Nyheder

Nyt om fodboldjura: Den gode transferaftale – værd at vide om videresalgsklausuler

Sommerens transfervindue er i fuld gang, og deadline-dag nærmer sig. Klubberne skal nu træffe hurtige beslutninger og ofte også udforme klausuler til transferaftalen. Der findes ikke en standardiseret transferaftale, som det f.eks. er tilfældet med spillerkontrakter. Vi ser nærmere på, hvad klubberne skal være opmærksomme på, når det er helt op til dem selv at udforme aftalen.

Transferbeløb og betydningen for klubberne af at gennemføre store og gode transfers er steget. Vigtigheden af at udforme en præcis og god transferaftale er derfor også meget væsentlig for såvel den købende som den sælgende klub. Tilsvarende gælder for låneaftaler. Djævlen ligger i detaljen, og der er penge at hente ved at sikre sig klare og præcise klausuler i transferaftalerne.

Bestemmelser om tilbagekøbsret, forkøbsret og eventuelle frikøbsklausuler i spillerkontrakter kræver opmærksomhed og akkuratesse. Men særligt i forhold til videresalgsklausuler kan der erfaringsmæssigt opstå usikkerhed og fortolkningstvivl, og fodboldlovgivningen sætter også grænser for, hvad der kan aftales.

Videresalgsklausuler (”sell on clause”)

Ifølge flere engelske medier har Manchester City sat ny indtjeningsrekord på salg af sine akademispillere i forbindelse med transferen af Romeo Lavia fra Southampton til Chelsea. Baggrunden for dette er bl.a. en skarpt formuleret videresalgsklausul, da City i sin tid lod spilleren gå til Southampton. Prisen var dengang ganske lav, og nu tjener Manchester City angiveligt i nærheden af 85 mio. kr. via sell on-klausulen.

En videresalgsklausul indebærer, at den sælgende klub skal have en andel af den transfersum, som den købende klub opnår ved et eventuelt videresalg af spilleren. Videresalgsklausuler er meget sædvanlige i transfers af unge spillere, der overdrages for et lavt eller slet intet transferbeløb.

Der er flere måder at udforme videresalgsklausuler på. Der skal bl.a. tages stilling til, om den skal være en ren procentdel af det fremtidige transferbeløb, eller om den skal være baseret på en procentdel af den sælgende klubs provenu på spilleren, og hvor udgifter til f.eks. solidarity payments, agenter mv. kan indgå i provenuberegningen. Klubberne skal være opmærksomme på, om beløbet skal betales af ”any transfer fee recieved” eller ”net transfer fee received”, og særlig sidstnævnte skal defineres klart. I mangel af andre holdepunkter er udgangspunktet ifølge praksis, at det er den fulde transfersum, der skal betales sell on af. Men konkrete forhold kan ændre på dette.

Når videresalgsklausuler formuleres, bør der også klart tages stilling til, om videresalgsvederlaget kun skal betales af den købende klub for det beløb, som denne modtager fra den næste transfer af spilleren, eller om der skal betales af alle fremtidige transfers. F.eks. hvis klub A sælger en spiller til klub B, hvor der gælder en videresalgsklausul, og hvor klub B senere sælger spilleren videre til kub C på en aftale med en videresalgsklausul osv. Ofte aftales det alene, at det er ”next transfer”, der skal betales af.

Transferaftalen tager ofte ikke stilling til den situation, hvor spilleren indgår i en byttehandel, og det er ofte kun det kontantbeløb, som modtages, der skal betales videresalg på. Klubberne skal her være opmærksomme på, om ”cash” eller ”kontant” indgår i klausulen. En god løsning kan være, at klubberne i byttesituationen skal drøfte dette i ”good faith”.

Der skal også tages stilling til, om der skal betales videresalgsvederlag, hvis den købende klub udlejer spilleren og modtager et lejebeløb. I mangel af anden klar aftale (og i hvert fald hvor lejen reelt har karakter af en permanent transfer) er der CAS-praksis for, at der skal betales videresalgsvederlag i den situation.

Betalingstidspunktet bør også fremgå, f.eks. at det betales i takt med, at den købende klub modtager transferbetalingen for sine købere. I den sammenhæng bør den sælgende klub også sikre sig, at den modtager den nødvendige information fra den købende klub, så videresalgsvederlaget kan opgøres.

Klubberne skal også være opmærksomme på FIFA’s regler om third party interest (TPI) og third party ownership (TPO). Disse regler har til hensigt at sikre klubbernes uafhængighed, herunder at ingen andre end klubberne selv kan påvirke transferbeslutninger. Disse regler findes i FIFA’s RSTP art. 18bis og 18ter. I et par relativt nye CAS-afgørelser er det blevet fastslået, at en sell on clause som udgangspunkt ikke er i strid med ånden i FIFA's regler, men konkret udformede sell on-klausuler kan føre til et andet resultat. I den sammenhæng skal klubberne også huske på, at RSTP art. 18ter indeholder et forbud mod, at f.eks. spilleragenter eller andre kan opnå en andel af en fremtidig transfersum. Det er kun de to klubber og spillerne i den pågældende transfer, der må det.

Øvrige problemstillinger

Der er flere andre relevante forhold, som fodboldklubber bør være opmærksomme på ifm. transferaftaler, f.eks. betingelser for gennemførelse af transferen eller for betaling af transfersummen.

Du kan læse endnu mere om faldgruber og fokuspunkter i kontrakterne her.

Kontakt DAHL

DAHL vil gerne bidrage til, at klubbernes transferaftaler skaber den værdi, som klubberne fortjener. Vi ønsker at gøre fodboldbranchen i Danmark endnu mere professionel og understøtte den kommercielle udvikling med fremsynet juridisk rådgivning. Vi er specialister i fodboldjura og har bistået i nogle af de største transfers i Dansk fodbold, herunder til store udenlandske klubber. I den sammenhæng har vi udviklet en omfattende kontrakt- og klausulsamling til brug for transfer- og spillerkontrakter.

Du er velkommen til at kontakte vores specialist Frederik Bruhn, hvis vi du vil vide mere.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne