Nyheder

Praksisændring: Moms ved udlejning af værelser på hotellignende vilkår

Skattestyrelsen har i et nyt styresignal fra den 22. marts 2024 ændret praksis af afgrænsningen af momspligt ved udlejning af værelser i hoteller og lignende. Praksisændringen kommer i kølvandet på Landsskatterettens afgørelse i SKM2022.264.LSR. Styresignalet er offentliggjort i SKM2024.191.SKTST.

Landsskatteretten skulle i SKM2022.264.LSR tage stilling til momspligten ved et kommanditselskabs udlejning af en ferielejlighed. Ferielejligheden var opført i tilknytning til en kro, og udlejningen af ferielejligheden skete med tilbud om forplejning fra denne kro. Udlejningen kunne ikke ske uden for kroens åbningstid, og kroen var endda forpligtet til at tilbyde forplejning til ferielejlighedens gæster. Ferielejligheden var underlagt hotelpligt og måtte kun benyttes erhvervsmæssigt.

Landsskatteretten fandt, at udlejningen var momspligtig, selvom udlejeren af værelserne og kroen, der stillede faciliteterne til rådighed, ikke var samme juridiske enhed. Hvis du vil læse mere om afgørelsen, kan du trykke her.

Skattestyrelsen har hidtil været af den opfattelse, at momspligten for "udlejning af værelser i hoteller og lign." i momslovens § 13, stk. 1, nr. 8, 2. pkt., ikke omfatter den situation, hvor udlejer af de pågældende værelser og hotel er to forskellige juridiske enheder.

Skattestyrelsen ændrer derfor nu praksis, så det fremover ikke er en betingelse, at udlejer af værelset og faciliteterne skal være samme juridiske person, for at der er tale om momspligtig udlejning.

Ny praksis om momspligtig udlejning af værelser på hotellignende vilkår

Det vil fremover ikke være en forudsætning for momspligten, at udlejeren af værelser i hoteller og lignende er den samme juridiske enhed, som den juridiske enhed, der stiller faciliteter eller ydelser til rådighed for lejeren. Ved vurderingen af momspligt kan der nu også lægges vægt på, om der tilbydes forplejning i forbindelse med opholdet, selvom forplejningen ydes af en anden juridisk enhed, end den juridiske enhed, der udlejer værelserne.

Selvom der er foretaget en praksisændring, er det fortsat Skattestyrelsens praksis, at der i hvert enkelt tilfælde skal foretages en samlet og konkret vurdering, hvor bl.a. følgende forhold inddrages:

  • Hvordan vurderes det udlejede i henhold til dansk lovgivning, herunder om udlejer er omfattet af hotelbegrebet i Sommerhuslovens § 1, stk. 5?
  • Hvordan må det udlejede anvendes (erhvervsmæssigt ctr. privat)?
  • Hvordan fremtræder det udlejede (bolig ctr. værelse)?
  • Hvilke faciliteter stilles der til rådighed?
  • Hvilke serviceydelser stilles der til rådighed i forbindelse med overnatningen?

Mulighed for genoptagelse

Det er muligt at søge om genoptagelse af afgiftstilsvaret, hvis den hidtidige praksis (før SKM2022.264.LSR) samlet set har været til ugunst for dig. Anmodningen skal omfatte alle de afgiftsperioder, der kan ske genoptagelse for. Man kan dog ikke anmode om genoptagelse for udvalgte perioder.

Anmodningen om genoptagelse skal fremsættes senest seks måneder efter, at du er blevet bekendt med det forhold, der begrunder afvigelsen af den ordinære genoptagelsesfrist i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2. Fristen regnes fra offentliggørelsen af styresignalet, som er den 22. marts 2024.

Kontakt DAHL

Har du spørgsmål til praksisændringen, eller ønsker du bistand i din genoptagelsessag, er du altid velkommen til at kontakte en af vores specialister, der er klar til at hjælpe dig med alle spørgsmål vedrørende moms og afgifter. Teamet består af Maria Hygum Fleischer, Cecilie Thoft Holm, Christoffer Stubkjær, Niels Langager og Albert Kusk.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne