Nyheder

Forventningsprincippet i skatteretten: Hvad kan det bruges til?

I skatteretten, og navnlig i skattesager, dukker der indimellem det forhold op, at en skatteyder påberåber sig, at en anden skatteyder er blevet behandlet på den måde, man gerne selv vil blive behandlet på. Spørgsmålet er, om man kan støtte ret på en sådan parallelbehandling af andre skatteydere?

En skat kan kun opkræves, ændres eller ophæves ved lov. Udgangspunktet må derfor være, at der skal være lovhjemmel til at opkræve, ændre eller ophæve en beskatning. Et forventningsprincip er ikke bare noget, man bruger ”sådan lige”, da dette princip ikke er lovfæstet.

Forventningsprincippet

I Den juridiske vejledning er forventningsprincippet formuleret i overordnede termer og udtrykt ved følgende:

  • Man skal have en klar og utvetydig formulering i Den juridiske vejledning
  • Man skal som skatteyder disponere i forhold til det, som står i Den juridiske vejledning
  • Det anførte må ikke åbenbart stride imod den bagvedliggende skattelovgivning

Højesteret har i en dom fra marts måned haft lejlighed til at tage stilling til en sådan ret klar formulering i Den juridiske vejledning. Den pågældende sag vedrører et kommanditselskab (K/S), som tidligt i 2008 havde optaget et stort lån til investering i et skib umiddelbart før finanskrisen. Bl.a. på grund af finanskrisen kollapser markedet, og skibet må efterfølgende sælges med store tab til følge. De lån, der er optaget, er alene lån, som K/S’et hæfter for. Kommanditisternes hæftelse var begrænset. I sidste ende eftergives der et ret stort beløb. Spørgsmålet er, hvordan denne gældseftergivelse skulle håndteres.

I Den juridiske vejledning var der en formulering om, at en skatteyder som deltager i et K/S ikke skulle beskattes, hvis man ikke havde nogen hæftelse for lånet som kommanditist i K/S’et, der var låntager. Hvis man derimod havde en hæftelse, kunne der indtræde en beskatning af lånet. Ordlyden i det pågældende indkomstår i Den juridiske vejledning var altså ret klar – ingen beskatning ved gældseftergivelse.

Højesteret fandt ikke, at skatteyderen kunne støtte ret på denne klare formulering. Højesteret fandt, at beskatningshjemlen er kursgevinstlovens § 23, og at en undtagelse fra en kursgevinstbeskatning af gældseftergivelsen vil være i åbenbar strid med lovgivningen. Man kunne derfor heller ikke støtte ret på formuleringen i Den juridiske vejledning. Det var for let for Højesteret at give skatteforvaltningen medhold.

Reflektion

En del skatteydere, og utvivlsomt en del rådgivere, slår indimellem op i Den juridiske vejledning for at få svar på et tvivlsspørgsmål. Havde man gjort dette på daværende tidspunkt, havde man ikke været i tvivl om den skattemæssige konsekvens – der skulle ikke ske nogen beskatning. Dommen viser, at man i bund og grund ikke kan bruge Den juridiske vejledning til særlig meget og slet ikke ud fra en rådgivningssynsvinkel. Havde skatteyderen på daværende tidspunkt indhentet et bindende svar om den pågældende påtænkte disposition, havde det også været oplagt, at man havde fået et svar på, at en gældseftergivelse ikke ville udløse nogen form for beskatning, hvor man ikke havde yderligere hæftelse. Et sådant bindende svar var imidlertid ikke blevet indhentet, og skatteyderen ender med det modsatte resultat i Højesteret 10 år senere. Dette er beklageligt, men udtryk for dansk skatteret - indimellem.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne