Nyheder

Gode råd til arbejdsopgaver som følge af Datatilsynets tilsynsaktiviteter i 2024

Datatilsynet har netop lanceret deres tilsynsaktiviteter i 2024. Se fokuspunkterne her og få gode råd til, hvilke arbejdsopgaver du bør overveje at igangsætte i din organisation som følge heraf.

Datatilsynet har netop lanceret deres tilsynsaktiviteter i 2024, hvor der er fokus på følgende områder:

 • Brug af kunstig intelligens og automatisering
 • Overvågning af ansatte
 • Den registreredes ret til indsigt
 • Boligforeninger
 • Kommunale webarkiver
 • Privatskoler
 • Online og fysisk indkøb
 • Rettighedsstyring og forebyggelse af misbrug af adgang til personoplysninger 
 • Grundlæggende behandlingssikkerhed hos kommuner og regioner
 • Behandling af personoplysninger i fælleseuropæiske informationssystemer
 • Retshåndhævelsesloven
 • PNR-lov

Det er vores anbefaling, at man som dataansvarlig skaber sig et overblik over, om fokuspunkterne giver anledning til nogle ”actions” og konkrete arbejdsopgaver, som skal igangsættes i netop din organisation.

Eksempler på arbejdsopgaver kunne være:

Brug af kunstig intelligens og automatisering:

 • Implementering af transparente og forståelige algoritmer for at lette de registreredes (herunder borgere, kunder, samarbejdspartnere, elever mv.) forståelse af, hvordan deres personoplysninger behandles.
 • Udvikling af etiske retningslinjer for anvendelsen af kunstig intelligens i din organisation og samtidig foretage automatisering for at sikre, at teknologien ikke diskriminerer eller krænker de registreredes interesser, rettigheder og frihedsrettigheder.

Overvågning af ansatte:

 • Etablering af klare retningslinjer og procedurer for overvågning af ansatte, herunder begrænsninger for anvendelsen af overvågningsværktøjer og beskyttelse af de registreredes interesser, rettigheder og frihedsrettigheder
 • Uddannelse af medarbejdere og ledelse om de juridiske og etiske aspekter af overvågning for at minimere risikoen for misbrug.
 • Sikre at de ansatte er tilstrækkelig oplyst omkring den overvågning, din organisation eventuelt foretager overfor de ansatte – dette kan f.eks. ske ved udlevering af en privatlivspolitik.

Den registreredes ret til indsigt:

 • Implementering af brugervenlige platforme, der giver de registrerede nem adgang til at anmode om at få indsigt i deres personoplysninger.
 • Etablering af hurtige og effektive procedurer til at håndtere anmodninger om indsigt og sikre, at de registrerede fuldt ud kan udøve deres rettigheder.

Boligforeninger:

 • Sikre at der er udarbejdet en artikel 30, stk. 2 fortegnelse for de behandlingsaktiviteter, som udføres i din organisations rolle som databehandler.
 • Implementering af klare retningslinjer og procedurer for håndtering af f.eks. beboernes ret til indsigt eller sletning af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige (andels-, ejerforeninger eller boligselskaber)

Kommunale webarkiver:

 • Gennemførelse af risikovurderinger af kommunale webarkiver for at identificere og afhjælpe potentielle sårbarheder.
 • Uddannelse af ansatte om korrekt håndtering af personoplysninger i digitale arkiver for at minimere risikoen for databrud.

Privatskoler:

 • Etablering af klare retningslinjer for indsamling og behandling af personoplysninger på privatskoler.
 • Implementering af hurtige og effektive procedurer til at håndtere anmodninger om indsigt og sikre, at eleverne fuldt ud kan udøve deres rettigheder.

Online og fysisk indkøb:

 • Integration af ”privacy by design” i e-handelsplatforme for at minimere indsamlingen af unødvendige personoplysninger.
 • Sikring af kryptering og andre sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte kunders personoplysninger under online transaktioner, men også i fysiske butikker, hvor kunderne kan betale med såkaldte scan-og-betal apps.

Rettighedsstyring og forebyggelse af misbrug af adgang til personoplysninger:

 • Implementering af avancerede adgangsrettighedsstyringssystemer for at sikre, at kun autoriserede personer har adgang til personoplysninger i din organisation.
 • Overvågning og revision af adgangslogfiler for at opdage og forhindre eventuelle uretmæssige adgangsforsøg.

Disse tiltag er nøgleelementer i at kunne demonstrere din organisations forpligtelse til at beskytte de registreredes personoplysninger på en ansvarlig måde.

Har du brug for kompetent rådgivning om GDPR og persondata?

Hvis du har spørgsmål til din organisations behandling af personoplysninger eller til persondata generelt, er du velkommen til at kontakte DAHLs persondatateam, der står klar med råd og vejledning.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

 • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne