Nyheder

Skattefri rejsegodtgørelse: Har du styr på betingelserne?

Mange ansatte har lavet en aftale med deres arbejdsgiver om, at de arbejder et bestemt sted, typisk på virksomhedens arbejdssted. Der er imidlertid også rigtig mange ansatte, der har andre former for aftaler og arbejder der, hvor der er brug for det. Hvis det aftales, at arbejdsgiveren kan sende arbejdstageren på rejse, f.eks. rundt omkring i Danmark eller i udlandet, kan udgifterne hertil dækkes skattefrit, såfremt betingelserne er opfyldt. I denne artikel gennemgår vi disse betingelser, så du ikke risikerer at skulle betale skat efterfølgende af din rejsegodtgørelse.

Skattemæssigt har arbejdsgiveren mulighed for enten at bede arbejdstageren om at komme med de udgiftsbilag, som rejsen koster, eller også kan arbejdsgiveren betale nogle standardværdier for hver dag, man er på rejse. Disse værdier skal dække arbejdstagerens forbrug til kost og logi.

Navnlig muligheden for at bruge standardsatserne er relativt udbredt. I de situationer er det op til arbejdstageren selv at disponere over, hvor meget man ønsker at bruge til kost og logi, når man nu er på rejse. Standardsatserne i 2023 er pr. dag for kost 555 kr. og for logi 238 kr.

For at en arbejdstager kan modtage disse standardsatser skattefrit, er det en betingelse, at der udarbejdes et detaljeret regnskab for rejsen, der præcist viser, hvornår rejsen starter, og hvornår den slutter, hvor rejsen går til, og hvad baggrunden er for rejsen. Det er også et vilkår, at arbejdsgiveren kontrollerer, om den ansatte nu også har været på rejse, inden godtgørelsen udbetales.

Kontrolbegrebet

Særligt dette sidste krav om, at arbejdsgiveren kontrollerer, kan medføre ret uheldige konsekvenser, hvis arbejdsgiveren svigter denne kontrol. For en umiddelbar betragtning, burde det være uproblematisk. Hvorfor skulle en arbejdsgiver være interesseret i at betale for meget ud til en arbejdstager af skattefri godtgørelse? Set fra en arbejdsgiversynsvinkel synes det i hvert fald ikke at være tilfældet. Når det er sagt, viser praksis, at der i en række situationer ikke sker kontrol.

I den foreliggende praksis findes der både domstolspraksis og administrativ praksis. Et eksempel er et værft, der i det nordjyske havde lokation i såvel Aalborg som Frederikshavn. Der blev foretaget kørsel imellem de to lokationer, og der blev her foretaget udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse. Kørselsgodtgørelse er ikke det samme som rejsegodtgørelse, men kontrolkravet er det samme. Beløbet kan kun udbetales skattefrit, hvis det kontrolleres, at turen er kørt, og den opfylder betingelsen.

Højesteret fandt konkret, at der aldrig havde været foretaget kontrol og beskattede alle godtgørelser, der var blevet udbetalt.

Navnlig i meget små virksomheder, f.eks. hvor man er den eneste, der er ansat, kan kontrolkravet være udfordrende. Skal man selv kontrollere, at man nu har udfyldt sine ting korrekt?

Der er ikke faste rammer herfor, men den praksis, der foreligger, foreskriver faktisk, at kontrolkravet er skærpet, når man er den eneste, der er ansat. Det er derfor vigtigt at sikre sig et system, der på en eller anden måde verificerer, at der er sket en kontrol. Det kunne være inddragelse af f.eks. en revisor eller anden ekstern person i forbindelse med udbetaling af rejsegodtgørelse.

Afslutningsvis bemærkes, at rejsegodtgørelse rent faktisk skal udbetales løbende på månedsbasis. Man kan altså ikke vente til december måned og samle op på hele årets rejsegodtgørelsesudbetaling.

Kontakt DAHL

Det er dejligt at få penge udbetalt, der er skattefrie, men det er problematisk, hvis de bliver skattepligtige på grund af arbejdsgivers forhold. Kontrolelementet er her et væsentligt element.

Skattefri godtgørelse er et gode, men pas på, at betingelserne herfor er opfyldte.

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder betingelserne, eller hvis du har spørgsmål eller brug for rådgivning om skattefri rejsegodtgørelse. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne