurderingsstyrelsen fastlægger ejendomsværdien og grundværdien af en ejendom. I denne artikel giver vi dig et overblik over procedurens væsentligste punkter.

Udsendelsen af de nye ejendomsvurderinger starter en form for masseforvaltning fra ”systemets” side, hvor alle landets boligejere igen modtager nye ejendomsvurderinger.

I forhold til tidligere ejendomsvurderinger er deklarationsproceduren en nyhed. Nyheden består i, at ejendomsejeren bliver hørt, inden Vurderingsstyrelsen træffer beslutning om, hvilken ejendomsværdi og grundværdi den pågældende ejendom skal have. Deklarationsproceduren er udtryk for en specialhøringsprocedure. Man har således valgt en speciel form for høring og ikke den almindelige høringsprocedure, der ellers følger af forvaltningslovens § 19.

Deklarationsprocedurens indledende trin

Når ens ejendom står foran en ejendomsvurdering, igangsættes deklarationsproceduren. Den formelle ramme og opstart herved sker ved, at Vurderingsstyrelsen udsender en mail til ens e-boks/mit.dk. I mailen er der et link til at få indsigt i de bagvedliggende oplysninger for ens ejendom.

Høringsfristen er 28 dage. De 28 dage er en absolut frist, der ikke kan suspenderes, så ønsker man at kommentere på Vurderingsstyrelsens oplysninger om ens ejendom, skal det altså ske inden. Oplysninger givet efter fristen vil ikke blive lagt til grund for den pågældende vurdering. Man må da vente med at komme med sine bemærkninger til næste gang, der skal ske en vurdering af ens ejendom. Alternativt kan man naturligvis klage over den vurdering, man vil få efter deklarationsprocedurens forløb.

Oplysninger om ejendommen

Indeholdt i deklarationsproceduren er en række positive oplysninger om ens ejendom. En stor del af disse oplysninger er genereret på baggrund af de ting, der er registreret i BBR-registreret. Herudover er der en henvisning til en række sammenlignelige ejendomme og deres værdi ved handler, som også vil blive tillagt betydning ved ejendomsvurderingen. Deklarationsproceduren indeholder altså alene positive oplysninger.

Deklarationsproceduren indeholder ikke en angivelse af, hvad man ikke har taget med. Har man f.eks. haft forskellige specielle forhold ved ens ejendom tidligere, så som støj, en blød grund eller andre forhold, som har berettiget til et nedslag efter det gamle vurderingssystem, overføres disse ikke automatisk til den nye vurdering. Det er f.eks. ikke angivet i deklarationsproceduren, at dette ikke sker. Der er altså ikke en negativ liste over forhold, der ikke er med.

Hvis man ønsker at supplere deklarationsproceduren med oplysninger, kan det være alle former for oplysninger. Hovedsigtet med høringen er nemlig at få det korrekte grundlag for den ejendomsvurdering, der skal gennemføres. De oplysninger, man derfor skal afgive, er naturligvis faktiske oplysninger, som man mener har relevans eller måske endda er forkerte. Endvidere kan man angive juridiske oplysninger, f.eks. betydningen af en servitut eller anden begrænsning på ens ejendom, som man ikke synes tillægges vægt. Endelig kan man kommentere på de ejendomshandler, som det nye ejendomsvurderingssystem er forpligtet til at lade indgå i værdiansættelsen. Det er jo ikke sikkert, at de handler, der refereres til, er sammenlignelige med ens ejendom.

Procedurens væsentlighedskriterium

Det er ikke stort som småt, man skal påtale. Der er et væsentlighedskriterium indbygget i deklarationsproceduren. Det, man skal og kan påtale, skal have en værdimæssig effekt på mindst 5 %. Hvis den værdimæssige effekt er mindre, er Vurderingsstyrelsen berettiget til at undlade at lade forholdene indgå ved den vurdering, der skal gennemføres. Det er altså f.eks. ikke tilstrækkeligt at påberåbe sig, at man på ens ejendom alene har plastiktagrender, mens man ved den ved handel nr. 4, der indgår i sammenligningsgrundlaget, har en ejendom med kobbertagrender.

5 % er en del og skal jo selvfølgelig sættes i forhold til, hvad det er for en værdi, ens ejendom har.  5 % af en ejendom til i alt 5 mio. kr. er 250.000 kr., som minimum skal have værdimæssig konsekvens for, at der tages højde for det i deklarationsproceduren og den efterfølgende vurdering.

Der er ingen tvivl om, at deklarationsproceduren er et vigtigt element i den nye vurderingsproces. Man skal derfor være særdeles opmærksom på, hvornår ”den kører”, og hvad det er for nogle forhold, Vurderingsstyrelsen har omkring ens ejendom.

Kontakt DAHL 

Har du brug for assistance til deklarationsproceduren, står vores specialister altid til rådighed.

Fik du også læst..?

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne