Nyheder

Dansk virksomhed får ophævet omstridt varemærke: Ordet ’panserglas’ er beskrivende for skærmbeskyttelsesglas

Må enhver benytte sig af ordet ‘panserglas’ i deres markedsføring af skærmbeskyttelsesglas? Ja, det mener Sø- og Handelsretten er tilfældet, ifølge deres dom afsagt den 24. oktober 2023 i en krænkelsessag, som PanzerGlass A/S havde anlagt mod konkurrenten WePack ApS.

I 2020 fik PanzerGlass A/S registreret ordet ‘panserglas’ som varemærke i Danmark. Registreringen gav PanzerGlass A/S eneret til at bruge varemærket for skærmbeskyttelsesglas til bl.a. telefoner og computere.

Siden registreringen af varemærket har PanzerGlass A/S, med høj succesrate, ført en række krænkelsessager mod konkurrenter, som har gjort brug af ordet ‘panserglas’ i markedsføringen af deres produkter.

Nu går den dog ikke længere, slår Sø- og Handelsretten fast i deres afgørelse afsagt den 24. oktober 2023.

I dommen fandt Sø- og Handelsretten, at Panzerglass A/S ikke kunne forbyde konkurrenten WePart A/S i at gøre brug af ordet ‘panserglas’ i deres markedsføring af skærmbeskyttelsesglas. Sø- og Handelsretten fandt derimod grundlag for, at PanzerGlass A/S’ varemærke ‘panserglas’ skulle ophæves, da varemærket ikke havde det nødvendige særpræg for skærmbeskyttelsesglas på ansøgningstidspunktet.

Særpræg som en grundbetingelse for registrering af varemærker

En af grundbetingelserne for, at et varemærke kan registreres, er, at det ikke er beskrivende for de varer og tjenesteydelser, som varemærket benyttes for. Hvis varemærket har en lav grad af særpræg, er der større risiko for, at varemærket kan forveksles med andre foretagenders forretningskendetegn, hvormed det bliver svært for den gennemsnitlige forbruger at adskille varernes oprindelse. 

Om et varemærke har særpræg og kan registreres, afhænger derfor i høj grad af den sproglige forståelse af varemærket. Lige præcis vurderingen af den almindelige sproglige betydning af ordet ‘panserglas’ indgik som et centralt element i Sø- og Handelsrettens afgørelse.  

Sø- og Handelsrettens begrundelse for afgørelsen

Særligt en erklæring udarbejdet af Dansk Sprognævn fandt, at Sø- og Handelsretten udgjorde et væsentligt bevis for, at ordet ‘panserglas’, var en almindelig betegnelse for skærmbeskyttelsesglas. Erklæringens høje bevismæssige værdi begrunder Sø- og Handelsretten med, at Dansk Sprognævn er en statslig forskningsinstitution, der er uafhængig af parterne, og som besidder en betydelig fagkundskab vedrørende det danske sprog.

Dansk Sprognævn oplyser i erklæringen, at brugen af ordet ‘panserglas’ om skærmbeskyttelsesglas kan spores helt tilbage til 2010. Det kan dog ikke afvises, at brugen kan findes endnu længere tilbage. Dansk Sprognævn konkluderer på den baggrund, at ordet ‘panserglas’ ofte og længe har været brugt om skærmbeskyttelsesglas.

Udover erklæringen fra Dansk Sprognævn, lagde Sø- og Handelsretten ved afgørelsen også betydelig vægt på, at Patent- og Varemærkestyrelsen allerede på ansøgningstidspunktet i 2016 vurderede, at ordet ‘panserglas’ var beskrivende for skærmbeskyttelsesglas. Her lykkedes det dog i sidste ende alligevel for PanzerGlass A/S, at komme igennem med registreringen af ‘panserglas’ som varemærke.

Sø- og Handelsretten konkluderer på den baggrund, at varemærket ‘panserglas’ allerede på ansøgningstidspunktet i 2016 ikke havde særpræg for skærmbeskyttelsesglas til bl.a. mobiltelefoner og computere, hvorfor varemærket er ugyldigt og skal ophæves.

Hvad kommer afgørelsen til at betyde?

Ophævelsen af varemærket får den konsekvens, at PanzerGlass A/S ikke længere har eneretten til ordet ’panserglas’, og at de dermed ikke kan forbyde andre erhvervsdrivende i at gøre brug af ordet ‘panserglas’ i deres markedsføring.

Det fastslår Sø- og Handelsretten i afgørelsen, på trods af at PanzerGlass A/S får lov til at beholde deres EU-varemærke, ’PANZER GLASS’. Selvom EU-varemærket ’PANZER GLASS’ har væsentlige visuelle, lydlige og begrebsmæssige sammenfald med ordet ’panserglas’, så finder Sø- og Handelsretten ikke, at varemærket kan danne grundlag for, at brugen af det beskrivende ord ’panserglas’ kan forbydes.

Afgørelsen åbner derved dørene for konkurrenterne, som i en lang årrække har måtte tage til takke med alternative og til tider ligefrem fantasifulde beskrivelser, ved markedsføringen af deres produkter.

Det skal bemærkes, at begge parter stadig har mulighed for at anke afgørelsen til Landsretten, hvilket er muligt indtil 4 uger fra domsafsigelsen den 24. oktober 2023, hvorfor dommen endnu ikke kan betragtes som endelig.

Hele dommen kan læses her.

Har du spørgsmål eller brug for rådgivning i forbindelse med registrering af varemærker, er du velkommen til at række ud til vores specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne