Nyheder

Slutopgørelsens juridiske betydning

Entreprenøren skal fremsætte betalingskrav inden for visse tidsfrister for at kunne bevare kravet. Udover forældelse og passivitet kan en slutopgørelse have betydning for entreprenørens ret til vederlag.

AB 92 indeholder regler, som skal motivere parterne til en hurtig afklaring på byggeriets samlede økonomi, herunder krav for eventuelle ekstraarbejder.

AB 92 § 22, stk. 7, fastslår, at entreprenøren efter afleveringen skal fremsende en endelig og fuldstændig opgørelse – en såkaldt slutopgørelse – til bygherren, herunder over tilgodehavender for eventuelle ekstraarbejder. Efter at bygherren har modtaget en slutopgørelse, kan entreprenøren ikke fremkomme med yderligere krav – bortset fra sådanne, der er taget specificeret forbehold om i slutopgørelsen.

At slutopgørelsen er »fuldstændig«, indebærer, at den skal omfatte samtlige krav, som ikke tidligere er faktureret, herunder krav på ekstraarbejder, indeksreguleringskrav og lignende.

At slutopgørelsen er »endelig«, indebærer, at entreprenøren ikke kan fremkomme med yderligere krav, efter at bygherren har modtaget slutopgørelsen. Når entreprenøren har sendt slutopgørelsen til bygherren, kan han ikke efterfølgende forlange yderligere tillægsvederlag. Det gælder, uanset om der er tale om »glemte« ekstraarbejder, eller arbejder, som han slet ikke har haft mulighed for at kunne opgøre.

I praksis giver bestemmelsen anledning til en del tvister mellem parterne.

Udgangspunktet er, at krav, der ikke medtages i slutopgørelsen, prækluderes (dvs., at entreprenøren fortaber sit krav, hvis det ikke er medtaget i slutopgørelsen). At slutopgørelsen som udgangspunkt har præklusiv virkning, bekræftes også af en nyere voldgiftskendelse.

I T:BB 2016.419 VBA havde en underentreprenør fremsendt slutopgørelse den 31. maj 2012. Underentreprenøren krævede efterfølgende betaling for ekstraarbejder ved faktura af 14. november 2012. Voldgiftsretten udtalte, at slutopgørelsen medfører, at »kravene på ekstraarbejder er prækluderet, og voldgiftsretten tager derfor kun kravene i henhold hertil til følge i det omfang, de er anerkendt af hovedentreprenøren«.

Selv om entreprenøren som udgangspunkt ikke kan fremkomme med yderligere krav efter at bygherren har modtaget slutopgørelsen, kan visse krav på ekstraarbejder alligevel gøres gældende. Entreprenøren skal blot tage et specificeret forbehold i slutopgørelsen for supplerende krav. I så fald undgår han, at opgørelsen betragtes som endelig og fuldstændig. Skal et forbehold for supplerende krav tillægges betydning, skal det være specificeret. Det har ingen retsvirkning, hvis entreprenøren tager et generelt forbehold, eksempelvis ved at angive, at der fremkommer »yderligere krav«.

Der kan endvidere være særlige tilfælde, hvor entreprenørens krav ikke fortabes, selvom kravene ikke er medtaget i slutopgørelsen, og selvom der ikke er taget specificeret forbehold for kravene. I praksis er den såkaldt præklusive virkning af bestemmelsen lempet. Entreprenøren kan uanset slutopgørelsen gøre krav gældende, hvis der ikke hersker tvivl mellem parterne om, at der er indgået en aftale om, at entreprenøren skal udføre et bestemt arbejde til en bestemt pris, og dette arbejde er udført.

I voldgiftspraksis ses entreprenøren endelig at bevare krav på vederlag for ekstraarbejder, hvis kravene fremsættes kort tid efter, at slutopgørelsen er sendt, og hvis bygherren antages at være bekendt med ekstraarbejderne.

Se eksempelvis KFE 2014.467 VBA, hvor entreprenøren havde fremsendt en faktura med teksten »endelig opgørelse«. Umiddelbart forinden havde parterne korresponderet om forskellige krav på vederlag for ekstraarbejder, der ikke var medtaget i opgørelsen. Voldgiftsretten fandt derfor ikke, at underentreprenøren var afskåret fra at fremsætte yderligere krav, idet bygherren var vidende om entreprenørens krav.

AB 92 § 22, stk. 7, er derfor et eksempel på en bestemmelse, som er formuleret uhensigtsmæssigt, og som medvirker til at skabe forvirring om retsstillingen for parterne. Ordlyden af AB 92 § 22, stk. 7, giver parterne den opfattelse, at entreprenøren ikke kan fremkomme med yderligere krav efter en slutopgørelse. Det er imidlertid ikke tilfældet i rets- og voldgiftspraksis, hvor den præklusive virkning gives et helt andet (lempeligere) indhold.

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af DAHL Advokatfirmas nyhedsbrev DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Virksomheds- og kontaktoplysninger: 

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr. 37 31 00 85

Vi kan kontaktes via e-mail: mail@dahllaw.dk eller telefon: 88 91 91 91 indenfor vores åbningstider, som er:

mandag – torsdag kl. 08:00 – 16:00
fredag kl. 08.00 – 15.00

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler som udgangspunkt alene dit oplyste navn og din oplyste e-mailadresse – dette er for at kunne sende dig nyhedsbreve mv.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen/nyhedsbrevet er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen/nyhedsbrevet slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies. Læs om cookies her 

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mail adresse til at udsende nyhedsbreve med artikler, kurser, ledige stillinger og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mail adresse til at udsende orienterende e-mails omkring vores forretning eller om vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mail adresse.

Du skal dog være opmærksom på, at vi i anden sammenhæng kan have indsamlet din e-mail adresse, og at vi i sådanne tilfælde kan anvende den til de formål, som den er indsamlet til.

De oplysninger, vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet, bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger underleverandører (databehandlere) til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbydere er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Vi anvender et system, som er udarbejdet af Konform A/S, til udsendelse af nyhedsbreve, Konform A/S hoster herudover vores hjemmeside. IT Relation A/S drifter i øvrigt vores IT.  

Konform A/S og IT Relation A/S opbevarer og behandler personoplysninger for os som databehandler, og vi har indgået skriftlig databehandlingsaftale for at sikre, at dine personoplysninger alene behandles efter vores instruks, på fortrolig vis, samt at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod at dine oplysninger kompromitteres.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve mv. fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke, og generelt kan du forvente at modtage materiale fra os ca. en gang om måneden.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet og derefter tilmelde dig igen – f.eks. hvis du har ændret din e-mailadresse.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet modtager du ikke yderligere fra os, med mindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mail adresse og navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hver nyhedsbrev, du modtager fra os. 

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mail adresse og navn.

Du skal dog være opmærksom på, at vi kan have dine oplysninger fra anden sammenhæng også. Hvis vi har det, kan vi fortsat behandle sådanne oplysninger efter det samtykke eller anden behandlingshjemmel, som vi har, hvis du framelder dig nyhedsbrevet.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at de-anonymisere oplysningerne igen.

Du har ret til indsigt og til at modsætte dig videre behandling af dine oplysninger

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger, vi behandler om dig. Hvis vi behandler oplysninger om dig, som er urigtige eller vildledende, har du også ret til at kræve oplysningerne berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for videre behandling.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, kan du også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Hvis du mener, at vi behandler dine oplysninger forkert eller i strid med lovgivningen, kan du klage over behandlingen til Datatilsynet.

Du kan læse mere om persondata og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside, som du finder her

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne