Nyheder

Udlejning af lejebolig til Airbnb

Airbnb er meget oppe i medierne for tiden, særligt efter Københavns overborgmester Frank Jensen har udtalt, at han vil sætte loft for, hvor mange nætter pr. år man må udleje sin bolig til Airbnb-gæster. Men er det overhovedet tilladt at udleje sin lejebolig til Airbnb?

Det er blevet populært at udleje sin bolig til Airbnb, men personer der bor til leje bør være opmærksomme på, at det kan være i strid med lejelovgivningen og lejekontrakten at udleje via platformen.

Den 25. april 2017 afsagde Retten på Frederiksberg dom i en sag mellem en lejer og hans udlejer. Udlejeren havde ophævet lejerens lejemål, fordi lejeren gentagne gange havde udlejet lejligheden via Airbnb. Retten kom frem til, at udlejeren havde været berettiget til at ophæve lejemålet, og begrundede det med, at lejeren havde overladt brugen af lejligheden til andre og havde benyttet lejligheden til andet end aftalt.

Afgørelsen skal ses i sammenhæng med lejelovens § 26:

§ 26. Lejeren må ikke uden udlejerens samtykke bruge det lejede til andet formål end aftalt.
Stk. 2. Lejeren må ikke uden udlejerens samtykke overlade brugen af det lejede eller nogen del deraf til andre end medlemmer af sin husstand, jf. dog §§ 69 og 70.

Af mange lejekontrakter fremgår, at lejeren kun må benytte lejligheden til beboelse for sig selv og sin husstand. I så fald må lejeren ikke drive erhvervsmæssig virksomhed fra lejligheden. Her er det vigtigt at være opmærksom på, at udlejning på dag-til-dag basis kan have karakter af erhvervsmæssig virksomhed, der minder om hoteldrift. Det vil f.eks. kunne være tilfældet, hvis udlejningen har et stort omfang, og lejeren tjener mange penge på udlejningen.

Som det fremgår af § 26, stk. 2, må lejeren heller ikke overlade brugen af lejligheden til andre end medlemmer af sin husstand. Her er det uden betydning, om udlejningen har karakter af erhvervsmæssig virksomhed. Der er dog undtagelser til reglen i lejelovens §§ 69 og 70.

§§ 69 og 70 fastslår, at en lejer har ret til at fremleje et værelse eller hele sin lejlighed i op til 2 år, såfremt en række betingelser er opfyldt. Retten er ufravigelig, hvilket betyder, at udlejeren ikke kan begrænse sin lejers ret til at fremleje efter §§ 69 og 70.

Dommen fra Retten på Frederiksberg tyder på, at udlejning for kortere perioder til f.eks. turister ikke er omfattet af lejerens ret til at fremleje. Det samme gør en dom fra 2004 afsagt af Østre Landsret.

Der er således meget der tyder på, at lejere som udgangspunkt ikke har lov til at udleje deres lejlighed via Airbnb.

For at en lejekontrakt kan ophæves, er det dog et krav, at lejerens misligholdelse er væsentlig. Her er det usikkert om udlejningen via f.eks. Airbnb skal have et vist omfang, før lejekontrakten ophæves, eller om enkelte udlejninger kan være nok.

Men hvis du sidder som lejer og allerede har udlejet din lejlighed til Airbnb, behøver du ikke være nervøs for, at din udlejer ophæver din lejekontrakt i morgen. Ifølge lejeloven, skal en udlejer først gøre indsigelse over for lejeren. Udlejeren skal således først give lejeren mulighed for at stoppe den ulovlige brug af lejligheden inden lejemålet kan ophæves.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af DAHL Advokatfirmas nyhedsbrev DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Virksomheds- og kontaktoplysninger: 

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr. 37 31 00 85

Vi kan kontaktes via e-mail: mail@dahllaw.dk eller telefon: 88 91 91 91 indenfor vores åbningstider, som er:

mandag – torsdag kl. 08:00 – 16:00
fredag kl. 08.00 – 15.00

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler som udgangspunkt alene dit oplyste navn og din oplyste e-mailadresse – dette er for at kunne sende dig nyhedsbreve mv.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen/nyhedsbrevet er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen/nyhedsbrevet slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies. Læs om cookies her 

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mail adresse til at udsende nyhedsbreve med artikler, kurser, ledige stillinger og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mail adresse til at udsende orienterende e-mails omkring vores forretning eller om vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mail adresse.

Du skal dog være opmærksom på, at vi i anden sammenhæng kan have indsamlet din e-mail adresse, og at vi i sådanne tilfælde kan anvende den til de formål, som den er indsamlet til.

De oplysninger, vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet, bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger underleverandører (databehandlere) til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbydere er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Vi anvender et system, som er udarbejdet af Konform A/S, til udsendelse af nyhedsbreve, Konform A/S hoster herudover vores hjemmeside. IT Relation A/S drifter i øvrigt vores IT.  

Konform A/S og IT Relation A/S opbevarer og behandler personoplysninger for os som databehandler, og vi har indgået skriftlig databehandlingsaftale for at sikre, at dine personoplysninger alene behandles efter vores instruks, på fortrolig vis, samt at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod at dine oplysninger kompromitteres.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve mv. fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke, og generelt kan du forvente at modtage materiale fra os ca. en gang om måneden.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet og derefter tilmelde dig igen – f.eks. hvis du har ændret din e-mailadresse.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet modtager du ikke yderligere fra os, med mindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mail adresse og navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hver nyhedsbrev, du modtager fra os. 

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mail adresse og navn.

Du skal dog være opmærksom på, at vi kan have dine oplysninger fra anden sammenhæng også. Hvis vi har det, kan vi fortsat behandle sådanne oplysninger efter det samtykke eller anden behandlingshjemmel, som vi har, hvis du framelder dig nyhedsbrevet.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at de-anonymisere oplysningerne igen.

Du har ret til indsigt og til at modsætte dig videre behandling af dine oplysninger

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger, vi behandler om dig. Hvis vi behandler oplysninger om dig, som er urigtige eller vildledende, har du også ret til at kræve oplysningerne berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for videre behandling.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, kan du også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Hvis du mener, at vi behandler dine oplysninger forkert eller i strid med lovgivningen, kan du klage over behandlingen til Datatilsynet.

Du kan læse mere om persondata og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside, som du finder her

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne