Nyheder

Nyt om fodboldjura: DBU følger FIFA’s opfordring om suspenderingen af dele af FFAR

Kort før vinter-transfervinduets begyndelse meddelte FIFA den 30. december 2023 ved sit cirkulære nr. 1873, at de væsentligste dele af FIFA’s nye fodboldagentregler, ”FIFA Football Agent Regulations” (”FFAR”), suspenderes i hele verden. På baggrund heraf har DBU den 4. januar 2024 udstedt et tillægscirkulære til DBU cirkulære nr. 125 (”DBU-Cirkulæret”), der suspenderer dele af DBU-Cirkulæret og dermed følger DBU FIFA’s opfordring om suspendering af de væsentligste FFAR-regler.

Er du ikke helt med på, hvad de nye FFAR-regler indebærer? Vi har samlet dem i en anden artikel, hvor du kan blive klogere.

DBU valgte den 22. december 2023 at suspendere visse af de væsentligste regler i DBU-Cirkulæret for at undgå en konkurrenceforvridning og sikre ensartede vilkår for agenter, der arbejder med danske spillere og klubber. Suspenderingen skete som følge af usikkerheden om FFAR’s lovlighed i forhold til EU’s konkurrenceregler, samt den forskelligartede implementering af FFAR i verdens væsentligste fodboldnationer. Dette kan du læse om her.

Nedenfor gives et overblik over a) de regler, som DBU nu har suspenderet i DBU-Cirkulæret og b) de regler DBU-Cirkulæret, som fortsat gælder, og som derfor finder anvendelse for det igangværende vinter-transfervindue.

Hvilke regler i DBU-Cirkulæret er suspenderet?

Med DBU’s tillæg til DBU-Cirkulæret er følgende væsentlige regler suspenderet og skal således ikke følges:  

 • Reglerne for loft på fodboldagenters honorar (Service Fee Cap)
 • Reglen om, at betalinger til fodboldagenten skal ske direkte fra klienten (Client Payment Rule)
 • Reglen om, at betalinger til fodboldagenten skal ske kvartalsmæssigt
 • Reglen om, at agentbetaling skal ske i én rate, hvis spillerkontrakten har en varighed på under seks måneder
 • Reglen om forbuddet imod indskrænket dobbeltrepræsentation (”Dual Representation Rule”). Det er dermed fortsat muligt for fodboldagenten at indgå dobbeltrepræsentationsaftaler såvel som multirepræsentationsaftaler, hvis fodboldagenten forud for handlen har fået samtykke hertil fra sine klienter. Fodboldagenten kan dermed fortsat lovligt repræsentere både køber, sælger og spiller i én handel
 • Reglen om, at fodboldagentens honorar skal betales via FIFA Clearing House. Betalinger kan altså fortsat ske direkte fra klubberne
 • Reglerne for FIFA’s Agents Chamber of the Football Tribunal og disciplinærudvalgets kompetence til at behandle tvister i relation til en repræsentationsaftale og transferaftaler
 • Reglen om, at fodboldagenten i internationale transfers skal uploade repræsentationsaftalen samt andre aftaler med sin klient til FIFA’s platform

Hvilke regler i DBU-Cirkulæret finder fortsat anvendelse?

De øvrige regler i henhold til DBU-Cirkulæret gælder stadig, herunder:

 • Definitionen på en fodboldagent, og hvad der forstås ved fodboldagentaktiviteter
 • Licenskrav for at kunne optræde som fodboldagenter i henhold til FFAR
 • Betaling af registrerings- og administrationsgebyrer
 • Repræsentationsaftaler skal indgås på skrift i overensstemmelse med DBU’s standard repræsentationsaftaler og angive parternes navne, aftalens varighed, honorarets art og størrelse
 • Den maksimale varighed på en repræsentationsaftale er to år
 • Særlige regler for spillere under 18 år (minors), dvs. fodboldagenten skal opfylde særlige krav for at kunne repræsentere spillere i alderen 15-18 år. Læs mere om de særlige regler for fodboldagenters repræsentation af minors her
 • Betaling af fodboldagenten for dennes bistand med indgåelse af en spillerkontrakt eller transferaftale,
 • Fodboldagenten afregnes på fakturabasis
 • Fodboldagentens forpligtelse til at sikre gyldigheden af repræsentationsaftalen med parternes navne og underskrifter og i rimeligt omfang sikre, at der ikke foreligger potentiel eller aktuel interessekonflikt
 • Disciplinære sanktioner mod fodboldagenten, spilleren og klubben
 • Ansvarsforsikring af fodboldagent
 • Administrative klager, disciplinære klager/undersøgelser samt civilretlige tvister, bortset fra bestemmelser om FIFA’s Agents Chamber of the Football Tribunals kompetence

DAHL bemærker

Med DBU’s suspendering følger DBU dermed FIFA’s anbefaling til de nationale forbund om at suspendere de væsentligste FFAR-regler, indtil EU-domstolen træffer afgørelse om FFAR’s forenelighed med EU’s konkurrenceregler. Indtil denne afgørelse foreligger, må det forventes at suspenderingerne fastholdes. For nuværende er der således atter en stor grad af aftalefrihed på fodboldagentområdet.

Kontakt os

Hos DAHL følger vi som altid den fodboldjuridiske udvikling tæt. Har du spørgsmål til ovenstående eller andet vedrørende sportsret, er du altid velkommen til at kontakte vores specialister her. Du kan også abonnere og lytte til vores podcast ”Fodbold-advokaten” på de sædvanlige podcast-platforme.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

 • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne