Nyheder

Q&A: Ejendomsvurderinger

Har du spørgsmål til din ejendomsvurdering? Få svaret på nogle af de mest forekommende spørgsmål om ejendomsvurderinger her.

1. Hvornår kan jeg klage over en ejendomsvurdering?

En ejendomsvurdering kan påklages, når du modtager et klagestarts brev fra Vurderingsstyrelsen. Dette vil ske efter, man har modtaget en ny vurdering.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har fået brev om, at du nu kan klage, kan du logge på Vurderingsportalen. Her vil brevet være en del af pdf-dokumentet: ”Kompensation og/eller klage”, der kan findes som en del af ”Ejendommens dokumenter”.

2. Hvordan klager jeg over en ejendomsvurdering?

Ejendomsvurderingen påklages ved at indsende en skriftlig klage til Skatteankestyrelsen på skatteankestyrelsen.dk/send-en-klage. Vær opmærksom på, at man skal klage særskilt for hvert vurderingsår. Det koster et gebyr på 1.100 kr. at indsende en klage. Får du medhold i den klage, betales dette gebyr tilbage.

Den skriftlige klage til Skatteankestyrelsen indsendes via deres digital portal, hvor man kan uploade klagen og betale klagegebyret.

Klagen skal indeholde en påstand om, hvad resultatet for ejendomsvurderingen skal være. Herudover skal klagen indeholde en sagsfremstilling, der beskriver ejendommen og eventuelle faktiske forhold, der er væsentlige for klagesagen. Sidst men ikke mindst skal der argumenteres for, hvorfor man skal have medhold i sin påstand.

3. Hvem kan klage over ejendomsvurderingen?

Ejendomsvurderingen kan påklages af personer, der var ejere af ejendommen i vurderingsåret og/eller har betalt ejendomsskat på baggrund af vurderingen i dette vurderingsår og/eller andre, der har en tilstrækkelig retlig interesse i sagen. Det betyder, at der kan være flere klageberettigede.

Det er klagemyndigheden, der vurderer, hvem der er klageberettiget i de enkelte sager.

4. Hvad er tilbagebetalingsordningen?

Tilbagebetalingsordningen er en lovfæstet ret til kompensation til de nuværende eller tidligere boligejere, der har betalt for meget i grundskyld og/eller ejendomsværdiskat.

Tilbagebetalingsordningen gælder kun i de tilfælde, hvor den tidligere ejendomsvurdering viser sig at have været for høj set i forhold til den nye vurdering. Den nye vurdering reduceres med 20 %. Den tilbagediskonteres herefter til de enkelte år, og der laves en ny beregning af ejendomsskat og ejendomsværdiskat.

Hvis den nye ejendomsvurdering er højere end den tidligere ejendomsvurdering, får boligejere ikke en ekstraregning på for lidt betalt ejendomsskat eller ejendomsværdiskat.

5. Hvorfor anvendes tilbagebetalingsordningen?

Det er ikke ønsket fra politisk side, at boligejere skal betale mere i ejendomsskat, end hvad der stemmer overens med ejendommenes værdi, og man kan derfor ikke indkræve mere skat, end man er berettiget til. Hvis den nye vurdering viser sig at være lavere, betyder det, at man har indkrævet en skat uden det fornødne grundlag herfor. Dette skal tilbagebetales.   

6. Hvornår får jeg tilbudt tilbagebetaling?

Når du som boligejer modtager den nye vurdering, vil du i forlængelse heraf få et tilbud om tilbagebetaling. Praksis viser, at der kan gå over 6 måneder, inden man får denne besked.

7. Hvem får penge retur i tilbagebetalingsordningen?

Pengene tilfalder vedkommende, der har betalt for meget i ejendomsskat. Hvis ejendommen har haft flere ejere i perioden, vil pengene fordeles mellem disse i overensstemmelse med de forhold, som ejendomsskatten/ejendomsværdiskatten er blevet betalt.

Vurderingsstyrelsen sørger selv for at foretage denne fordeling.

Vær dog opmærksom på, at Skattestyrelsen er berettiget til at modregne kravet på kompensation i eventuel gæld til det offentlige.

8. Kan jeg klage over manglende tilbagebetaling af ejendomsskat?

Det er ikke muligt at klage over kompensationen. Hvis du er utilfreds med den kompensation, du har modtaget, eller du ikke har modtaget kompensation, skal du i stedet påklage den nye ejendomsvurdering eller de gamle videreførte vurderinger. Hvis noget af dette kan nedsættes, kan man få kompensation ad den vej.

9. Hvornår får jeg ejendomsskat retur?

Kompensationsbeløbet udbetales til din NemKonto ca. 5 måneder efter, at du har fået brev om, at din klageadgang nu er åbnet.

Vær dog opmærksom på at Gældsstyrelsen er berettiget til at modregne kravet på kompensation i eventuel gæld til det offentlige.

10. Kan jeg klage over en grundvurdering?

Ja, vurderingen af ejendommens grundværdi er en del af ejendomsvurderingen, og du vil derfor kunne påklage denne evt. særskilt, når du påklager ejendomsvurderingen.

Det skal blot beskrives i klagen, at det er grundværdien der påklages.

11. Skal jeg klage over alle videreførte vurderinger?

Ja, der skal indgives en klage for hvert vurderingsår, også selvom det er den samme videreførte vurdering, der påklages.

12. Hvorfor er klagefristen 6 uger i sager om kategorisering efter Ejendomsvurderingslovens § 83 a?

Den sædvanlige klagefrist i Ejendomsvurderingsloven er 90 dage. Lovgivningsmæssigt er klagefristen i EVL § 83 a for omkategorisering fastsat til 6 uger. Dette er for, at det er på plads inden 1. januar 2024, hvor den nye ejendomsbeskatningslov træder i kraft.

13. Hvad er en videreført vurdering?

Da man i 2013 konstaterede, at det offentlige vurderingssystem ikke stemte overens med ejendommenes handelsværdi, stoppede man med at anvende systemet og videreførte i stedet vurderingerne fra 2012/2013 for henholdsvis ejerboliger og erhvervsejendomme. Såfremt der ikke er sket væsentlige ændringer i perioden fra 2011/2012 til 2020/2021, er det derfor den samme værdi, som har været anvendt alle årene.

14. Kan jeg klage over en videreført vurdering?

Ja, det er muligt at klage over en videreført vurdering.

Dog kan videreførte vurderinger først påklages, når du som boligejer får besked om, at der nu er åbnet for klageadgangen.

15. Hvordan klager jeg over en videreført vurdering?

Du klager over den videreførte vurdering ved at indsende en klage til Skatteankestyrelsen. Dette kan gøres via deres digital portal, hvor man kan uploade klagen og betale klagegebyret.

Klagen skal indeholde en påstand om, hvad resultatet for ejendomsvurderingen skal være. Herudover skal klagen indeholde en sagsfremstilling, der beskriver ejendommen og eventuelle faktiske forhold, der er væsentlige for klagesagen. Sidst men ikke mindst skal der argumenteres for, hvorfor man skal have medhold i sin påstand.

Husk, at du først kan klage over den videreførte vurdering, når du får brev om, at der er åbnet for din klageadgang.

16. Hvorfor skal jeg klage over en videreført vurdering?

Hvis den videreførte vurdering er højere end ejendommens værdi, skal du klage over denne for at få vurderingen nedsat og dermed få det, du har betalt for meget i ejendomsskat (ejendomsværdiskat og/eller grundskyld) retur.

Kontakt DAHL

Sidder du inde med flere spørgsmål, står vores specialister altid klar til at hjælpe. 

Fik du læst...?

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne