Nyheder

Flexible Gesellschaft: Introduktion af ny selskabsform i Østrig

Det er ikke så ofte, at der fremkommer nye selskabsformer, men nu er det sket i Østrig. Fra den 1. januar 2024 har det været muligt at stifte det såkaldte ”Flexible Gesellschaft”, der, som navnet indikerer, skal give større fleksibilitet og imødekomme behovene hos især startups og iværksættere. Den kan derudover i visse tilfælde også være en interessant mulighed for allerede eksisterende selskaber i Østrig. De nye regler er udformet i den ”Flexible-Kapitalgesellschafts-Gesetz” (FlexKapGG).

Ud over en kort redegørelse for den nye østrigske lovgivning, vil vi i denne artikel gennemgå, hvilke fordele det fleksible selskab har sammenlignet med et østrigsk GmbH (som er tæt beslægtet med det tyske GmbH og det danske ApS), samt hvad baggrunden og formålet er med den nye selskabsform. Følg med nedenfor i vores seneste artikel fra DAHL’s German Desk.

Baggrund og formål for den nye selskabsform

Man har i Østrig sigtet imod at oprette en ny selskabsform, der er mere skræddersyet til behovene hos startups og andre innovative virksomheder, som tidligere har valgt at blive stiftet som et østrigsk GmbH. Der åbnes desuden op for yderligere muligheder og tilpasninger, som tidligere har været forbeholdt aktieselskaber. På den måde imødekommer Østrig de innovative og hurtigt voksende virksomheder. Det er dog muligt for alle selskaber at omdanne sig til den nye selskabsform, så selvom den bliver markedsført til startups, så er selskabsformen en mulighed for alle.

Hvad er lovens indhold?

Loven fastsætter kravene til det fleksible selskab samt de ændringer, der nødvendiggøres i den beslægtede lovgivning. Loven indeholder kun 29 paragraffer og læner sig op ad de allerede gældende paragraffer for det østrigske GmbH. Det betyder bl.a., at hvor der ikke træffes afvigende bestemmelser i den nye lov, så finder de allerede gældende bestemmelser for det østrigske GmbH tilsvarende anvendelse. Dermed har det nye fleksible selskab en tæt tilknytning til det østrigske GmbH. Dette skaber retssikkerhed og klarhed på mange områder.

Navnet Flexible Kapitalgesellschaft (forkortelse: FlexkapG), på engelsk Flexible Company (forkortelse: FlexCo), eller på dansk ”Det fleksible kapitalselskab”, skal understrege de omfattende muligheder for tilpasning af selskabsformen samt det internationale aspekt. Selskabet kendetegnes ved en lettere stiftelse med mindre krav til størrelsen af selskabskapitalen, mindre formkrav, højere fleksibilitet og mulighed for deltagelse i virksomheden på medarbejderniveau. 

Hvad er fordelene ved det fleksible selskab, i forhold til det østrigske GmbH?

De mest væsentlige fordele ved det fleksible selskab i forhold til det østrigske GmbH kan opsummeres som følger:

  • Selskabskapital:
    Minimumselskabskapital er EUR 10.000 mod EUR 35.000 for et GmbH. Minimumskontantindskuddet er EUR 1, hvorimod det er 70 EUR ved GmbH.
  • Overdragelse af ejerandele:
    Overdragelsen kan nu ske blot ved hjælp af en advokat. Det var tidligere kun muligt ved en notar. Dette gør det til et hurtigere og mere omkostningseffektivt alternativ, ikke mindst for udenlandske ejere.
  • Virksomhedsværdi-andele:
    Der introduceres en særlig form for selskabskapital, som muliggør, at f.eks. medarbejderne kan være mere med i selskabets økonomiske succes. Dette kan være en fordel, når der for eksempel sker et salg af en start-up til større investorer. De medarbejdere, der har virksomhedsværdi-andele, har ingen stemmeret, men vil have et krav på det regnskabsmæssige overskud af selskabet. Disse kapitalandele kan maksimum udgøre 25 % af virksomhedens selskabskapital og skal tegnes for en minimum nominel værdi af 1 EUR.

Hvornår trådte loven i kraft?

Den nye østrigske lovgivning trådte i kraft den 1. januar 2024. Der er samtidig indsat en opfølgning på bestemmelserne i loven i 2027, hvor justitsministeren i samarbejde med ministeren for arbejde og økonomi vil følge op på hensigtsmæssigheden af loven og rapportere herom til det østrigske Nationalrat (Nationalråd).

Konklusion

Det er stadig for tidligt at drage konklusioner om, i hvilket omfang den nye selskabsform vil blive accepteret af det østrigske erhvervsliv. Der er en stor usikkerhed ved den store fleksibilitet i det østrigske erhvervsliv. Det står dog klart, at den nye selskabsform ikke kun vil blive relevant for startups, men også for mange nye og allerede bestående selskaber.

Ønsker du at vide mere, eller har du spørgsmål til den nye selskabsform i Østrig, er du meget velkommen til at kontakte vores eksperter i German Desk.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne