Nyheder

Nyt om fodboldjura: Status på implementeringen af FIFA Football Agent Regulations

Den 1. oktober 2023 træder FIFAs nye regelsæt for fodboldagenter i kraft i Danmark. FIFA Football Agent Regulations (”FFAR”) blev vedtaget allerede den 16. december 2022, men nu implementeres det så nationalt i Danmark med DBU’s cirkulære nr. 125 – DBU Regulations Governing Football Agents.

DBU’s forpligtelse til at implementere FFAR

Den 24. juli 2023 traf den internationale sportsdomstol (”CAS”) afgørelse om, at FFAR ikke er i strid med EU-konkurrenceregler.

Som nationalt medlemsforbund under FIFA er DBU — både med henvisning til sine forpligtelser som medlemsforbund under FIFA Statutes samt afgørelsen om FFAR fra CAS — forpligtet til at implementere FIFA’s nye agentregler senest den 30. september 2023.

DBU’s cirkulære nr. 125 medfører, at FFAR’s regler nu også vil gælde i relation til nationale transfers. Blandt andet medfører det ændringer i forhold til:

  • Licenseringen af agenter,
  • Kravene til indholdet i repræsentationsaftaler,
  • Agenters mulighed for dobbeltrepræsentation i en transfer, samt
  • Loft over størrelsen på agenthonoraret.

Desuden har DBU udarbejdet nye standardrepræsentationsaftaler, som er tilpasset det cirkulære 125.

For en gennemgang af de vigtigste ændringer for fodboldagenter som følge af reglerne i FFAR, læs DAHL’s artikel om FFAR her.

Implementering af FFAR internationalt

Den 24. maj 2023 nedlagde en tysk domstol foreløbigt forbud over for det tyske fodboldforbund imod at implementere de nye agentregler i FFAR, indtil der foreligger en endelig afgørelse fra EU-domstolen (ECJ). Læs mere om DFB’s forbud mod at implementere FFAR her.

Dette tog FIFA den 8. september 2023 konsekvensen af og suspenderede DFB’s forpligtelse til at implementere FFAR, imens forbuddet er i kraft. Det betyder, at alle transfers med et ”link til Tyskland” ikke er omfattet af FFAR. En transfer anses for at have et ”link til Tyskland”, hvis blot én agent, klub, spiller eller træner involveret i transferen har et link.

Derudover har fire agentfirmaer i England i juni 2023 anlagt en voldgiftsssag imod det engelske fodboldforbund vedrørende implementeringen af FFAR. FA har som resultat heraf valgt at udskyde implementeringen af FFAR, indtil der er truffet afgørelse i voldgiftssagen, hvilket senest er den 30. november 2023.

DAHL bemærker

DBU oplyser, at såfremt ECJ måtte træffe afgørelse om, at de nye agentregler er i strid med EU-konkurrenceretten, vil cirkulære nr. 125 blive revideret i overensstemmelse hermed.

Det er endnu ikke afklaret, hvornår ECJ forventes at træffe afgørelse i sagen, som oplagt vil få stor betydning for implementeringen af FFAR. Alle interessenter, fodboldforbund som agenter, afventer således ECJ’s afgørelse.

Kontakt DAHL

Hos DAHL følger vi udviklingen af de nye fodboldagentregler og den kommende afgørelse fra ECJ nøje. Ønsker du at vide mere om implementeringen af de nye agentregler, kan du vores kontakte vores specialister her.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne