Nyheder

Bruger din virksomhed Google Analytics og andre lignende tjenester? – så har du måske et persondata-problem

Rigtig mange virksomheder og offentlige myndigheder anvender Google Analytics eller lignende tjenester på deres hjemmeside. Formålet med tjenesterne er, ved hjælp af cookies, at indsamle data om brugeren af hjemmesiden. Tjenesterne er smarte og ofte meget relevante. Desværre er de færreste dog klar over, at tjenesterne ofte indsamler persondata- og måske videresælger disse data.

Alle gør det, så hvad er problemet?

Indsamling af data via cookies er meget udbredt. Tjenesterne indsamler oplysninger om de besøgenes brug af en hjemmeside via en cookie. Disse oplysninger deles med ejeren af hjemmesiden. Nogen indsamler med et kendt og accepteret formål, f.eks. kun at give ejeren af hjemmesiden statistik om brugen heraf. Det er der som udgangspunkt ikke noget galt med.

Problemet opstår, når de cookies der anvendes også indsamler personoplysninger. Det kan f.eks. være IP-adressen på brugeren af hjemmesiden, men det kan også være andre typer persondata – det afhænger af tjenesten.

En del persondata indsamles til tjenesternes egne formål, f.eks. for at lave en database over brugeradfærd. Sådanne oplysninger kan herefter videresælges til reklameformål.

Det er kun lovligt at indsamle og dele persondata, hvis persondatareguleringen overholdes. Problemet er, at det gør den sjældent – oftest fordi de færreste er klar over at indsamling og videregivelsen sker.

Jeg overholder jo cookie-reglerne, så hvad er problemet?

Overholdelse af cookie-reglerne giver ikke ret til at dele persondata.

Indsamling, brug og videregivelse af persondata, uanset om den er indsamlet med en cookie, reguleres derimod af persondataloven – og i fremtiden databeskyttelsesforordningen.

Disse regler skal derfor overholdes, når persondata indsamles, behandles og videregives.

Kan jeg ikke bare indgå en databehandleraftale?

Jo – nogle gange. Brugen af en databehandleraftale forudsætter dog, at analysetjenesten kun bruger persondata til din virksomheds formål; tjenesten må altså ikke bruge oplysningerne selv til egne formål.

Databehandleraftalen kan derfor kun bruges, hvis personoplysningerne indsamles på vegne af din virksomhed og ikke videregives til andre. Databehandleraftalen kan ikke bruges, hvis tjenesten selv skal anvende de modtagne persondata. Databehandleraftalen giver heller ikke mulighed for, at tjenesten kan videregive data til andre, f.eks. analysetjenestens andre kunder.

Hvad er løsningen, hvis jeg ikke kan indgå en databehandleraftale?

Nogle tjenester – f.eks. Google Analytics - kan sættes op til at indsamle oplysningerne anonymt. I så fald indsamles ingen persondata og persondatareguleringen skal ikke overholdes. Hvis det er praktisk muligt, er det den anbefalede fremgangsmåde.

Hvis data bruges af analysetjenesten selv – eller ligefrem deles med tjenestens andre kunder – skal den hjemmeside-besøgende gøres opmærksom herpå, og et samtykke fra hver enkelt besøgende vil oftest være nødvendigt. Et samtykke skal overholde en lang række krav, og den besøgende skal blandt andet oplyses om hvem oplysningerne konkret videregives til. Denne løsning vil oftest være svær at anvende i praksis.

Kan jeg ikke bare være ligeglad?

Nej det kan du ikke. Selv hvis vi ser bort fra det kommercielle forhold til ens kunder, er manglende overholdelse af persondatareglerne bødebelagt. I fremtiden vil der kunne gives bøder på op til 20.000.000 eller 4% af virksomhedens globale omsætning, hvis persondatareglerne ikke overholdes.

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af DAHL Advokatfirmas nyhedsbrev DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Virksomheds- og kontaktoplysninger: 

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr. 37 31 00 85

Vi kan kontaktes via e-mail: mail@dahllaw.dk eller telefon: 88 91 91 91 indenfor vores åbningstider, som er:

mandag – torsdag kl. 08:00 – 16:00
fredag kl. 08.00 – 15.00

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler som udgangspunkt alene dit oplyste navn og din oplyste e-mailadresse – dette er for at kunne sende dig nyhedsbreve mv.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen/nyhedsbrevet er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen/nyhedsbrevet slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies. Læs om cookies her 

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mail adresse til at udsende nyhedsbreve med artikler, kurser, ledige stillinger og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mail adresse til at udsende orienterende e-mails omkring vores forretning eller om vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mail adresse.

Du skal dog være opmærksom på, at vi i anden sammenhæng kan have indsamlet din e-mail adresse, og at vi i sådanne tilfælde kan anvende den til de formål, som den er indsamlet til.

De oplysninger, vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet, bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger underleverandører (databehandlere) til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbydere er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Vi anvender et system, som er udarbejdet af Konform A/S, til udsendelse af nyhedsbreve, Konform A/S hoster herudover vores hjemmeside. IT Relation A/S drifter i øvrigt vores IT.  

Konform A/S og IT Relation A/S opbevarer og behandler personoplysninger for os som databehandler, og vi har indgået skriftlig databehandlingsaftale for at sikre, at dine personoplysninger alene behandles efter vores instruks, på fortrolig vis, samt at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod at dine oplysninger kompromitteres.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve mv. fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke, og generelt kan du forvente at modtage materiale fra os ca. en gang om måneden.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet og derefter tilmelde dig igen – f.eks. hvis du har ændret din e-mailadresse.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet modtager du ikke yderligere fra os, med mindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mail adresse og navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hver nyhedsbrev, du modtager fra os. 

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mail adresse og navn.

Du skal dog være opmærksom på, at vi kan have dine oplysninger fra anden sammenhæng også. Hvis vi har det, kan vi fortsat behandle sådanne oplysninger efter det samtykke eller anden behandlingshjemmel, som vi har, hvis du framelder dig nyhedsbrevet.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at de-anonymisere oplysningerne igen.

Du har ret til indsigt og til at modsætte dig videre behandling af dine oplysninger

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger, vi behandler om dig. Hvis vi behandler oplysninger om dig, som er urigtige eller vildledende, har du også ret til at kræve oplysningerne berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for videre behandling.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, kan du også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Hvis du mener, at vi behandler dine oplysninger forkert eller i strid med lovgivningen, kan du klage over behandlingen til Datatilsynet.

Du kan læse mere om persondata og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside, som du finder her

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne