Nyheder

Udlejning af lejebolig til Airbnb

Airbnb er meget oppe i medierne for tiden, særligt efter Københavns overborgmester Frank Jensen har udtalt, at han vil sætte loft for, hvor mange nætter pr. år man må udleje sin bolig til Airbnb-gæster. Men er det overhovedet tilladt at udleje sin lejebolig til Airbnb?

Det er blevet populært at udleje sin bolig til Airbnb, men personer der bor til leje bør være opmærksomme på, at det kan være i strid med lejelovgivningen og lejekontrakten at udleje via platformen.

Den 25. april 2017 afsagde Retten på Frederiksberg dom i en sag mellem en lejer og hans udlejer. Udlejeren havde ophævet lejerens lejemål, fordi lejeren gentagne gange havde udlejet lejligheden via Airbnb. Retten kom frem til, at udlejeren havde været berettiget til at ophæve lejemålet, og begrundede det med, at lejeren havde overladt brugen af lejligheden til andre og havde benyttet lejligheden til andet end aftalt.

Afgørelsen skal ses i sammenhæng med lejelovens § 26:

§ 26. Lejeren må ikke uden udlejerens samtykke bruge det lejede til andet formål end aftalt.
Stk. 2. Lejeren må ikke uden udlejerens samtykke overlade brugen af det lejede eller nogen del deraf til andre end medlemmer af sin husstand, jf. dog §§ 69 og 70.

Af mange lejekontrakter fremgår, at lejeren kun må benytte lejligheden til beboelse for sig selv og sin husstand. I så fald må lejeren ikke drive erhvervsmæssig virksomhed fra lejligheden. Her er det vigtigt at være opmærksom på, at udlejning på dag-til-dag basis kan have karakter af erhvervsmæssig virksomhed, der minder om hoteldrift. Det vil f.eks. kunne være tilfældet, hvis udlejningen har et stort omfang, og lejeren tjener mange penge på udlejningen.

Som det fremgår af § 26, stk. 2, må lejeren heller ikke overlade brugen af lejligheden til andre end medlemmer af sin husstand. Her er det uden betydning, om udlejningen har karakter af erhvervsmæssig virksomhed. Der er dog undtagelser til reglen i lejelovens §§ 69 og 70.

§§ 69 og 70 fastslår, at en lejer har ret til at fremleje et værelse eller hele sin lejlighed i op til 2 år, såfremt en række betingelser er opfyldt. Retten er ufravigelig, hvilket betyder, at udlejeren ikke kan begrænse sin lejers ret til at fremleje efter §§ 69 og 70.

Dommen fra Retten på Frederiksberg tyder på, at udlejning for kortere perioder til f.eks. turister ikke er omfattet af lejerens ret til at fremleje. Det samme gør en dom fra 2004 afsagt af Østre Landsret.

Der er således meget der tyder på, at lejere som udgangspunkt ikke har lov til at udleje deres lejlighed via Airbnb.

For at en lejekontrakt kan ophæves, er det dog et krav, at lejerens misligholdelse er væsentlig. Her er det usikkert om udlejningen via f.eks. Airbnb skal have et vist omfang, før lejekontrakten ophæves, eller om enkelte udlejninger kan være nok.

Men hvis du sidder som lejer og allerede har udlejet din lejlighed til Airbnb, behøver du ikke være nervøs for, at din udlejer ophæver din lejekontrakt i morgen. Ifølge lejeloven, skal en udlejer først gøre indsigelse over for lejeren. Udlejeren skal således først give lejeren mulighed for at stoppe den ulovlige brug af lejligheden inden lejemålet kan ophæves.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne