Nyheder

Q&A: Ejendomsbeskatning

Har du spørgsmål til ejendomsbeskatning? Find svaret her.

1. Kan jeg blive fritaget for at betale grundskyld?

Nej – det kan man kun i særlige situationer, hvor man har en ejendom, der bliver omfattet af en lokalplan med øgede muligheder for grunden til følge. Hvis man konkret ikke ønsker at gøre brug af disse muligheder, kan man ansøge kommunen om fritagelse for stigningen i grundskyld. Muligheden gælder dog ikke fuldstændig fritagelse for grundskyld.

2. Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler ejendomsskat?

Hvis man er fysisk person og har en beboelsesejendom og ikke betaler ejendomsskat, vil rest-ejendomsskatten indgå i den samlede opkrævning af ens restskat for et givent indkomstår, altså over skattebilletten. For alle andre ejer hæfter ejendomsskatten på den pågældende ejendom med fortrinsstilling uden tinglysning. Der vil da være risiko for, at ejendommen sættes på tvangsauktion af kommunen.

3. Er der stadig skattestop for ejendomsværdiskatten?

Nej – der bliver gjort op med skattestoppet ved ejendomsskatteloven. Skattestoppet, hvor man tager afsæt i vurderingerne for 2001 og 2002, ophører. Kompensationen er rabatordningen.

4. Hvad er skatteprocenten for ejendomsværdiskatten?

Beskatningsprocenten for ejendomsværdiskatten er 5,1 promille op til 9,2 mio. kr. og 14 promille af resten. Grundbeløbet på 9,2 mio. kr. reguleres i lige år første gang i 2026.

5. Hvad er skatteprocenten for grundskylden?

Skatteprocenten for grundskylden er uændret. Skatteprocenten på grundskylden udgør for landbrug mellem 1,2 og 7,2 promille og udgør for alle andre ejendomme mellem 0 og 30 promille. For årene 2024-2028 kan kommunerne ikke ændre på promillerne. De er da fastfrosne. Tidligere kunne man gå op til 34 promille, men det reduceres altså til 30 promille.

6. Er der maks. på ejendomsskatten?

Ja – der er en maksimal promille på ejendomsskatten på 30 promille. For landbrug og skovbrug er promillen dog aksimalt 7,2 promille.

7.  Hvad betyder ejendomsvurderingen for dækningsafgiften?

I 2021 blev beskatningsgrundlaget for dækningsafgift omlagt. Dækningsafgiften opkræves nu af grundværdi. Den grundværdi, der kommer på en given ejendom, har derfor betydning for beskatning.

8. Hvad er dækningsafgiften?

Dækningsafgiften er en særlig ejendomsskat, der opkræves af visse offentlige ejendomme, der er undtaget for grundskyld og fra visse særlige erhvervsejendomme, hvis en kommune har besluttet det. P.t. er der 34 kommuner, der har besluttet at opkræve dækningsafgift.

9. Hvorledes beregnes dækningsafgiften?

Dækningsafgiften beregnes med en promille på maksimalt 10 promille af grundværdien. For årene 2024-2028 kan der dog ikke opkræves en højre promille end den var for 2023.

10. Hvor meget skal jeg betale i ejendomsværdiskat?

Ejendomsværdiskatten opkræves i to knæk. Der skal betales 5,1 promille i ejendomsværdiskat af værdier under 9,2 mio. kr., og 14 promille af værdier ud over 9,2 mio. kr.

11. Hvor meget skal jeg betale i grundskyld?

Grundskylden er fastlagt med de promiller, der er i de enkelte kommuner, der var i 2023. Dette gælder frem til 2028. Fremover skal man på landbrug og skovbrug betale mellem 1,2 og 7,2 promille, mens man for alle andre ejendomskategorier skal betale mellem 0 og 30 promille.

12. Skal jeg betale mere i ejendomsskat?

Det kan ikke udelukkes, at du skal betale mere i ejendomsskat. Beskatningsprocenterne – grundskyldspromillerne fortsætter uændret – men der er udsigt til, at grundværdierne stiger ved de vurderinger, der gennemføres efter ejendomsvurderingsloven. Skønnet er, at grundværdierne fordobles.

13.  Hvor meget stiger ejendomsskatten?

Ejendomsskatten stiger ikke promillemæssigt, men det forventes, at der kommer højere grundværdier. I kraft af de højere grundværdier kommer man til at betale mere i ejendomsskat på sigt. Estimatet er, at grundværdierne ca. fordobles totalt set for hele landet.

14. Bliver ejendomsskatten sat op?

Nej – ejendomsskatten bliver ikke sat op, men højre grundværdier medfører, at der er risiko for, at der skal betales mere i ejendomsskat på sigt.

15. Hvor meget grundskyld skal jeg betale?

Du skal betale den grundskyld, som den pågældende kommune fastsætter. For årene frem til 2028 er det en fast promille med afsæt i promillen for 2023. Det beror herefter på, hvad den enkelte kommune beslutter som promille.

16. Bliver jeg kompenseret for, at skattestoppet på ejendomsværdiskat forsvinder?

Ja, der indføres en rabatordning for fysiske personer, der ejer beboelsesejendomme. Rabatordningen sikrer, at man ikke betaler mere i ejendomsværdiskat og grundskyld fremover, end man skal betale i 2024, hvor beregningen blev lavet på baggrund af skattestopberegningen. Rabatordningen forudsætter, at man har overtaget den pågældende ejendom senest 1. januar 2024.

17. Kan alle gøre brug af rabatordningen?

Nej – alle kan ikke gøre brug af rabatordningen. Det er kun fysiske personer, der ejer beboelsesejendomme, der kan gøre brug af skatterabatordningen, såfremt de har overtaget den pågældende ejendom senest 1. januar 2024 og i øvrigt er forpligtet til at betale ejendomsværdiskat fra og med 2024.

18. Hvad hvis jeg ikke kan gøre brug af rabatordningen – hvad får jeg så?

Kan man ikke gøre brug af rabatordningen, kan man muligvis bruge stigningsbegrænsningsordningen i grundskyldspromillen. Grundskylden må maksimalt stige med 4,75 % af det nyberegnede grundskyldsniveau fra 2025 og frem. For 2024 er stigningen alene 2,8 %.

Kontakt DAHL

Sidder du inde med flere spørgsmål, står vores specialister klar til at hjælpe.

Fik du læst...?

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne