Nyheder

Nyt styresignal fra Skattestyrelsen om genoptagelse af gave- og boafgift

Et nyt styresignal fra Skattestyrelsen fastslår, at den almindelige prisudvikling eller beregnede afkastgrad ikke er en særlig omstændighed, når udlejningsejendomme overdrages efter 15 %-reglen. I artiklen her gennemgår vi det nye styresignal, og dets rammer med hensyn til virkning at få genoptaget en afgiftsberegning af hhv. gaveafgift og boafgift.

En beregnet afkastprocent og den almindelige prisudvikling kan ikke anses som særlige omstændigheder ved anvendelse af 15 %-reglen, når udlejningsejendomme skal overdrages. Det fastslog Højesteret i 2021 i dommen offentliggjort i SKM2021.267.HR. Se mere om dommen her.

I et styresignal offentliggjort som SKM2021.442.SKTST meddelte Skattestyrelsen særligt to ting:

  1. Der ville blive udsendt et styresignal om betydningen for praksis af Højesterets kendelse
  2. Forældelsesfristen for krav om tilbagebetaling af gaveafgift blev suspenderet fra 26. april 2021. Det var dagen for Højesterets kendelse.

Se mere om det styresignal her.

Det nye styresignal ophæver suspensionen

Nu er det nye styresignal kommet. Det har ladet vente på sig, men foreligger nu offentliggjort den 29. august 2023 som SKM2023.417.SKTST

I styresignalet angives bl.a., at den meddelte suspension nu ophører. Det vil ske 3 måneder efter offentliggørelsen af det nye styresignal – dvs. 3 måneder efter 29. august 2023.

Rækkevidden af styresignalet

I det nye styresignal fastslås i overensstemmelse med SKM2021.267.HR, at den almindelige prisudvikling eller en beregnet afkastgrad ikke er en særlig omstændighed, når en udlejningsejendom skal overdrages efter 15 %-reglen.

Det angives imidlertid også i styresignalet, at værdiansættelse til dagsværdi i et regnskab efter Skattestyrelsens opfattelse ikke er sammenligneligt med situationen i Højesterets afgørelse. Skattestyrelsen er altså på det punkt fortsat af den opfattelse, at værdiansættelse af en udlejningsejendom til dagsværdi i et regnskab kan statuere en særlig omstændighed. Landsskatteretten har i afgørelsen SKM2022.412.LSR fundet, at en anførsel i regnskabet ikke er en særlig omstændighed. Denne afgørelse har Skattemyndighederne dog indbragt for domstolene. Formuleringen i styresignalet er derfor ikke overbevisende på dette punkt. Spørgsmålet er altså ikke afgjort endeligt i retspraksis.

Det er derfor kun de tilfælde, hvor Skattemyndighedernes afgørelse er begrundet i prisudviklingen eller afkastbetragtninger (hvor ejendommen ikke er medtaget i et regnskab til dagsværdi), der er omfattet af den i styresignalet beskrevne genoptagelsesadgang.

Genoptagelse vedrørende gaveafgift

Hvis man vil have genoptaget en gaveafgiftsberegning, skal man indlevere en begæring om dette til Skattestyrelsen.

Fristen for forældelse er tre år. Ifølge Skattestyrelsen skal forældelsesfristen beregnes fra 25. april 2018 – tre år før Højesterets kendelse. Fristen for forældelse har været suspenderet i overensstemmelse med styresignalet fra 2021, men den bringes nu til ophør med virkning tre måneder efter den 29. august 2023.

En anmodning om genoptagelse, der indsendes efter det tidspunkt, kan derfor være forældet efter almindelige regler, hvorimod genoptagelsesanmodninger, der indleveres inden udløbet af de tre måneder, er omfattet af suspensionen. Suspensionen udløber den 29. november 2023.

Genoptagelse vedrørende boafgift

Hvis en ejendom er arveudlagt fra et dødsbo, vil en genoptagelse af boafgiftsberegningen forudsætte en genoptagelse af dødsboet med henblik på en fornyet boafgiftsberegning. I dødsboer er det nemlig skifteretten, der beregner og opkræver boafgiften. I de tilfælde skal man derfor rette henvendelse til den skifteret, hvor dødsboet har været behandlet, og dødsboet skal begæres genoptaget efter reglerne i dødsboskiftelovens § 103. I denne situation er Skattestyrelsen ikke kompetent til at ændre afgiftsberegningen.

Kontakt DAHL

DAHLs specialister sidder klar til at rådgive om dine muligheder for at få genoptaget en afgiftsberegning på baggrund af det nye styresignal.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne