Nyheder

Nyt om fodboldjura: Everton’s pointstraf nedsat, afslag på offentlige midler til nyt Manchester United-stadion og Pogba’s dopingstraf

Premier League-klubben, Everton, har fået nedsat pointstraf. INEOS-ejeren, Jim Ratcliffe, har meddelt, at han ønsker at tale med den britiske regering om at modtage støtte af offentlige midler til at bygge et nyt stadion til erstatning for Old Trafford. Den franske fodboldstjerne, Paul Pogba, blev den 29. februar 2024 idømt fire års karantæne for doping.

Oprindelig afgørelse

Ifølge Premier Leagues økonomiske regelsæt, "Profitability and Sustainability Rules" (PSR), må en klub ikke have mere end 105 millioner pund i underskud i en treårsperiode. PSR-reglerne har til formål at sikre, at klubberne drives økonomisk forsvarligt. Således blev Everton fratrukket 10 point i november 2023.

Efter en fem dage lang høring i oktober 2023 nåede en uafhængig kommission under Premier League frem til, at Evertons underskud, ifølge PSR-reglerne, skulle opgøres til 124,5 millioner pund i en periode på tre år frem til 2022. En stor del af underskuddet skyldtes til dels de stigende omkostninger ved at finansiere deres nye stadion, som er under opførelse.

Appel

Kort efter afgørelsen appellerede Everton straffen til en appelinstans til den uafhængige kommission. Ifølge BBC Sport var klubben ikke blevet orienteret om, hvordan den uafhængige kommission var nået frem til straffen på 10 point, og Everton mente angiveligt, at straffen var "uforholdsmæssig og uretfærdig".

Appelinstansen lagde i sin afgørelse den 26. februar 2024 til grund, at de oplysninger om gæld i forhold til stadionbyggeriet, afgivet af Everton, som var upræcise eller fejlagtige, ikke havde en karakter, som Everton skulle straffes for. Appelinstansen mente heller ikke, at den uafhængige kommissions strafudmåling var forholdsmæssig eller i overensstemmelse med gældende praksis. Således nedsatte appelinstansen pointstraffen fra 10 point til seks point med øjeblikkelig virkning. Nedsættelsen af pointstraffen betyder, at Everton aktuelt rykker op over nedrykningsstregen i Premier League.

Ved den uafhængige kommission verserer der pt. også en sag mod Nottingham Forest for brud på PSR-reglerne, ligesom en større sag verserer overfor Manchester City for mere end 100 påståede overtrædelser af PSR. Det er endnu uklart, hvornår der forventes afgørelse i denne sag.

Klubber, der deltager i UEFAs turneringer, er underlagt UEFA-regelsættet "Financial Fair Play" (FFP), som har samme formål som PSR-reglerne. I Danmark findes ikke nationale regler om dette.

Sir Jim Ratcliffe får angiveligt afslag på offentlige midler til nyt Manchester United-stadion

INEOS-ejeren, Jim Ratcliffe, som i sidste uge bekræftede købet af 27,7 procent af aktierne i Manchester United, har meddelt, at han ønsker at tale med den britiske regering om at modtage støtte af offentlige midler til at bygge et nyt stadion til erstatning for Old Trafford, herunder en fornyelse af det omkringliggende område.

Ifølge en rapport fra The Times vil den britiske regering sandsynligvis afvise ethvert forslag fra Sir Jim Ratcliffe om offentlige midler til at finansiere et nyt nationalt stadion i det nordlige England, som også kan blive en ny hjemmebane for Premier League-klubben Manchester United. Old Trafford trænger ellers til en modernisering.

I Danmark er det som oftest kommunen, som bygger og ejer stadion, hvorefter klubberne lejer sig ind på stadion. I tilfældet med AGFs nye stadion er det en sammenslutning af AGF selv, Aarhus Kommune og donationer fra blandt andet Salling Fondene. I Lyngby Boldklub forventes det nye stadionbyggeri også at blive privatejet.

Paul Pogba får fire års karantæne for doping

Den franske fodboldstjerne Paul Pogba blev den 29. februar 2024 idømt fire års karantæne for doping.

Pogba blev tilfældigt testet efter Juventus' første kamp i sæsonen den 20. august 2023. Den positive test blev bekræftet af Italiens nationale antidopingdomstol i en anden prøve i oktober 2023. Juventus meddelte BBC, at de modtog meddelelsen fra antidopingdomstolen torsdag morgen den 29. februar 2024.

Senere samme dag meddelte Pogba på Instagram, at han vil appellere dommen til Den Internationale Sportsdomstol (CAS). Pogba har udtalt, at han mener, at dommen er "forkert", og at han "aldrig bevidst eller med overlæg" ville dope sig.

Fodboldspillere og -klubber skal overholde de dopingregler, der er udstedt af FIFA, og de regler, der er gældende i deres respektive nationale forbund. FIFA har udstedt "FIFA Anti-Doping Regulations" ("FIFA ADR"), hvis seneste udgave trådte i kraft den 1. januar 2021.

Dopingregler i Danmark

Elite- og konkurrenceidrætsudøvere i alle idrætsgrene i Danmark, herunder fodbold, er underlagt de "Nationale Antidopingregler" vedtaget af Anti Doping Danmark og Danmarks Idrætsforbund (DIF). I dopingrelaterede sager i fodbolden i Danmark finder FIFA’s anti-dopingregler, "FIFA ADR", også anvendelse fuldt ud.

Ligeledes er der i DBUs standard spillerkontrakt særlige bestemmelser, herunder om overholdelse af dopingregler. I dansk fodbold har der kun været én kendt dopingsag for en del år siden i 1. division. Jesper Münsberg blev i 2009 idømt et halvt års karantæne fra al fodbold af CAS som følge af brugen af et astmamiddel.

Derudover er det DIF’s Dopingnævn, der inden for dansk fodbold varetager disciplinære sager vedrørende doping. Nævnets afgørelser kan appelleres til DIF-idrættens Højeste Appelinstans, der agerer som den øverste dømmende myndighed inden for DIF. Sagerne kan herefter appelleres til CAS.

Kontakt os

Hos DAHL Advokatpartnerselskab følger vi sagerne tæt. Har du spørgsmål til de konkrete sager eller andre spørgsmål til sportsret, er du altid velkommen til at kontakte vores specialister her. Vi har indgående viden og erfaring inden for sportsret.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne