Nyheder

DILEMMA: Hvem har virksomhedens data – og hvordan får vi dem igen?

Det er ikke usædvanligt, at et samarbejde ophører i utide. Pres udefra og generelle udfordringer i markedet kan være med til at forstærke risikoen for, at samarbejdspartnere må gå hver til sit. Men hvad gør I, hvis en tidligere samarbejdspartner er i besiddelse af vigtige data - og nægter at udlevere dem?

Det kan lyde enkelt, men hvis viljen til at samarbejde er ophørt, kan det give udfordringer i forhold til at finde en ny samarbejdspartner, og i det hele taget sikre en forsvarlig driftsmæssig situation – også i forhold til virksomhedens egne data og de eventuelle kundedata, som samarbejdspartneren hidtil har taget sig pænt af.

For hvad gør I, hvis en tidligere samarbejdspartner er i besiddelse af vigtige data - og nægter at udlevere dem? Og er det muligt retmæssigt at tilbageholde data? Det er faktisk ledelsens problem.

Udlevering af data

Dansk ret giver mulighed for at gennemtvinge en udlevering via en såkaldt ”umiddelbar fogedforretning”.

Det er som udgangspunkt kun ”rørligt gods”, der kan udleveres via en fogedforretning. For så vidt angår data rejser det spørgsmålet, om data udgør ”rørligt gods”? Det fastslog Vestre Landsret i 2021, hvor domstolen nåede frem til, at data er omfattet af begrebet ”rørligt gods”. Læs vores tidligere nyhed om Vestre Landsrets afgørelse her.

Selvom det er muligt at få udleveret data via fogedretten, så er det vores klare anbefaling, at man forholder sig til problemstillingen. Det kan man f.eks. gøre ved at sikre sig det nødvendige aftalegrundlag med sin IT-leverandør – ligesom en IT-leverandør kan have gavn af, at der er klarhed i aftalegrundlaget, så en udlevering med rettens hjælp ikke bliver en nødvendighed. Klausuler om udlevering af data findes i en række IT-standardkontrakter og kan lette virksomhedens adgang til egne data, når et samarbejde ophører. Uden en aftale om dataudlevering kan det være svært at bevise, at virksomheden har et krav på at få de pågældende data udleveret.

Tilbageholdelsesretten   

Udøvelse af tilbageholdsret er ensbetydende med, at en genstand tilbageholdes som sikkerhed for, at en modpart eller samarbejdspartner opfylder sine forpligtelser.

Det er almindeligt anerkendt, at der kan udøves tilbageholdelsesret i f.eks. dokumenter, som på lige fod med data indeholder oplysninger af forskellig art. Selvom Vestre Landsrets afgørelse fra 2021 ikke tager direkte stilling til, om der kan udøves tilbageholdelsesret i data, slår dommen fast, at data udgør ”rørligt gods”. For så vidt angår muligheden for at tilbageholde data, kunne det derfor være nærliggende at antage, at data vil kunne tilbageholdes på lige fod med andre genstande – forudsat at betingelserne for tilbageholdelse er opfyldt.

Uanset om en problemstilling vedrører tilbageholdelse eller udlevering af data, er det vigtigt, at man som ledelse er opmærksom på, hvilken type af data, der i den konkrete situation er tale om. Data er et vidt begreb, og kan være underlagt forskellig lovgivning af betydning for, hvordan virksomheden skal forholde sig. Et eksempel på et område, hvor man som virksomhed altid bør være ekstra påpasselig, er persondata, som er underlagt en mere intensiv regulering end andre former for data.

Under alle omstændigheder må det anbefales, at udøvelse af tilbageholdsret anvendes med særdeles stor grad af forsigtighed. Man må formode, at problemstillingen kan blive særdeles relevant i situationer med presset økonomi, og måske endda hvor driften i en periode håndteres af en kurator eller i forbindelse med en rekonstruktion.

Husk, at det under alle omstændigheder vil falde tilbage på ledelsen, både hvis data tilbageholdes unødigt eller slippes fri – uden at man var berettiget hertil.

DAHL BoardExcellence® – nyttig viden om bestyrelsesarbejde

Denne artikel er en del af vores DILEMMA-serie, som belyser nogle af de problemstillinger, der kan opstå i et ellers velfungerende samarbejde. Ordet ”dilemma” stammer fra græsk og udtrykker den situation, at en person skal træffe et valg, typisk mellem to eller flere lige gode eller lige ringe muligheder. Dilemmaer løses som oftest gennem ledelse. Det juridiske regelsæt er ofte ude af stand til at anvise en vej i løsningen af de konflikter, der udspringer heraf.

Har du konkrete spørgsmål til dilemmaet, som vi har behandlet i denne artikel eller generelle spørgsmål omhandlende bestyrelsesarbejde, er du altid velkommen til at kontakte en af vores eksperter. 

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne