Nyheder

Nyt om fodboldjura: FIFA vedtager nye regler for de nationale forbunds tvistløsningsorganer

FIFA har vedtaget nye regler for de nationale forbunds civilretlige tvistløsningsorganer (”NDRC”) i form af ”National Dispute Resolution Chamber Recognition Principles” (”NDRC-anerkendelsesprincipper”). Disse skal sikre klarhed og konformitet om reglerne for NDRC’er i FIFA’s medlemsforbund, i Danmark kaldet Fodboldens Voldgiftsret. I denne artikel sætter vi derfor fokus på NDRC’ens funktion som tvistløsningsorgan, ligesom vi giver et overblik over de nye regler på området.

Hvem er Danmarks NDRC?

Tvistløsning inden for fodbold kan deles op i henholdsvis disciplinære og civilretlige sager. Disciplinærsagerne vedrører overtrædelser af DBU’s regler om for eksempel matchfixing, doping og tilskuerballade. Disse sager behandles af Fodboldens Disciplinærinstans, Fodboldens Appelinstans og i nogle tilfælde DIF’s Højeste Appelinstans.

Derudover kan der opstå en række civilretlige tvister mellem klubber på den ene side og spillere/trænere på den anden side vedrørende kommercielle spørgsmål i eksempelvis sponsorkontrakter, spillerkontrakter eller med agenter. De civilretlige tvister behandles enten ved de almindelige domstole, eller også kan det være aftalt i sponsor- eller spillerkontrakten, at tvisten skal behandles ved Fodboldens Voldgiftsret, som er DBU’s nationale civilretlige tvistløsningsorgan – en NDRC.

Hvorfor er der behov for en NDRC?

NDRC’er skal kun løse tvister mellem spillere og klubber og dermed ikke tvister imellem klubber. Derfor behandler NDRC’er f.eks. ikke en tvist om en transferaftale mellem to klubber. Derudover må tvisten ikke have et grænseoverskridende element, idet sådanne tvister fortsat behandles i FIFA-regi.

FIFA har anerkendt behovet for, at flere nationale tvister behandles på nationalt plan, i stedet for at alle tvister skal afgøres i Schweiz i FIFA-regi eller ved CAS. Derfor kan civilretlige tvister imellem klubber og spillere/trænere anlægges ved en NDRC, i Danmark Fodboldens Voldgiftsret, som ideelt set ikke er lige så omkostningstung som sager, der behandles i FIFA-regi, ligesom sagsbehandlingstiden som oftest er kortere.

De nye regler (NDRC-anerkendelsesprincipper)

NDRC-anerkendelsesprincipperne har ifølge FIFA til formål at modernisere processerne og standarderne for civil tvistløsning på nationalt niveau inden for fodboldverdenen. Hovedprincipperne i de nye tiltag omfatter bl.a.:

 1. Klarhed og retssikkerhed: Først og fremmest skal reglerne ifølge FIFA skabe mere klarhed og retssikkerhed med hensyn til NDRC’ers jurisdiktion i forhold til FIFA (der har været sager med så stor tvivl om NDRC’s jurisdiktion, at FIFA har måttet behandle præcis samme sag efterfølgende), struktur, proces og gældende krav for muligheden for en formel og permanent anerkendelse af NDRC’er af FIFA.
 2. Konformitet: Alle medlemsforbunds NDRC’er skal derudover opfylde samme proceduremæssige standarder som fastsat af FIFA for at sikre retssikkerheden til beskyttelsen af alle involverede parter.
 3. Nye anerkendelseskrav: For at blive anerkendt som NDRC af FIFA, skal visse krav opfyldes:
  • NDRC’et skal være etableret af medlemsforbundet;
  • NDRC’et skal være anerkendt som officielt tvistløsningsorgan i medlemsforbundets vedtægter;
  • NDRC’et skal overholde kravene i NDRC-anerkendelsesprincipperne. Ligeledes skal NDRC’et offentliggøre alle nationale procedureregler samt alle NDRC-afgørelser.
 4. Sammensætning af dommere i NDRC: NDRC-anerkendelsesprincipperne bestemmer også sammensætningen af dommerne i NDRC’et, som ifølge FIFA sikrer større uafhængighed og upartiskhed. Derudover skal de enkelte medlemsforbund vedtage proceduremæssige regler og standarder, der styrer NDRC’ets organisation, sammensætning og funktioner, og som sikrer retfærdig konfliktløsning.
 5. Anerkendelsesprocessen: Fodboldforbund, der ønsker et NDRC formelt anerkendt af FIFA, skal indsende en ansøgning om anerkendelse skriftligt til FIFA via deres Legal Portal inden d. 1. juni 2024. De dele af de nye regler, som vedrører NDRC's anerkendelsesproces, trådte i kraft d. 1. februar 2024.
 6. Overgangsperiode: Der indføres en overgangsperiode for at give forbundene tid til at tilpasse sig de nye regler og for at indsende deres anmodninger. Den endelige ikrafttræden af principperne er fra d. 1. januar 2025. Sager, der indbringes for FIFA før d. 1. januar 2025, vil stadig blive vurderet i henhold til de tidligere regler - især hvorvidt sagen falder ind under FIFA’s eller NDRC’ets jurisdiktion.

DAHL bemærker

Alle medlemsforbund skal inden den 1. juni 2024 indsende en formel anmodning om anerkendelse til FIFA – ellers vil forbundets NDRC fra den 1. januar 2025 ikke længere være anerkendt af FIFA. Dog er det først fra den 1. januar 2025, at de nye regler vil træde fuldt ud i kraft.

FIFA’s opdatering på dette område vil forhåbentlig bidrage til at sikre en bedre proces i den nationale tvistløsning, og den følger samtidig den seneste udvikling hos FIFA, der inden for de seneste par år har udstedt en række nye regelsæt på flere vigtige områder. Læs eksempelvis seneste nyt om FIFA’s nye agentregler her.

Kontakt DAHL

Hos DAHL følger vi som altid den fodboldjuridiske udvikling tæt. Har du spørgsmål til de nye principper og regler eller andet vedrørende sportsret, er du altid velkommen til at kontakte vores specialister her. Du kan også høre vores podcast ”Fodbold-advokaten” på de sædvanlige podcast-tjenester.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

 • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne