Nyheder

Skattestyrelsen styrker kontrolindsatsen på området for tobaksvarer

Skattestyrelsen gennemfører løbende kontroller på forskellige områder. Der gennemføres kontroller både hos erhvervsdrivende og hos private bl.a. vedrørende skatter, moms og forskellige punktafgifter. Et af de områder, hvor Skattestyrelsen igennem de seneste år har styrket kontrollen, er området for tobaksvarer.

Ifølge en nylig pressemeddelelse fra Skatteministeriet er der alene i 2022 gennemført 465 tobakskontroller. Og ud af disse blev der fundet fejl i 383 af kontrollerne. Det svarer til 82 % af de gennemførte kontroller.

Tobaksvarer er et dyrt forbrugsgode i Danmark. Der pålægges afgift på alle former for tobaksvarer – også vandpibetobak. Skattestyrelsen har tidligere oplyst, at der er fundet fejl i 83 % af tilfældene i gennemførte kontroller hos vandpibecaféer, hvor man ikke har kunnet dokumentere, at der var betalt korrekt tobaksafgift.

Fra 1. oktober 2022 er der også indført en ny afgift på røgfri tobak samt nikotinholdige væsker og produkter. De nye afgifter betyder bl.a., at disse produkter skal påføres stempelmærker.

Skattestyrelsen har siden 2017 på baggrund af de mange gennemførte kontroller udsendt afgiftsopkrævninger på samlet 877 mio. kr. Alene i 2021 blev der sendt afgiftsopkrævninger for 650 mio. kr.

Skatteministeriets seneste pressemeddelelse kan læses her.

Skatteminister Jeppe Bruus siger om indsatsen:

”Jeg er meget tilfreds med, at vi i vores kontroller af tobaksvarer er blevet mere effektive. Men det er bekymrende, at så mange af kontrollerne viser tegn på fejl eller snyd. Der er jo vigtige grunde til, at vi over de seneste år har skruet tobaksafgifter i vejret: Det skal gerne komme folkesundheden, ikke mindst hos vores unge mennesker, til gavn. Derfor kan vi ikke leve med, at der foregår ulovlig handel med tobak i Danmark”.

Skatteministeren fortsætter med at udtale:

”Kontrollen på tobaksområdet er intensiveret de seneste år, og vi fører kontroller i alle led i kæden. Lige fra producenter over grossister til de salgssteder, der er slutleddet i forhold til forbrugerne. Fejl og snyd kan have stor betydning for statskassen, men også for konkurrencesituationen for de virksomheder og producenter, der følger reglerne” siger Jeppe Bruus.

Skatte- og afgiftssager og straffesager

Når Skattestyrelsens kontrol viser en fejl i afgiftsgrundlaget, vil der blive udarbejdet en afgørelse herom. Hvis der ikke reageres på den afgørelse, vil der efterfølgende blive sendt opkrævninger for den manglende tobaksafgift.

Det er dog vores opfattelse, at Skattestyrelsen ikke altid har ret i deres opfattelse af tingenes rette sammenhæng. Vi anbefaler derfor, at der rettes henvendelse til kvalificeret juridisk bistand med henblik på en uvildig vurdering af grundlaget for den ændrede tobaksafgift.

Skattesager kan også udvikle sig til straffesager. Når selve kontrolsagen er færdig, vil Skattestyrelsens medarbejdere vurdere, om sagen skal sendes videre til Skattestyrelsens Straffesagsenhed til straffemæssig behandling.

Man kan læse mere om den proces i vores tidligere artikel om skattestraffesager her.

Netop på grund af den høje tobaksafgift, kan afgiftskravet være meget stort. Man er derfor også i risiko for, at en eventuel straffesag kan resultere i meget store bøder eller fængselsstraf.

Kontakt DAHL

Hos DAHL har vi stor erfaring med håndtering af skatte- og afgiftssager.

I den forbindelse har vi også særlig ekspertise i at håndtere de strafferetlige forhold, der kan være til stede i en skatte- eller afgiftssag.

Skattestyrelsen har oprustet på kontrolområdet med tilførsel af 1.000 nye medarbejdere. Ud af disse er 70 medarbejdere allokeret til behandling af skattestraffesager.

Vi har oplevet en stigning i skatte- og afgiftssager og sager, hvor der varsles strafansvar, og anbefaler at rette henvendelse til os, hvis du vil have en vurdering af din sag.

Vi bistår i hele forløbet i en sag om skat eller afgift – lige fra Skattestyrelsens første henvendelse om udlevering af materiale og videre til udarbejdelse af besvarelse til Skattestyrelsen. Hvis det viser sig nødvendigt, bistår vi naturligvis også i en klagesag og hele vejen igennem domstolssystemet.

Vi bistår helt fra sagens opstart med at lægge en samlet strategi for sagens håndtering og giver råd og vejledning i forbindelse med korrespondance med skattemyndighederne.

Som et naturligt led i vores rådgivning, bistår vi også hvis Skattestyrelsen vælger at oversende sagen til strafvurdering.

Vi står altid til rådighed for en uforpligtende drøftelse af din skattesag. Du er velkommen til at kontakte en af vores specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne