Nyheder

DILEMMA: Bestyrelsens sikring af den fremtidige succession

En central opgave for en bestyrelse er at sikre den fremtidige succession. Det gælder såvel i den daglige ledelse som i bestyrelsen selv. Ikke mindst for ejerlederen, kan succession i bestyrelsen byde på dilemmaer. I denne udgave af vores DILEMMA-serie sætter vi fokus på netop det.

Hvis vi ser bort fra bestyrelser, som blot består af den nærmeste familie (”tantebestyrelserne”), vil bestyrelsen i en ejerledet virksomhed ofte bestå af en kreds af personer, som ejerlederen nærer en dyb tillid til, og som ofte er ejerlederens nærmeste og mest fortrolige sparringspartnere.  

Det er i mange tilfælde dedikerede personer, som over en årrække har fået betydelig indsigt og forståelse for virksomheden. Deres indsigt og erfaring er uvurderlig, skabt gennem lang tid og på ryggen af de mange udfordringer, virksomheden givetvis har været igennem.

Balancen mellem kontinuitet og fornyelse

Men ejerlederen står som alle andre over for en stadig mere kompleks og foranderlig verden, hvor nye vinkler og friske perspektiver kan være nøglen til innovation og vækst.

Samtidig er der risiko for, at der i en bestyrelse, hvor der ikke foretages udskiftning, opstår beslutningsbias, hvor bestyrelsen ikke i tilstrækkelig grad udfordrer status quo eller overvejer alternative strategier med den nødvendige kritiske distance. Gruppetænkning bliver en reel risiko, og selvom det måske kan synes behageligt med få uenigheder, kan det hæmme virksomhedens evne til at tilpasse sig og innovere, ligesom gruppetænkning i væsentlig grad øger sandsynligheden for, at relevante risici ikke identificeres og italesættes.

For ejerlederen – som for alle andre - ligger udfordringen i at finde den rette balance mellem kontinuitet og fornyelse. Det skaber behov for at erkende, hvori værdien i det eksisterende bestyrelsesarbejde ligger, samtidig med at man skal være åben for ændringer, der kan bringe virksomheden videre. Og ikke mindst det sidste skal ske i en nøje analyse af, hvilke krav omverdenen stiller til virksomheden.

Gode råd til strategisk successionsplanlægning

Vil man gå strategisk til successionsplanlægning, kan man blandt andet gribe fat i følgende:

Regelmæssig evaluering i bestyrelsen: En løbende vurdering af bestyrelsens sammensætning, kompetencer og effektivitet kan hjælpe med at identificere behovet for nye færdigheder eller perspektiver. Det behøver ikke være en stor og forkromet model, som omfatter ekstern bistand. Processen kan i mindre og mellemstore virksomheder forankres i en intern dialog i bestyrelsen, hvor fx bestyrelsens formand påtager sig opgaven med at afdække, hvordan det enkelte bestyrelsesmedlem ser på arbejdet i bestyrelsen, kompetencebehovet og egne evner.

Kompetenceafdækning: Skab overblik over, hvilke kompetencer der er repræsenteret i bestyrelsen, og dan samtidigt overblik over, hvilke kompetencer, der er behov for, når der ses på virksomhedens aktuelle situation, og - nok så vigtigt – den situation virksomheden må forventes at stå i indenfor de nærmeste år. Kompetenceafdækningen kan bidrage til at sikre, at rekrutteringen af nye bestyrelsesmedlemmer kan ske målrettet.

Bred rekruttering: At søge efter bestyrelsesmedlemmer uden for det eksisterende netværk kan bringe værdifulde nye indsigter og bidrage til at undgå gruppetænkning. Det kan være en stor udfordring for mange ejerledere at bringe helt fremmede ind i det fortrolige rum, bestyrelseslokalet er. Men med den rette proces kan der forventningsafstemmes og skabes den tillid, som er nødvendig.

Integritet hos siddende bestyrelsesmedlemmer: Som siddende bestyrelsesmedlem, bør man selv være parat til at stille sit mandat til rådighed og påpege, når ens egne kompetencer ikke længere er relevante, eller hvis der er er mere relevante kompetencer, som bør tiltrækkes. En bestyrelsespost er ikke nødvendigvis en livstidsstilling, og det væsentligste må altid være, hvad der tjener virksomheden bedst.

Anbefalingerne for god selskabsledelse, som senest blev revideret i 2020, er som bekendt alene vejledende, og kun børsnoterede selskaber skal redegøre for, hvorledes de forholder sig til anbefalingerne, jf. årsregnskabslovens §107b.

Selvom det ikke er alle anbefalingerne, som er relevante for alle typer og størrelser af virksomheder, så er anbefalingerne relevante at hente inspiration i. Samtidigt er anbefalingerne en god indikator for, hvad der i en dansk kontekst må anses for at være ”best practice” i relation til god selskabsledelse. For så vidt angår bestyrelsessuccession, er det navnlig anbefalingernes afsnit 3, som er værd at læse. Anbefalingerne findes her.

DAHL BoardExcellence® – nyttig viden om bestyrelsesarbejde

Denne artikel er en del af vores DILEMMA-serie, som belyser nogle af de problemstillinger, der kan opstå i et ellers velfungerende samarbejde mellem bestyrelse og direktion. Ordet ”dilemma” stammer fra græsk og udtrykker den situation, at en person skal træffe et valg, typisk mellem to eller flere lige gode eller lige ringe muligheder. Dilemma løses som oftest gennem ledelse. Det juridiske regelsæt er ofte ude af stand til at anvise en vej i løsningen af de konflikter, der udspringer heraf.

Har du konkrete spørgsmål til dilemmaet, som vi har behandlet i denne artikel eller generelle spørgsmål omhandlende bestyrelsesarbejde, er du altid velkommen til at kontakte en af vores eksperter.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne