Nyheder

Ny dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Frankrig får stor betydning for danske pensionister bosiddende i Frankrig

Pr. 1. januar 2024 er en dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Frankrig trådt i kraft. Denne får store skattemæssige konsekvenser for blandt andet danske pensionister, som er bosiddende i Frankrig. Er du opmærksom på, hvad de nye regler kan have af betydning for dig?

Hvad er en dobbeltbeskatningsoverenskomst?

En dobbeltbeskatningsoverenskomst (herefter DBO) er en aftale indgået mellem to eller flere lande, der regulerer, hvordan fysiske og juridiske personer, der har indkomst i flere lande, skal beskattes. DBO’ernes formål er at sikre, at der ikke sker en beskatning af den samme indkomst i flere forskellige lande, således at der ikke foretages en dobbeltbeskatning.

Hvad er baggrunden for den nye DBO mellem Danmark og Frankrig?

I 2008 opsagde Danmark den daværende DBO indgået mellem Danmark og Frankrig. Danske pensioner kunne efter den dagældende DBO alene beskattes i pensionistens bopælsland. Dette medførte, at Danmark ikke kunne beskatte en pensionsudbetaling, såfremt den pågældende pensionist var bosiddende i Frankrig, trods det faktum at pensionsindbetalingerne havde været fradragsberettigede for den pågældende pensionist i Danmark.

Uenighed mellem Danmark og Frankrig i forhold til beskatning af pensioner har medført, at der siden 2008 ikke har været en DBO mellem Danmark og Frankrig.

Danmark og Frankrig nåede dog til enighed om beskatning af pensioner den 26. april 2019, hvor en principerklæring, der fastlagde de grundlæggende principper for beskatningen af pensioner i forbindelse med indgåelsen af en ny DBO, blev underskrevet. På baggrund heraf underskrev Danmark og Frankrig den 4. februar 2022 en ny DBO, der blev ratificeret ved lov i Danmark i marts 2023 og i Frankrig i december 2023. Den trådte endeligt i kraft den 1. januar 2024.

Særligt om pensionsudbetalinger

Det fremgår af art. 17, stk. 1, i den nye DBO, at pensioner kan beskattes i kildestaten, hvis

  1. bidrag indbetalt af den berettigede til pensionsordningen blev fradraget i den berettigedes skattepligtige indkomst i kildestaten,
  2. bidrag indbetalt af en arbejdsgiver til pensionsordningen ikke var skattepligtig indkomst for den berettigede efter lovgivningen i kildestaten, eller
  3. hvis det er pensioner, der er ydet i henhold til den sociale sikringslovgivning i kildestaten, jf. artikel 17, stk. 2, herunder folkepension, pension fra ATP, tidlig pension, førtidspension, seniorpension, efterløn og andre betalinger af væsentligt samme karakter, som måtte opstå efter undertegnelsen af aftalen.

Det følger dermed af den nye DBO mellem Danmark og Frankrig, at Danmark fra den 1. januar 2024 kan beskatte pensionsudbetalinger som kildeland, såfremt indbetalingerne har været fradragsberettigede her i landet, eller der har været bortseelsesret for indbetalingerne heri landet.

Dette medfører, at pensionsindbetalinger der har været fradragsberettigede i Danmark kan beskattes i Danmark, selvom danske pensionister måtte vælge at flytte til Frankrig. Frankrig bibeholder dog sin ret til at beskatte pensionsudbetalinger som bopælsland. Dette medfører, at Danmark ved beregning af beskatningen af pensionsudbetalinger som følge af den nye DBO mellem Danmark og Frankrig skal foretage en creditlempelse i forhold til den skat, der skal betales af pensionsudbetalingerne i Frankrig.

Creditlempelsen medfører, at Danmark skal foretage en lempelse, og dermed nedsætte sin beskatning af pensionsudbetalingen med den skat, som en dansk pensionist bosiddende i Frankrig har betalt til Frankrig. Dermed kan Danmark alene beskatte pensioner med differencen mellem Frankrigs skatteniveau og Danmarks skatteniveau. Som dansk pensionist, der har flyttet sin bopæl til Frankrig, kan man således nu maksimalt beskattes med en samlet skattesats svarende til den maksimale danske skattesats på pensionsudbetalinger.  Man risikerer derfor ikke en dobbeltbeskatning.  

Overgangsreglerne

Det følger af overgangsreglerne, at fysiske personer, som modtog pensionsudbetalinger den 4. februar 2022, hvor den nye DBO mellem Danmark og Frankrig blev underskrevet, alene skal beskattes i den stat, hvor de var hjemmehørende, så længe personen forbliver hjemmehørende i denne stat, jf. DBO’ens art. 31, stk. 3.

Overgangsreglerne fra 2008 opretholdes desuden for pensionister, således at pensionister der har modtaget pensionsudbetalinger fra Danmark efter den 31. januar 2008, og var bosat i Frankrig senest den 28. november 2007, og dermed ifølge den tidligere DBO alene kunne beskattes i Frankrig, fortsat vil være undtaget dansk beskatning, så længe den pågældende pensionist er bosiddende i Frankrig.

Kontakt DAHL

Hos DAHL har vi stor erfaring i håndtering af sager om til- og fraflytning, herunder exitbeskatning og dobbeltbeskatningsoverenskomster samt mulighederne for at få lempelse i den skattepligtige indkomst.

Vi står altid til rådighed for en uforpligtende drøftelse af din skattesag. Du er velkommen til at kontakte en af vores specialister. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne