Nyheder

Grundværdien er højere end ejendomsværdien: Giver det mening?

I forbindelse med offentliggørelsen af de foreløbige 2022-vurderinger har en del ejendomsejere modtaget en foreløbig vurdering, hvor grundværdien er højere end ejendomsværdien. Dette har medført en del debat. Kan det nu passe?

Den overordnede vurderingsnorm

I ejendomsvurderingsloven (EVL) kapitel 4 er der et regelsæt om generelle vurderingsnormer, herunder for ejendomsværdi og grundværdi.

Den overordnede vurderingsnorm er, at man ved vurdering af en ejendom ansætter den til den forventelige kontante værdi i fri handel for en ejendom af den pågældende kategori under hensyn til alder, størrelse, beliggenhed og øvrige karakteristika. Den pågældende vurdering kan sagtens afvige fra faktisk konstaterede handelspriser for den pågældende ejendom. Denne konstatering har afsæt i, at det kort og godt er svært at vurdere en ejendom til den rigtige pris.

For hver ejendom til beboelse fastsættes der en selvstændig ejendomsværdi og en selvstændig grundværdi. Forskellen mellem de to værdier benævnes som forskelsværdien. Forskelsværdien har dog ingen skattemæssig betydning.

Ejendomsværdien

Ved ejendomsværdien forstås værdien af den samlede ejendom, sådan som ejendommen forefindes på vurderingstidspunktet. Driftsmidler og inventar medtages ikke i vurderingen.

Som grundlag for fastsættelse af ejendomsværdien bruges ejendommens faktiske karakter inkl. den faktiske anvendelse af grunden. Når ejendomsværdien skal fremfindes, foretages der en sammenligning med ejendomshandler i det geografiske nærområde 6 år bagud i forhold til vurderingsterminen. Er vurderingsterminen f.eks. 1. januar 2020 kigger man altså bagud til 2014. Typisk inddrages der 10-15 sammenlignelige ejendomshandler, hvor der er beregnet en vægtet kvadratmeterpris. Denne vægtede kvadratmeterpris holds op imod den konkrete ejendom. Herudover tillægger man naturligvis handelsværdien af den konkrete ejendom stor vægt. Det er dog ikke ensbetydende med, at man sætter den til en given handelsværdi i en handel. Endelig inddrager man øvrige faktorer såsom beliggenhed eller støj. Samlet set udløser dette herefter en samlet ejendomsværdi.

Hvis en ejendom er beliggende på en grund, som man kan bebygge med en bebyggelsesprocent på 200, men grunden alene er bygget med en bebyggelsesprocent på 50, fastsættes ejendomsværdien ud fra de faktiske forhold – med en grundværdi og ejendomsværdi ud fra det faktiske brug.

Grundværdien

Ifølge EVL § 17, stk. 1, forstås der ved grundværdi værdien af grunden i ubebygget stand under den forudsætning, at grunden vil blive anvendt og udnyttet bedst muligt i økonomisk henseende. Grundværdien ansættes inkl. værdien af eventuelle byggemodningsarbejder.

Grundværdien undergives altså en selvstændig vurderingsnorm, hvor man helt ser bort fra, hvilken bygning der er på den pågældende ejendom. Den grundværdiandel, der derfor fastsættes, når ejendomsværdien fastsættes, hvor grundværdien er en del af ejendomsværdien, er altså én beregning, mens selve grundværdifastsættelsen er en anden selvstændig beregning.

Grundværdien fastsættes ud fra den forudsætning, at den anvendes og udnyttes i bedst mulig henseende ud fra en økonomisk synsvinkel. Dette beregner man typisk ud fra, hvordan grunden kan udnyttes. Hvis en given grund af en vis størrelse kan bebygges med en bebyggelsesprocent på 200 %, fastsættes grundens værdi ud fra den forudsætning. I den forbindelse er det underordnet, om den pågældende grund alene er bebygget med en bebyggelsesprocent på 50. Afgørende for, hvilken bebyggelsesprocent man må anvende, er, hvad der er tilladt i kommunalplanen og/eller en lokalplan. Det er her vigtigt at have for øje, hvad man rent faktisk må, når man skal teste, om den pågældende grundværdi nu også er korrekt.

Hvis bebyggelsesprocenten konkret på den pågældende grund rent faktisk er højere end det, som plangrundlaget tillader, vil den økonomisk bedste udnyttelse naturligvis være det, der er placeret på grunden. En sådan situation kan forekomme, hvis man har fået dispensation i forbindelse med opførelsen af byggeriet. Hvis plangrundlaget tillader en bebyggelsesprocent på 200 %, men der er bebygget med en bebyggelsesprocent på 220 %, fastsættes grundværdien ud fra den mulighed, at der kan ske bebyggelse med 220 %.

Grundværdien er større end ejendomsværdien?

Som det fremgår af det anførte, er der tale om to forskellige vurderingsnormer for henholdsvis ejendomsværdi og grundværdi. I de situationer, hvor man ikke har udnyttet potentialet for den pågældende grund, vil ejendomsværdien let kunne være mindre end grundværdien. Jo mindre potentialeudnyttelse, man har på den pågældende grund, jo større vil grundværdien være i forhold til ejendomsværdien.

For en umiddelbar betragtning kan det naturligvis være overraskende. Det har imidlertid været sigtet helt fra 1. januar 2018, hvor ejendomsvurderingsloven trådte i kraft, at forholdet skulle være på denne måde. Vurderingsnormerne i ejendomsvurderingslovens kapitel 6, herunder §§ 15, 16 og 17, er alene blevet justeret i mindre omfang siden da. De justeringer, der er foretaget, har ikke noget med vurderingsnormen at gøre.

Fik du også læst..?

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne