Nyheder

Guide: Sådan udformer du din personalepolitik om AI

Bruger dine medarbejdere AI på arbejdspladsen? Så er det vigtigt, at der bliver etableret klare retningslinjer for medarbejdernes brug af generativ AI, herunder gratis generativ AI som fx ChatGPT 3.5, som anvender brugerens data til at træne systemet. Der er flere faldgruber, du som arbejdsgiver skal være opmærksom på, hvis du lader medarbejdere benytte denne generative AI. Nogle af disse vil blive belyst nedenfor.

Retningslinjer om brugen af AI

Med den hastige teknologiske udvikling, der præger vores moderne samfund, bliver generativ kunstig intelligens (AI) i stigende grad integreret på arbejdspladserne. Generativ AI er en overordnet betegnelse for alle de værktøjer, som på baggrund af kunstig intelligens har til formål at efterligne menneskelig genereret tekst, billeder og/eller videoer.

Arbejdsgivere har mulighed for at lave retningslinjer eller politikker for brugen af generativ AI i arbejdsmæssige sammenhænge. Retningslinjerne kan etableres for at sikre ansvarlig og ensrettet brug af generativ AI for alle medarbejdere i virksomheden.

Retningslinjerne kan laves som en selvstændig politik, en del af jeres personalehåndbog eller tilføjes direkte i ansættelseskontrakterne. I retningslinjerne bør der indgå klare rammer for anvendelsen af generativ AI i arbejdsmæssige sammenhænge. Nedenfor har vi samlet 8 punkter, din personalepolitik om generativ AI bør tage stilling til.

1. Hvilke opgaver må generativ AI benyttes til

Som arbejdsgiver skal man identificere, hvilke arbejdsopgaver generativ AI kan bidrage positivt til. Det bør fremgå klart af personalepolitikken, hvilke arbejdsopgaver generativ AI må benyttes til – og også, hvilke opgaver det ikke må bruges til.

2. Ansvarlig og etisk brug af generativ AI

Generativ AI skal benyttes med omtanke. Som udgangspunkt kan generativ AI benyttes til inspiration og informationssøgning. Det er vigtigt, at medarbejderne ikke benytter generativ AI uden at lave kvalitetstjek af svarene.

Desuden er det vigtigt at forholde sig kritisk til den information, som kommer fra generativ AI. Da generativ AI udvikles på baggrund af menneskeskabte datasæt, som ofte kommer fra internettet, vil generativ AI kunne give resultater, som er biased eller falske.

Det bør derudover angives med en kildehenvisning, når generativ AI er blevet benyttet til udførelse af en arbejdsopgave. Det er vigtigt at være transparent omkring brugen af generativ AI – både overfor kunder, leverandører, kollegaer mv. Samtidig bør det oplyses, hvor materialet kommer fra.

3. Ophavsret og andre immaterielle rettigheder

De fleste platforme, som udbyder generativ AI, tager ikke højde for ophavsretligt beskyttede inputs eller øvrige immaterielle rettigheder. Det betyder, at der er en risiko for potentielle overtrædelser af immaterialretten, når generativ AI benyttes.

Indhold skabt af generativ AI er ikke ophavsretligt beskyttet af den person eller virksomhed, der har bedt den generative AI om at skabe det.

Det er vigtigt at respektere ophavsrettigheder og øvrige immaterielle rettigheder samt undgå uberettiget brug af beskyttet materiale. I personalepolitikken skal det derfor anføres, at medarbejderne ikke må overtræde ophavsretten eller andre immaterielle rettigheder, når de benytter generativ AI.

4. IT-sikkerhed

Brugen af generativ AI skal ske i overensstemmelse med virksomhedens IT-sikkerhedspolitik eller virksomhedens retningslinjer for IT-sikkerhed.

Generativ AI skal benyttes med forsigtighed, og medarbejderne bør ikke benytte generativ AI fra suspekte hjemmesider. Derudover er det væsentligt, at generativ AI altid benyttes i overensstemmelse med bruger- og tjenestevilkår.

5. Forretningshemmeligheder

Medarbejdere bør også være opmærksomme på og respektere fortroligheden af forretningshemmeligheder. Medarbejderne skal være opmærksomme på, hvilke informationer der deles gennem generativ AI.

Som udgangspunkt bør man betragte åbne, gratis generative AI-værktøjer, fx ChatGPT 3.5, som ikke-fortrolige systemer. Man bør derfor aldrig indsætte forretningshemmeligheder eller andre fortrolige oplysninger i denne slags generativ AI, da det potentielt kan føre til deling af fortrolige oplysninger.

Derudover skal man være opmærksom på tjenestevilkårene. Ligesom øvrige tjenester på nettet eller øvrig software kan vilkårene for den generative AI give leverandøren særlige rettigheder, som fx kompromitterer fortroligheden.

6. Persondata - GDPR

Af samme grunde som beskrevet under punkt 5, bør der ikke indsættes oplysninger om persondata i gratis generativ AI. Det gælder både personoplysninger og personhenførbare oplysninger.

Hvis der indsættes personoplysninger eller personhenførbare oplysninger i gratis generativ AI, fx ChatGPT 3.5, kan det føre til et brud på datasikkerheden.

7. Oplæring og regelmæssig opfølgning

Som arbejdsgiver bør man oplære medarbejderne i brugen af generativ AI, for at sikre at generativ AI benyttes korrekt.

Udviklingen af generativ AI går stærkt, og der bør derfor regelmæssigt ske opfølgning og opdatering af virksomhedens personalepolitik om generativ AI.

Man kan som arbejdsgiver overveje, om der er behov for at kontrollere brugen af generativ AI i arbejdsmæssige sammenhænge. Hvis du overvejer dette, kan du læse mere om betingelser for kontrolforanstaltninger i vores artikel her.

8. Overtrædelse af retningslinjer

Afslutningsvist bør det fremgå af personalepolitikken, hvilke konsekvenser der vil være ved at overtræde hhv. personalepolitikken, gældende lovgivning og de bruger- og tjenestevilkår, der gælder for den generative AI. Det bør i den forbindelse defineres, hvilke ansættelsesretlige konsekvenser medarbejderen kan blive mødt med fx opsigelse eller bortvisning.

Kontakt DAHL

Hos DAHL hjælper vi med at lave din virksomheds nye personalepolitik om generativ AI i arbejdsmæssige sammenhænge. Vi hjælper også med alle dine spørgsmål om personalepolitikker eller andre arbejds- og ansættelsesretlige spørgsmål. Tag kontakt til en af vores eksperter på området, hvis du har behov for rådgivning eller hjælp til udfærdigelse af en personalepolitik.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne