Nyheder

Har du styr på registrering af arbejdstid?

Den 23. januar 2024 vedtog Folketinget et lovforslag, som indeholder et krav om, at alle arbejdsgivere skal have et system til registrering af lønmodtageres daglige arbejdstid. Loven træder i kraft den 1. juli 2024. Her kan du læse mere om, hvilke konsekvenser det får for dig som arbejdsgiver.

Krav om registrering af arbejdstid

En EU-dom fra 2019 blev startskuddet til, at lønmodtageres daglige arbejdstid skal måles og registreres. Du kan læse vores tidligere artikel om dommen fra EU-Domstolen her. Det er blandt andet på grund af den EU-dom, at dele af arbejdstidsloven i Danmark nu bliver ændret. Formålet med de nye regler er at sikre, at gældende regler om hviletid og maksimal ugentlig arbejdstid overholdes.

Loven indebærer, at alle arbejdsgivere fra 1. juli 2024 skal have et tidsregistreringssystem, hvor lønmodtagere kan registrere deres daglige arbejdstid. Derudover skal lønmodtagere have adgang til at tilgå deres egne oplysninger om den daglige arbejdstid, og arbejdsgivere skal derfor opbevare de registrerede oplysninger om lønmodtagernes arbejdstid i fem år efter hver referenceperiode.

Der er metodefrihed i forhold til, hvordan den daglige arbejdstid måles og registreres, så længe det er et objektivt, pålideligt og tilgængeligt system. Ifølge beskæftigelsesministeren er det alene et krav, at den samlede daglige arbejdstid registreres. Det er til gengæld ikke et krav, at det registreres, hvornår på dagen arbejdet er udført. Hvis medarbejderen har faste arbejdstider, vil den daglige arbejdstid desuden kun skulle registreres, når den afviger fra de aftalte eller skemalagte arbejdstider.

Muligheden for fravigelse af 48-timers reglen

Loven ændrer ikke på de regler, som allerede gælder efter arbejdsmiljøloven og arbejdstidsloven om blandt andet hviletid og arbejdstid, herunder 48-timers reglen, hvor en lønmodtagers gennemsnitlige arbejdstid i løbet af en syvdagesperiode beregnet over en periode på fire måneder (”referenceperiode”) ikke må overstige 48 timer inkl. overarbejde.

Som noget helt nyt i dansk ret indføres det med loven, at lønmodtagere og arbejdsgivere kan indgå individuelle aftaler om, at der kan arbejdes i mere end 48 timer (op til 60 timer) om ugen i gennemsnit. En sådan aftale kaldes en ”opt out-aftale”.

Muligheden for at indgå en opt out-aftale er dog begrænset. Adgangen til at indgå en sådan individuel aftale er forbeholdt lønmodtagere, der er omfattet af overenskomstbestemmelser om rådighedsvagter. Derudover skal lønmodtageren også udføre samfundskritiske funktioner. Hvis lønmodtageren samtykker til at indgå en opt out-aftale, kan lønmodtageren til enhver tid trække dette samtykke tilbage.

Undtagelsesbestemmelsen for visse ledende og erfarne medarbejdere

Selvom loven stiller strenge krav til selve registreringen af arbejdstiden, er der med loven vedtaget en nærmere definition af, hvornår det er muligt at fravige nogle af reglerne i arbejdstidsloven.

Lønmodtagere med en betydelig frihed i tilrettelæggelsen af deres arbejdstid vil kunne undtages fra reglerne om registrering af arbejdstid, pause, 48-timers reglen og varigheden af natarbejde.

Undtagelsesbestemmelsen vil kunne anvendes for visse højtstående ledere, hvis arbejdstid som helhed ikke kan måles eller fastsættes på forhånd, samt visse erfarne akademikere, der har betydelig frihed til selv at bestemme deres arbejdstid.

Det skal fremgå af den individuelle aftale, at undtagelsesbestemmelsen finder anvendelse i ansættelsesforholdet.

DAHL bemærker

Loven blev vedtaget af Folketinget den 23. januar 2024. Det betyder, at du som arbejdsgiver fra den 1. juli 2024 bliver forpligtet til at have et registreringssystem, som opfylder kravene til registrering af arbejdstid.

Der er ikke taget stilling til konsekvenserne ved manglende opfyldelse af registreringskravet, men den enkelte lønmodtager vil formentlig kunne kræve en godtgørelse. Hvis godtgørelsesniveauet følger de retningslinjer, som Højesteret har fastsat for andre tilfælde af overtrædelse af arbejdstidsloven, vil det betyde, at du som arbejdsgiver kan blive pålagt at betale mellem 25.000 kr. og 50.000 kr. pr. overtrædelse. I skærpende tilfælde kan godtgørelsen dog blive fastsat til et højere niveau pr. overtrædelse.

Vi anbefaler derfor, at du som arbejdsgiver allerede nu overvejer at indføre et tidsregistreringssystem. Med loven stilles der ikke krav om, at der investeres i et specifikt tidsregistreringssystem. Hvis du allerede har etableret et tidsregistreringssystem, kan du fortsat bruge det, såfremt systemet lever op til de nye krav. Det gælder, uanset om du har et digitalt eller fysisk registreringssystem. Derudover er det en god idé at undersøge, hvordan oplysningerne om arbejdstiden opbevares, så arbejdstiden kan dokumenteres.

Hos DAHL hjælper vi med alle dine spørgsmål om arbejdstid eller andre arbejds- og ansættelsesretlige spørgsmål. Tag kontakt til en af vores eksperter på området, hvis du har behov for rådgivning.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne