Nyheder

Manglende brug af sommerhus stoppede tilladelsen til helårsbeboelse

Retten til at benytte en ejendom i et sommerhusområde til helårsbeboelse var bortfaldet tre år efter ejendommen var brændt.

En ejendom beliggende i et sommerhusområde brændte. Der havde indtil branden også været tilladelse til at benytte ejendommen som helårsbolig. I forbindelse med salg af ejendommen gav kommunen køberne tilladelse til at benytte ejendommen til helårsbeboelse.

Denne tilladelse ophævede Natur- og Miljøklagenævnet, og køberne anlagde derfor sag mod nævnet for at få tilladelsen tilbage.

Efter planlovens § 56 stk.2. kan en tilladelse til at benytte et sommerhus til helårsbeboelse bortfalde, når retten til helårsbeboelse ikke har været udnyttet i tre på hinanden følgende år.

Køberne af ejendommen havde efter branden ansøgt kommunen om byggetilladelse og også korresponderet med brandforsikringen om erstatning.

Højesteret gav ikke køberne medhold. Retten begrundede det med, at treårsreglen kræver, at ejendommen har været brugt til en vis relevant faktisk anvendelse inden for fristen.

Hverken ansøgning om byggetilladelse eller korrespondance med brandforsikringen var en sådan anvendelse. (H.D.25.august 2015 82/2014.)

Tilmeld dig nyt fra DAHL

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information