Nyheder

I hvilket omfang skal en evalueringsmetode være beskrevet på forhånd i offentlige udbud?

Klagenævnet for Udbud har i en kendelse fra den 8. august 2017 behandlet rækkevidden af begrebet ”evalueringsmetode” i udbudslovens § 160, stk. 1. Kendelsen afklarer, i hvilket omfang de offentlige myndigheder på forhånd er forpligtet til at beskrive deres evalueringsmetode.

Udbudslovens § 160, stk. 1 fastlægger, at udbyder i udbudsmaterialet skal:

 1. angive kriterierne for tildeling,

 2. beskrive evalueringsmetoden, og

 3. beskrive hvad der tillægges betydning ved tilbudsevalueringen.

Kendelsen vedrører Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens klage over Region Midtjyllands udbud af to delaftaler vedrørende indkøb af anæstesiapparater og anæstesimonitorer.

I den konkrete sag havde regionen beskrevet, hvilke elementer der ville indgå i evalueringen af kriteriet ”pris”, nemlig:

 1. at der ville blive anvendt en pointskala fra 0-8

 2. at der ville blive anvendt en lineær evalueringsmetode

 3. at max. point (dvs. 8 point) ville blive tildelt det tilbud, som havde den lavest pris

 4. at 0 point vil blive tildelt det tilbud, hvis pris afveg med mere end ”X” procent fra den lavest pris

I forhold til at fastlægge ”X” (dvs. hældningsgraden) havde regionen beskrevet, at der ville blive taget højde for det prisniveau, der blev forventet forud for tilbudsfristen, samt spredningen i de faktisk indkomne priser, justeret for eventuelle unormalt lave eller unormalt høje priser.

På den ene delaftale blev hældningsgraden forud for evaluering af tilbuddene fastsat til 75 %, da priserne lå inden for det forventede prisspænd på 3,92 mio. kr. op til 6,86 mio. kr.

På den anden delaftale blev hældningsgraden forud for evaluering af tilbuddene fastsat til 50 %, da priserne lå inden for det forventede prisspænd på 3,04 mio. kr. op til 4,56 mio. kr.

Klagenævnet fastslår i sagen, at da regionen havde beskrevet i udbudsbetingelserne, at der ved fastsættelse af hældningsgraden ville blive taget højde for de faktisk indkomne priser, justeret for eventuelle unormalt lave eller unormalt høje priser, kunne hældningsgraden ikke med mening fastlægges på forhånd.

Desuden nævner klagenævnet, at der ved udbyders beskrivelse af den anvendte evalueringsmetode og de fastsatte vægtninger ikke må tillægges en udbyder et frit valg mellem tilbuddene, og at udbyder tillige er bundet af kravet om saglighed. Endelig fremhæver nævnet, at formålet med udbudslovens § 160, stk. 1, er at give tilbudsgiverne mulighed for at kontrollere udbyders tilbudsevaluering.

Klagenævnet fandt ikke, at metoden for evaluering af kriteriet ”pris” gav udbyder et frit valg mellem tilbuddene. Nævnet fandt heller ikke, at metoden var usaglig, eller at metoden ikke gav tilbudsgiverne mulighed for at kontrollere tilbudsevalueringen.

Kendelsen medvirker således til at skabe klarhed omkring, hvor meget udbyder skal offentliggøre af sin evalueringsmetode på forhånd, og umiddelbart kan følgende opsummeres i forhold til kravene til beskrivelse af evalueringsmetoden:

 • Hvilken pointskala, der vil blive benyttet.
 • Hvad der vil blive tillagt betydning i relation til de kvalitative kriterier (hvis nogle delkriterier til et underkriterium vægter højere end andre delkriterier, skal det være angivet i udbudsbetingelserne).
 • Hvis der anvendes en lineær metode ved evaluering af kriteriet ”pris”, skal de punkter som indgår i metoden være angivet på forhånd, dvs. om point tildeles ud fra afvigelserne fra den laveste pris med et ”maksimum-spænd” på ”X”, eller om point tildeles ud fra afvigelser fra en "median pris” med et ”maksimum-spænd” på ”X”.
 • Det skal være angivet i udbudsbetingelserne, om der vil blive vurderet relativt eller på baggrund af en objektiv standard (som vil følge af beskrivelsen af pointskalaen).
 • Metoden skal medføre at de vægtninger, som er angivet i udbudsbetingelserne af under- og delkriterier, overholdes.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

 • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne