Nyheder

Fradragsbegrænsning for moms på udgifter til parkering: Sådan er reglerne

Har det betydning for virksomheders adgang til at fradrage moms på udgifter til parkering af ansattes personbiler, om virksomheden lejer eller selv anlægger de pågældende parkeringspladser? Nej, det spiller ingen rolle, slår Skatterådet fast i en ny afgørelse offentliggjort i januar 2024. Udgifterne er fradragsbegrænset.

Parkeringspladser er for mange virksomheder en ”selvfølge”. Det kan for eksempel skyldes lokalplaner, eller at virksomheden gerne vil sikre, at ansatte, kunder og leverandører nemt kan komme frem til virksomheden. Ligger virksomheden i et område, hvor de offentlige transportmuligheder er meget begrænsede, kan det måske ligefrem være nødvendigt for virksomhedens drift, at den tilbyder parkering.

Generelt om skat og moms på parkeringspladser

Skatteretligt kan virksomheder i medfør af afskrivningslovens § 14, stk. 3, særskilt afskrive på egne parkeringspladser på grundlag af den oprindelige anskaffelsessum, jf. lovens § 17.

Det udløser i øvrigt ikke personskat, at virksomheder stiller parkeringspladser vederlagsfrit til rådighed – af hensyn til arbejdet – for ansatte i virksomheden. Dette følger udtrykkeligt af ligningslovens § 16, stk. 10.     

Momsregistrerede virksomheder kan ved opgørelsen af momstilsvaret fradrage moms af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer, som ikke er momsfritaget. Det bestemmer momslovens § 37, stk. 1, om generelle driftsomkostninger.  

Momsloven indeholder dog også særlige fradragsbegrænsninger. En af dem er momslovens § 42, stk. 1, nr. 6, der fastlægger, at momsregistrerede virksomheder ikke kan fradrage moms på køb, som vedrører anskaffelse og drift af personmotorkøretøjer, der er indrettet til befordring af ikke mere end 9 personer.

Fradragsbegrænsningen i momslovens § 42, stk. 1, nr. 6

Momslovens § 42, stk. 1, nr. 6, blev indført ved den første danske momslov tilbage i 60’erne, dvs. før det sjette momsdirektiv trådte i kraft i 1979. Bestemmelsen er siden vedtagelsen heraf videreført i henhold til en såkaldt ”standstill-bestemmelse” i momssystemdirektivets artikel 176, som giver Danmark mulighed for at opretholde visse regler, der var gældende på det tidspunkt, hvor direktivet trådte i kraft. Det er således direktivbestemt, at fradragsbegrænsninger som udgangspunkt fastsættes på EU-plan.

Fradragsbegrænsningen i momslovens § 42, stk. 1, nr. 6, omfatter ikke forhandlere og udlejere af biler samt køreskoler. Andre former for virksomhedsdrift er dog omfattet af fradragsbegrænsningen, hvis de øvrige betingelser altså er opfyldt. Dem kommer vi ind på nedenfor.   

Virksomheden har momsfradrag for udgifter til parkeringspladser til virksomhedens eksterne interessenter, herunder kunder, leverandører og samarbejdspartnere, da udgifter hertil bliver anset for at være omfattet af momslovens § 37.

Fradragsbegrænsningen i momslovens § 42, stk. 1, nr. 6, gælder heller ikke for udgifter til parkering af virksomhedens vare- og mandskabsvogne (gulpladebiler).

Kerneområdet for fradragsbegrænsningen i momslovens § 42, stk. 1, nr. 6, er dermed virksomhedens udgifter til parkering af ansattes private biler. Dette harmonerer også med bestemmelsens ordlyd.

Men hvad betyder det helt præcist, at købene skal vedrøre ”anskaffelse og drift” af de pågældende personbiler? Det har Skatterådet generelt og konkret taget stilling til i en ny afgørelse offentliggjort den 9. januar 2024 som SKM2024.20.SR.

Skatterådets afgørelse i SKM2024.20.SR

Baseret på den foreliggende retspraksis og praksis fra Landsskatteretten er virksomhedens udgifter til leje af parkeringspladser til ansattes personbiler omfattet af momslovens § 42, stk. 1, nr. 6.

I SKM2024.20.SR var sagen imidlertid en anden. Spørgsmålet i sagen var, om en momspligtig virksomhed havde momsfradrag for udgifter til renovering af virksomhedens egen parkeringsplads, som blev stillet til rådighed for virksomhedens ansatte. De pågældende udgifter skulle blandt andet afholdes til etablering af ny indkørsel og asfaltering samt afmærkning af parkeringsbåse.

Det blev oplyst under sagen, at parkeringspladsen oprindeligt blev etableret, fordi det ellers ville være svært for medarbejderne at finde parkeringsplads i nærheden af virksomheden.

Under sagen gjorde virksomheden blandt andet gældende, at formålet med erhvervsparkeringspladser til medarbejderes hvidpladebiler er, at medarbejderne inden for almindelig arbejdstid kan bidrage til den momspligtige virksomhed, der foregår på virksomhedens adresse. Virksomheden henviste i den forbindelse til, at etablering af en parkeringsplads er sammenlignelig med en virksomheds indkøb af service, knagerækker og andet inventar, der har til formål at sætte gode rammer på arbejdspladser. Sådanne udgifter, der altså for eksempel gør det muligt for ansatte at hænge deres overtøj og spise frokost, er fradragsberettigede efter momslovens § 37.

Skatterådet kom dog frem til, at virksomheden ikke har fradrag for udgifter til anlæggelse af parkeringspladser til medarbejdernes hvidpladebiler efter momslovens § 37, stk. 1, idet udgifterne er omfattet af fradragsbegrænsningen i momslovens § 42, stk. 1, nr. 6. Skatterådets afgørelse indeholder en kort begrundelse. I begrundelsen henvises der til den tidligere beskrevne praksis om manglende momsfradragsret for udgifter til leje af parkeringspladser til ansattes personbiler. Denne praksis om lejeudgifter kan således – ifølge Skatterådet – generelt sidestilles med udgifter til anlæggelse og renovering af parkeringspladser til ansattes personbiler.

Afgørelsen er et praktisk eksempel på, at virksomheder altid bør overveje at indhente et bindende svar, inden der foretages økonomiske dispositioner, som kan have skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til moms og afgifter, er du altid velkommen til at kontakte os. Vi rådgiver og fører sager om moms- og ansvarsretlige problemstillinger, ligesom vi bistår med indhentelse af bindende svar. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne