Nyheder

Nyt om fodboldjura: Kvindefodbold, Fodboldagenter & minors og FIFA’s nye kommentar til RSTP

Er der nye standarder på vej for kvindefodbold i England? Hvad betyder de nye fodboldagentregler i forhold til mindreårige spillere? Og vidste du, at der nu er kommet en ny udgave af kommentaren til ”Regulation on the Status and Transfer of Players” (RSTP)?

Nye standarder på vej for kvindefodbold i England?

Den tidligere engelske fodboldspiller, Karen Carney, indledte i september 2022 en uafhængig undersøgelse af fremtiden for engelsk kvindefodbold. Dette har for nylig udmøntet sig i en rapport med en række anbefalinger om at forbedre forholdene for national kvindefodbold. Den engelske regering har netop meddelt, at de støtter rapportens indhold og anbefalinger.

Den britiske kulturminister, Lucy Frazer, har d. 4. december 2023 accepteret anbefalingerne fra Karen Carney’s undersøgelse og vurdering af fremtiden for engelsk kvindefodbold og har nu opfordret det engelske fodboldforbund (FA) og andre interessenter til at gå videre med anbefalingerne og sætte en ny standard for kvindefodbold.

Karen Carney’s rapport, der blev offentliggjort i juli 2023, indeholder en række anbefalinger for at opnå en succesfuld og kommerciel bæredygtig fremtid for engelsk kvindefodbold. Den engelske regering er gået aktivt ind i kvindefodbolden og opfordrer nu til, at FA og en ny uafhængig enhed i engelsk kvindefodbold, NewCo (som skal forestå driften af de bedste engelske kvindeligaer), skal gå videre med følgende anbefalinger:

  1. Implementere verdensklasse standarder for spillere, fans, ansatte og alle, der er involveret i kvindefodbold, herunder sikre at der etableres fuldt ud professionel fodbold i de to bedste engelske rækker.
  2. Forbedre talentudviklingen i kvindefodbold for sikre at også kommende generationer af engelske spillere bliver verdensklasse.
  3. Adressere manglen på diversitet i spillet på og uden for banen.
  4. Sammen med Premier League, EFL og tv-selskaberne skal der træffes aftale om fast sendetidspunkt for visning af kvindefodbold. Her er foreslået lørdag kl. 15 (engelsk tid), hvor herrefodboldkampe ikke bliver vist i TV i England.
  5. Forhøje standarderne i klubberne for fan engagement.
  6. Forbedre finansieringsmulighederne til at forbedre faciliteterne.

DAHL bemærker

I starten af 2023 udgav den britiske regering et såkaldt White Paper (Hvidbog), hvoraf fremgik, at der i England vil en komme egentlig parlamentarisk vedtaget lovgivning til sikring af den engelske fodboldkultur og traditioner. De foreslåede reformer er et opgør med det grundlæggende princip om selvregulering i fodboldbranchen. Fodboldbranchen har nemlig altid været selvreguleret og undergivet fodboldens egen autonomi. Du kan læse mere om dette her.

Det kunne tyde på, at disse anbefalinger i forhold til engelsk kvindefodbold fra Karen Carney og den britiske regering til FA og andre interessenter er et skridt i samme retning.

Fodboldagenters repræsentation af mindreårige fodboldspillere

Den 1. oktober 2023 trådte FIFA’s nye regelsæt for fodboldagenter (”FFAR”) i kraft i Danmark. Formålet med disse nye regler er bl.a. at fastsætte regler, der beskytter mindreårige fodboldspillere og andre uden erfaring med fodboldtransfersystemet. DBU har implementeret FFAR ved udstedelsen af DBU’s cirkulære nr. 125, ”DBU Regulations Governing Football Agents” (”Agentcirkulæret”), som bl.a. indeholder nye regler for fodboldagenters virke i forhold til Minors, dvs. mindreårige fodboldspillere. En Minor er en fodboldspiller, som kan indgå en spillerkontrakt, men som endnu ikke er myndig. I Danmark er en Minor mellem 15 og 18 år gammel. Ifølge FFAR kan en Minor defineres i de enkelte lande som det tidspunkt, hvor en spiller tidligst kan indgå en professionel spillerkontrakt.  

Fodboldagentens repræsentationsaftale med en Minor

Fodboldagenter må ifølge Agentcirkulæret ikke indgå en repræsentationsaftale med en fodboldspiller under 15 år. Aftaler med spillere under 15 år anerkendes ikke af DBU og vil ikke anses for gyldige. Desuden skal en repræsentationsaftale imellem en fodboldagent og en Minor også underskrives af værgen for den pågældende Minor for at blive gyldig.

Repræsentationsaftalen med en Minor må ikke være uopsigelig, (som den ellers typisk vil være for seniorspillere i den to-årige periode den løber), og den skal kunne opsiges med højest 3 måneders varsel til udgangen af en måned.

Fodboldagenters henvendelse til Minors

En fodboldagent kan ifølge Agentcirkulæret tidligst seks måneder før Minorens 15-års fødselsdag rette henvendelse til Minoren (eller dennes værge) med henblik på at indgå en repræsentationsaftale. Fodboldagenten skal forinden henvendelsen indhente skriftligt samtykke fra værgen for den pågældende Minor.

FIFA’s Continuing Professional Development (”CPD”) kursus om Minors

I henhold til Agentcirkulæret kan en fodboldagent udelukkende rette henvendelse til, repræsentere eller deltage i transaktioner, som involverer en Minor, såfremt fodboldagenten har bestået FIFA’s særlige CPD-kursus. CPD-kurset indebærer, at agenten skal gennemføre og bestå en række online-kurser om forhold, som skal sikre kvaliteten af fodboldagentens ydelser til en Minor og de særlige hensyn, der er til Minors. 

Fodboldagenter, som ikke har bestået CPD-kurset, kan ikke bistå Minors og må tidligst rette henvendelse til en spiller med henblik på at indgå en repræsentationsaftale 6 måneder inden spillerens 18-års fødselsdag. Dvs. det er kun de særligt uddannede agenter, som må indgå en rep-aftale med en Minor.

Fodboldagentens honorar

Agenter må ikke modtage agenthonorar for deres arbejde ved at repræsentere en Minor, medmindre spilleren indgår sin første eller senere professionelle spillerkontrakter. Dette er en lempelse i forhold til de tidligere agentregler, hvor agenten slet ikke måtte modtage honorar for agentydelser, før spilleren fyldte 18 år. 

Juridisk bistand

Som det nu også gælder for seniorspillere, skal agenten forud for indgåelse af rep-aftalen skriftligt informere spilleren om, at spilleren bør overveje at indhente uafhængig juridisk rådgivning i relation til indgåelse af rep-aftalen. Samtidig skal det skriftlig angives, om spilleren har valgt at gøre brug af uafhængig juridisk rådgivning eller ej.

Sanktioner

Enhver overtrædelse af bestemmelserne om Minors i cirkulæret kan sanktioneres med minimum en bøde og en suspension af agentlicensen i op til to år.

RSTP Art. 19

De nye agentregler i forhold til Minors skal ses i sammenhæng med den beskyttelse, der gives Minors i henhold til FIFA’s regler i Regulation on the Status and Transfer of Players (RSTP). Det fremgår af Art. 19 i RSTP, at en international transfer af en spiller som udgangspunkt først kan ske, når en spiller er fyldt 18 år. Der gælder nogle undtagelser til denne regel, fx at spillerens forældre flytter til det pågældende land og dette ikke beror på forhold i relation til fodbold eller, at spilleren er mellem 16 og 18 år og den ny klub ligger i EU og i øvrigt opfylder en række andre krav i forhold til håndtering af unge spillere. Englands udmeldelse af EU gør i den sammenhæng, at det er vanskeligere for en Minor at skifte til en Engelsk klub.  

Du kan læse nærmere om de nye agentregler her.

Ny udgave af kommentaren til Regulation on the Status and Transfer of Players (RSTP)

FIFA har den 28. november 2023 udgivet den tredje udgave af kommentaren til Regulation on the Status and Transfer of Players (RSTP). Det er ellers kun to år siden, at seneste version af kommentaren blev udgivet, hvilket må tages som udtryk for FIFA’s anerkendelse af, at der er kommet mange nye regler, og at der har udviklet sig en ny og vigtig praksis inden for RSTP’s område inden for de seneste to år.

Den tredje udgave omfatter de seneste ændringer til RSTP samt detaljerede oplysninger om reglerne og retspraksis fra FIFA Football Tribunal og Court of Arbitration for Sport (CAS).

Kommentaren er et vigtigt dokument, som bør kendes af alle medlemsforbund (i Danmark DBU), klubber, agenter, ligaer, trænere og fodboldjurister for at sikre, at RSTP anvendes korrekt og ensartet. Dokumentet er på 641 sider og til tider vanskeligt tilgængelig for ikke-jurister. Ikke desto mindre er det et absolut ”must know-dokument” for professionelle aktører i fodboldbranchen.

Se mere her.

Kontakt DAHL

Hos DAHL følger vi som altid den fodboldjuridiske udvikling tæt. Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte vores specialister her. Du kan også høre vores podcast ”Fodbold-advokaten” på de sædvanlige podcast-tjenester. Glædelig jul.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne