Nyheder

Hvad er retsvirkningen af successionsrækkefølger?

Når en person ejer aktiver, der tilhører vedkommende i en successionsrækkefølge, har det betydning i flere sammenhænge.

Hvis personen er gift, kan man støde på følgende spørgsmål:

  • Hvordan skal aktiverne i successionsrækkefølgen håndteres i forbindelse med en skilsmisse?
  • Hvordan behandles aktiverne i successionsrækkefølgen ved personens død?
  • Hvordan behandles de i forhold til en eventuel ægtefælle og arvinger, herunder tvangsarvinger?
  • Og hvordan håndteres de egentlig ved boets behandling?

Disse spørgsmål gennemgås i det følgende, dog uden den afgiftsmæssige behandling og den skattemæssige behandling, som udfoldes særskilt i egne artikler.

Selve spørgsmålene om successionsrækkefølgers retsvirkninger er ulovreguleret. Derfor har retsvirkningerne i visse henseender været genstand for tvivl. En række forhold blev afklaret ved en dom afsagt af Højesteret i 2021. Den blev offentliggjort i U.2021.5245.H.

Andre forhold – navnlig de skatte- og afgiftsmæssige virkninger - er ikke fuldt afklaret endnu.

Skilsmisse

Ægtefællers respektive formuer er som udgangspunkt delingsformue. Det betyder, at formuen skal deles, hvis ægtefællerne skal skilles. Ægtefællerne kan dog have særeje. Det kan de selv etablere aftalemæssigt ved en ægtepagt, men særeje kan også følge af, at en arv eller en gave er modtaget fra tredjemand med klausul om, at den skal være modtagers særeje.

Disse principper, som er velkendte for de fleste, fremgår af Ægtefælleformueloven.

Aktiver, som en ægtefælle ejer, og som er modtaget på vilkår om, at de indgår i en successionsrækkefølge, indgår heller ikke i delingsformuen. Disse aktiver skal altså (heller) ikke deles i tilfælde af skilsmisse. De beholdes af den ægtefælle, der besidder dem i en successionsrækkefølge. Den pågældende ægtefælle skal kunne føre bevis for successionsrækkefølgens omfang, og værdierne skal kunne identificeres og være i behold. Men er de krav opfyldt, skal værdien af de aktiver ikke deles.

Den virkning indtræder, uanset om aktiverne udover at være indsat i en successionsrækkefølge også er gjort til særeje. Alligevel ses det ofte, at det er bestemt i vilkårene for en successionsrækkefølge, at aktiverne skal være særeje.

Der kan meget vel være situationer, hvor aktiverne i en successionsrækkefølge udgør en betydelig del af et ægtepars samlede formue og forsørgelsesgrundlag, og hvor det kan være en markant overraskelse for en ægtefælle, at værdierne ikke skal deles ved skilsmisse. Den problemstilling kendes også fra tredjemandsbestemt særeje. Successionsrækkefølger er derimod et mindre kendt instrument, og den markante virkning heraf er ikke kendt for alle.

I Ægtefælleformueloven er der regler om kompensation i visse situationer, hvor en ægtefælle har en større formue, der ikke indgår i ligedelingen i modsætning til den anden ægtefælle, eller hvor en ægtefælle har medvirket til, at en formue har kunnet bygges op hos den anden. Det er uafklaret, om værdier i en successionsrækkefølge kan have betydning for vurderingen af, om der er grundlag for sådanne kompensationskrav. Mest sandsynligt er det ikke tilfældet.

Dødsfald

Når en person dør, indgår den pågældende ejers aktiver i en successionsrækkefølge, ikke i dødsboet. Netop denne vigtige retsvirkning af en successionsrækkefølge er fastslået i retspraksis ved en afgørelse fra Højesteret i 2021, der er offentliggjort i U.2021.5245.H.

Det har flere afledte konsekvenser.

Er der en efterlevende ægtefælle, vil denne ikke kunne sidde i uskiftet bo med de aktiver, som indgår i en successionsrækkefølge.

Den efterlevende ægtefælle skal heller ikke have hverken boslod eller arv af aktiverne i successionsrækkefølgen.

Den afdøde ægtefælles børn skal heller ikke have hverken arv eller tvangsarv af værdierne i successionsrækkefølgen.

Disse virkninger er et udslag af, at aktiverne i successionsrækkefølgen ikke falder i arv efter afdøde efter arvelovens almindelige regler. Det ligger netop i successionsrækkefølgens natur, at disse aktiver i stedet overgår fra den afdøde besidder til den person, der er indsat på næste plads i successionsrækkefølgen.

Denne overgang af ejendomsretten til aktiverne indtræder straks og uden videre ved dødsfaldet og forudsætter ikke nogen dokumenthåndtering eller andet. Det er dog ikke ensbetydende med, at det ikke er hensigtsmæssigt og nødvendigt at formalisere overgangen af aktiverne, f.eks. ved tinglysning på faste ejendomme, ajourføring af ejerbøger og ejerregisteret for kapitalselskaber.

Behandlingen af dødsboet

Når personen, som ejer nogle aktiver i en successionsrækkefølge, dør, indgår disse aktiver altså ikke i dødsboet.

De skal ikke medregnes i boet, hvilket også som nævnt ovenfor har til konsekvens, at de hverken medregnes ved beregning af boslod eller arv til ægtefælle og børn.

Det betyder også, at sådanne aktiver ikke medregnes, når det skal beregnes, om dødsboet er skattepligtigt eller skattefrit. Det spørgsmål afhænger af en nærmere beregning af dødsboets aktiver og nettoformue efter regler i Dødsboskattelovens § 6, og ved den beregning skal aktiverne hidrørende fra successionsrækkefølgen altså ikke medregnes.

Fik du også læst..?

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne