Nyheder

Min kunde er i rekonstruktion!

Det kan få store konsekvenser for dig som aftalepart, hvis din kunde træder i rekonstruktion. Ved en rekonstruktion kan man eksempelvis tvinges til at medvirke i tvangsakkord, så man kun får en del af sit tilgodehavende betalt. Man kan også risikere, at en kontrakt genoplives, eller at man bliver tvunget til at få en ny kunde. Man bør derfor reagere hurtigt, hvis ens kunde træder i rekonstruktion.

Hvis man har en aftale med en virksomhed, som træder i rekonstruktion, bør man hurtigst muligt kontakte virksomheden og rekonstruktøren for at afklare, hvorvidt virksomheden ønsker at videreføre aftalen, og om man selv er bundet af aftalen. Man kan ikke blot forholde sig passiv. Virksomheden og rekonstruktøren har i udgangspunktet en uge til at vende retur med svar.

Viderefører virksomheden aftalen med rekonstruktørens samtykke, får ens krav mod virksomheden privilegium i henhold til konkurslovens § 94. Det er imidlertid ikke det samme som, at man med garanti får betaling. Uanset den tvivlsomme situation kan man som aftalepart ikke:

  • kræve sikkerhed for betaling,
  • holde sin ydelse tilbage,
  • kræve virksomhedens opfyldelse af aftalen før tid eller
  • hæve aftalen som følge af virksomhedens forsinkelse.

Fortsætter forsinkelsen kan der dog være grundlag for at hæve.

Fortsættes en aftale om en løbende ydelse, skal der ske en skæring, og virksomheden vil ikke være forpligtet til at betale restancer fra før indledningen af rekonstruktionen. Restancerne må i stedet anmeldes som et simpelt krav. Er der tale om en aftale om en løbende ydelse kan virksomheden i øvrigt opsige med en måneds varsel.

Indtræder virksomheden ikke i aftalen, kan man hæve aftalen. I så fald må man gøre sit krav gældende og anmelde det hurtigst muligt.

I rekonstruktion skal man særligt være opmærksom på, at selvom en aftale er hævet som følge af misligholdelse, kan virksomheden som udgangspunkt genoplive aftalen i en periode på op til fire uger. Derudover indeholder regelsættet om rekonstruktion mulighed for at tvinge aftaler over til en ny aftalepart.

Overfører vi de to regler til et eksempel, kan en udlejer risikere, at et lejemål, som er ophævet på grund af lejers betalingsmisligholdelse, bliver genoplivet, idet lejer træder i rekonstruktion. Bagefter overdrager lejer lejemålet til en ny virksomhed i rekonstruktionen. Udlejeren står dermed med en ny lejer, hvor udlejer ikke har ret til at kræve restancer dækket af den nye lejer, og hvor der formentlig er ringe dækning til restancerne hos den oprindelige lejer under rekonstruktion. Udlejer kan dog kræve et eventuelt depositum reetableret.

Reglerne om rekonstruktion er komplicerede, og ovenstående er en hurtig skitsering af regelsættet. Vi anbefaler derfor, at du søger rådgivning hos os, hvis du har en kunde, som træder i rekonstruktion. Du kan også læse mere om rekonstruktion i vores E-bog.

Fik du også læst..?

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne