Nyheder

DAHL vinder principiel sag i Højesteret om udmåling af godtgørelse til fleksjobansatte

Højesteret har i dag afgjort, at udmåling af godtgørelse til fleksjobansatte skal ske med udgangspunkt i den faktiske lønudgift uden tillæg af fleksløntilskuddet. Der er dermed nu sat et endeligt punktum, som kommer til at få stor betydning for det danske arbejdsmarked. Dommen er i overensstemmelse med dommene i Byretten og Landsretten, som DAHL også førte og vandt.

Siden indførelsen af den nye fleksjobordning i 2013 har der været usikkerhed om udmålingen af godtgørelser til fleksjobansatte, der bliver opsagt i strid med forskelsbehandlingsloven. Landsretten har afsagt modstridende domme, hvilket har gjort det vanskeligt at forlige sagerne for både arbejdsgivere og lønmodtagere. Spørgsmålet har været, om det fleksløntilskud, som kommunen udbetaler direkte til den fleksjobansatte, skal medregnes den faktiske løn ved udmålingen af godtgørelserne. Det har Højesteret nu afvist.

Den konkrete sag

Sagen handlede om en fleksjobansat medarbejder hos en mindre virksomhed, der var ansat i en lagerfunktion og arbejdede 10 timer ugentligt. Medarbejderen modtog løn fra arbejdsgiveren for de 10 timers arbejde. Derudover modtog medarbejderen et fleksløntilskud direkte fra kommunen, så medarbejderens samlede indtægt svarede til en fuldtidsbeskæftigelse.

Medarbejderen blev opsagt på grund af omstruktureringer i virksomheden, hvor medarbejderens stilling blev nedlagt. Byretten fandt, at opsigelsen var i strid med forskelsbehandlingsloven, og at arbejdsgiveren derfor skulle betale en godtgørelse på 9 måneders løn. Godtgørelsen blev af både Byretten og Vestre Landsret udmålt på baggrund af arbejdsgiverens faktiske lønudgift til medarbejderen på ca. 7.330 kr. og fastsat til ca. 66.000 kr.

Højesterets dom

I sine præmisser lægger Højesteret vægt på, at det må anses for at være fast udmålingspraksis, at godtgørelser efter forskelsbehandlingsloven skal udmåles med udgangspunkt i den udbetalte løn. Højesteret finder ikke, at der for fleksjobansatte på den nye fleksjobordning er klare holdepunkter i lovgivningen for at fravige denne faste praksis, selvom den nye ordning indebærer en helt anden og mindre lønforpligtelse for arbejdsgiveren end den gamle ordning.

Herefter fastslår Højesteret, at den forskel i godtgørelsesniveauet, der opstår for fleksjobansatte på henholdsvis den gamle og nye fleksjobordning, ikke er udtryk for direkte forskelsbehandling. Forskellen er heller ikke udtryk for indirekte forskelsbehandling, idet den er objektivt begrundet i et sagligt formål, og midlerne til at opfylde det er hensigtsmæssige og nødvendige.

Højesteret fastslår således, at godtgørelser til fleksjobansatte medarbejdere opsagt i strid med forskelsbehandlingsloven skal ske med udgangspunkt i den faktiske løn, som arbejdsgiveren udbetaler til den fleksjobansatte medarbejder. Fleksløntilskuddet fra kommunen har dermed ingen betydning for udmålingen af godtgørelse.

Højesterets dom betyder, at den mindre virksomhed i den konkrete sag frifindes for betaling af yderligere ca. 168.000 kr. svarende til 9 måneders fleksløntilskud. Det skyldes, at godtgørelsen på ca. 66.000 kr. efter en samlet vurdering er effektiv, har afskrækkende virkning og står i rimeligt forhold til overtrædelsen. DAHL repræsenterede arbejdsgiveren i sagen i både Byretten, Landsretten og Højesteret.

DAHL bemærker

Med Højesterets dom er retsstillingen nu endeligt fastlagt. Det betyder, at arbejdsgivere med fleksjobansatte medarbejdere ikke pålægges en uforholdsmæssig stor økonomisk byrde, hvis en opsigelse af en fleksjobansat medarbejder viser sig at være i strid med forskelsbehandlingsloven.

Formålet med fleksjobordningen er at få flere personer med en lav arbejdsevne ud på arbejdsmarkedet og væk fra passiv forsørgelse. De arbejdsgivere, der vælger at ansætte fleksjobbere, udviser derfor et særligt samfundsansvar. Søren Ole Nielsen, partner hos DAHL og specialist i ansættelses- og arbejdsret udtaler:

”Det er helt i tråd med fleksjobordningens formål, at arbejdsgivere alene skal forholde sig til den løn, som de faktisk udbetaler for det arbejde, som den fleksjobansatte udfører. Det er også den eneste del, som arbejdsgiveren har en indflydelse på.”  

Udover at Højesterets dom indebærer, at vores klient frifindes, har dommen stor betydning for det danske arbejdsmarked. En lang række sager har afventet Højesterets stillingtagen, og de sager kan forhåbentlig også afsluttes nu. Søren Ole Nielsen udtaler videre:

”Vi er meget tilfredse med Højesterets dom. Hos DAHL har vi været med helt fra starten, og vi er glade for, at vores klient nu endelig har mulighed for at lægge sagen bag sig. Dommen betyder også, at både arbejdsgivere og lønmodtagere har bedre mulighed for at løse denne type sager fremadrettet, hvilket kommer vores klienter til gode.”

I Højesteret blev sagen sambehandlet med en lignende sag, hvor Dansk Erhverv repræsenterede arbejdsgiveren. Her blev godtgørelsen af Østre Landsret hævet til 30.000 kr., da den fleksjobansatte havde en meget lav arbejdsevne, hvilket Højesteret stadfæstede.

Kontakt os

Har du spørgsmål inden for det ansættelsesretlige område, herunder om fleksjobansatte medarbejdere, er du meget velkommen til at kontakte vores specialister, som står klar til at give dig professionel rådgivning på området.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne