Nyheder

Nye regler for stigningsbegrænsningsordningen for grundskyld

Ved indførelsen af den nye ejendomsskattelov, der trådte i kraft den 1. juli 2023, kom blandt andet en stigningsbegrænsningsordning for grundskyld, der skaber en implicit rabat for blandt andet erhvervsejendomme. Det sker ved, at der sættes et loft over, hvor meget grundskylden kan stige som følge af de nye vurderinger.

Hvem er omfattet af stigningsbegrænsningsordningen?

Stigningsbegrænsningsordningen gælder for både fysiske personer, der ejer fast ejendom alene eller i sameje med juridiske personer og for juridiske personer generelt.

Fysiske personer

For fysiske personer er det dog afgørende, hvilken ejendomstype der er tale om. Stigningsbegrænsningsordningen gælder kun, når der eksempelvis er tale om erhvervsejendomme, andelsboliger, almene boliger, boliger i kolonihaveområder eller produktionsjord. Landbrugsejendomme eller almindelige ejerboliger såsom parcelhuse eller ejerlejligheder, er ikke omfattet af stigningsbegrænsningsordningen. De vil i stedet være omfattet af ejendomsskattelovens rabatordning, som ligeledes giver ejere af denne ejendomstype en skatterabat.

Fysiske personer i sameje med juridiske personer

For fysiske personer, der ejer fast ejendom sammen med en juridisk person, er det uden betydning, hvilken type ejendom der er tale om. Her er det alene afgørende, at ejendommen samejes af en fysisk- og en juridisk person.

Juridiske personer

For juridiske personer, som anparts- og aktieselskaber, er det ligeledes uden betydning, hvilken type ejendom der er tale om. Stigningsbegrænsningsordningen gælder uanset.

Ordningen gælder alene for danske ejendomme, så udenlandske ejendomme er ikke omfattet. Man vil således ikke være omfattet, hvis man eksempelvis ejer en feriebolig eller erhvervsejendom i udlandet.

Hvad indeholder stigningsbegrænsningsordningen?

Stigningsbegrænsningsordningen skelner mellem, om der er tale om indkomståret 2024 eller 2025 og frem.

Ved fastsættelsen af grundskylden for 2024, opgøres grundskylden på to forskellige måder, hvorefter den fastsættes til det laveste af de to.

Man ser først på, hvad grundskylden ville blive, hvis den blev opgjort efter de nye regler i ejendomsskatteloven.

Derefter ser man på, hvad grundskylden vil blive, når den bliver opgjort efter de tidligere gældende regler i ejendomsbeskatningsloven for kalenderåret med anvendelse af den grundskyldspromille, som kommunalbestyrelsen fastsatte for 2023 med anvendelse af en reguleringsprocent på 2,8.

Grundskylden bliver således fastsat til det laveste af de to opgjorte beløb.

Det betyder, at man i kalenderåret 2024 ikke skal betale en højere grundskyld, end man ville skulle have gjort efter de gamle regler. Grundskylden for 2024 kan højest udgøre grundskyldsniveauet for 2023 med tillæg af 2,8 procent. Læs mere om, hvordan grundskylden opgøres, i denne artikel.

Ved opgørelsen for 2025 og frem beregnes grundskylden igen på to måder.

Først og fremmest ser man på, hvad grundskylden er, når den er opgjort efter ejendomsskatteloven. Man ser derfor på, hvad den fuldt indfasede grundskyld er.

Herefter ser man på, hvad grundskylden er, når man tager grundskylden for det nærmest forudgående kalenderår med tillæg af 4,75 pct. af den fuldt indfasede grundskyld. Ved opgørelsen af grundskylden for almene boliger vil der dog alene ske et tillæg af 3,5 pct. til og med kalenderåret 2040.

Stigningsbegrænsningsordningen vil i 2025 alene anvendes, hvis grundskylden i 2024 blev fastsat til opgørelsen efter de gamle regler. Hvis grundskylden for 2024 er opgjort efter de nye regler, vil grundskylden allerede udgøre den fuldt indfasede grundskyld. Når grundskylden udgør den fuldt indfasede grundskyld, vil grundskylden herefter stige i takt med stigende grundværdier og stigende grundskyldspromiller.

Hvis grundskylden for et kalenderår kommer til at udgøre mere end grundskylden i det nærmest forudgående år med tillæg af 4,75 procent af det indeværende års grundskyld, vil stigningsbegrænsningen indtræde på ny. Ordningen genaktiveres derfor hver gang grundskylden udgør mere end grundskylden i det nærmest forudgående år med tillæg af 4,75 procent af det indeværende års grundskyld.

Nyopførte eller omkategoriserede ejendomme

For nyopførte eller omkategoriserede ejendomme udgør grundskylden den fuldt indfasede grundskyld.

Dette skal ses i sammenhæng med, at før stigningsbegrænsningsordningen kan finde anvendelse, skal der være et forudgående kalenderår. Dette vil der ikke være, hvis der f.eks. er tale om en nyopført ejendom.

For det efterfølgende kalenderår vil stigningsbegrænsningsordningen dog kunne finde anvendelse, da der i så fald er et forudgående kalenderår at tage udgangspunkt i.

Fik du også læst..?

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne