Nyheder

Bedre sent end aldrig: Whistleblowerordning i Tyskland

I sommeren 2023 blev den tyske whistleblowerlov (HinSchG - Hinweisgeberschutzgesetz) vedtaget. Tyskland var dermed 1½ år forsinket i henhold til implementeringsfristen af EU-direktivet om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten. Medlemsstaterne var forpligtet til at efterkomme direktivet senest den 17. december 2021, og i Danmark blev whistleblowerloven allerede vedtaget den 24. juni 2021 med ikrafttræden den 17. december 2021.

Hvordan ser fristerne ud for de danske virksomheder med kontorer i Tyskland? Hvad regulerer direktivet, og hvad er de væsentlige forskelle på den danske og tyske lovgivning? Dette ser vi på i vores seneste artikel fra DAHL’s German Desk.  

Formålet med EU-direktivet

Direktivet om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten, blev vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet den 23. oktober 2019 (2019/1937/EU af 23. oktober 2019)

Det overordnede formål med direktivet er at styrke håndhævelsen af EU-retten og Unionens politikker inden for specifikke områder ved at fastsætte fælles minimumstandarder, som sikrer et højt beskyttelsesniveau for de personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten.

Dette skal i hovedtræk bestå i at oprette whistleblowerordninger hos arbejdsgiveren. Oprettelsen af disse indberetningskanaler har til formål at sikre, at en whistleblower hurtigt og fortroligt via en særlig, uafhængig og selvstændig kanal kan indberette overtrædelser eller potentielle overtrædelser omfattet af whistleblowerdirektivet, med henblik på at en upartisk whistleblowerenhed vurderer, hvilke tiltag der er behov for.

På den måde er intentionen at bringe flere overtrædelser frem i lyset og fremme håndhævelse af EU-lovgivning på tværs af landene.

Hvorfor tog det længere tid med implementeringen i Tyskland?

I Danmark blev whistleblowerloven som ovenfor nævnt allerede implementeret tilbage i juni 2021 og trådte i kraft den 17. december 2021. I Tyskland derimod blev loven først vedtaget den 2. juni 2023 og trådte i kraft den 2. juli 2023. Den ellers tidligere planlagte implementering af loven havde ført til kontroversielle diskussioner i Tyskland. Lovforslaget indeholdt en beskyttelse, der gik langt ud over direktivets mindstestandarder og bekymringer om virksomheders forretningshemmeligheder, og derfor blev forslaget flere gange politisk nedstemt med efterfølgende behov for tilrettelser i lovteksten.

Som følge af forsinkelsen besluttede Europa-Kommissionen at anlægge sag mod Tyskland ved EU-Domstolen for manglende gennemførelse og anmeldelse af nationale foranstaltninger til gennemførelse af EU-direktivet om whistleblowing. Sagen C-149/23 blev anlagt den 14. marts 2023. Hvis Tyskland bliver dømt i sagen, har Kommissionen fastsat en dagbøde på 61.600 Euro, for hver dag det har taget Tyskland at få implementeret loven udover implementeringsfristen. Minimumbetalingen vil dog være på 17.248.000 Euro fra sagens anlæg. Tyskland er dog ikke det eneste land i EU, der har været forsinket med lovgivningen. Faktisk var der kun 8 medlemsstater, der vedtog lovgivningen indenfor den fastsatte frist.

Hvad regulerer den nye tyske whistleblowerlov sammenlignet med den danske?

Den danske lov følger i høj grad de fælleseuropæiske mindstestandarder i direktivet, hvilket også afspejler den hurtige implementering af loven. Anvendelsesområdet i den tyske lov er mere specificeret og omfatter også anmeldelse af overtrædelser af et større antal af nationale regler i tillæg til overtrædelser af EU-lovgivningen.

Af disse kan, udover alle i forvejen strafbelagte overtrædelser, eksempelvis nævnes:

 • Hvidvaskregler
 • Regler om produktsikkerhed og -konformitet
 • Miljøbeskyttelsesregler
 • Regler om udnyttelse af vedvarende energikilder
 • Forbrugerbeskyttelsesregler
 • Persondatabeskyttelsesregler

Den tyske lovgivning har derudover fastsat bødesanktioner for overtrædelser af loven, som kan løbe op i 50.000 Euro og allerhøjest det tidobbelte, 500.000 Euro. For virksomheder der ikke opfylder deres forpligtelse til at oprette og drive en intern indberetningskanal, er der fastlagt en bøderamme på op til 20.000 Euro. Der er i Danmark i modsætning hertil ikke fastsat bestemmelser eller retningslinjer for godtgørelsens eller bødens størrelse, som derfor skal fastsættes ud fra en samlet vurdering af de konkrete omstændigheder i den enkelte sag.

Tidsfrister for implementering af kravene i den danske og tyske whistleblowerlov

Danske virksomheder, der har kontorer eller afdelinger i Tyskland, skal være særligt opmærksomme på forskellene mellem den tyske og danske whistleblowerlov. Begge love udspringer af det samme direktiv, men alligevel er der som ovenfor nævnt forskelle på dem. Eftersom lovene blev vedtaget på forskellige tidspunkter, er der også forskel på tidsfrister og ikrafttræden af de to love. Nedenfor oplister vi tidsfristerne for henholdsvis den danske og tyske lovgivning:

Danmark:

 • Virksomheder med mellem 50-249 ansatte skal have etableret en whistleblowerordning senest den 17. december 2023.
 • Virksomheder med flere end 249 ansatte skulle senest den 17. december 2021 have etableret en whistleblowerordning.

Tyskland:

 • Virksomheder med mellem 50-249 ansatte skal have etableret en whistleblowerordning senest den 17. december 2023.
 • Virksomheder med flere end 249 ansatte skulle senest den 2. juli 2023 have etableret en whistleblowerordning.

Ønsker du at vide mere, eller har du spørgsmål til de nye tyske krav i lovgivningen, er du meget velkommen til at kontakte vores eksperter i German Desk.

DAHL tilbyder desuden vores danske virksomheder at etablere en whistleblowerordning og stå for driften heraf inden for en attraktiv økonomisk ramme. Her vil du få adgang til et egenudviklet whistleblowersystem, som er underlagt allerhøjeste sikkerhed. Læs mere om dette her.

Kilder:

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

 • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne