Nyheder

Nyt om fodboldjura: Superligaen vinder navnetvist og FIFA i sponsortvist

Den danske Superliga vinder navnetvist mod udbryderturneringen European Super League, og FIFA fratager sponsorrettigheder fra storsponsoren Wanda Group i tvist om manglende betalinger. Læs med her, hvor vi dykker ned i de to aktuelle sager.

Superligaen vinder navnetvist mod European Super League

Superligaen A/S indehaver varemærkerettighederne til ”SUPERLIGA”, og derfor kan en mulig kommende europæisk udbryderturnering ikke få lov til at registrere varemærket ”The Super League” som EU-varemærke.

EU’s varemærkemyndighed har i en afgørelse den 7. marts 2024 givet Superligaen A/S og de danske klubber medhold i, at registreringen af det pågældende varemærke vil være en krænkelse af Superligaens varemærkerettigheder. Dette betyder reelt, at varemærket, ”The Super League”, ikke kan registreres som EU-varemærke. Således er udbryderturneringen formentlig nødt til at skifte navn.

Afgørelsen viser styrken ved at beskytte sit navn kommercielt ved at foretage en varemærkregistrering heraf. Se mere om EU’s varemærkemyndigheds afgørelse vedr. rettighederne til ”SUPERLIGA” her. Se også om European Super League og EU-domstolens afgørelse fra december 2023 her.

Varemærkeret inden for fodbold

Et varemærke er et forretningskendetegn, og det kan være både ord, logo, slogans og andet. Et varemærke er en betegnelse for et kendetegn, der bruges af en virksomhed til at brande og beskrive virksomheden, herunder adskille den fra andre virksomheder.

Inden for fodbold er der ofte knyttet stor økonomisk værdi til varemærker, hvilket bliver tydeligt ved bl.a. salg af merchandise. Et halstørklæde bliver f.eks. mere værd, hvis det er fremstillet i klubbens farver og med klubbens navn og logo. Både klubber, forbund og ligaer har ofte registreret deres navn, brand og eventuelle forkortelser som varemærker. Andre kan derfor ikke gøre brug af disse varemærker i kommerciel sammenhæng, f.eks. i en reklame for en kamp eller i anden sammenhæng uden forudgående samtykke, hvilket typisk sker mod betaling eller en anden modydelse. På samme måde kan nye turneringer eller ligaer, som i ovenstående sag, heller ikke registrere et varemærke, der vil krænke et eksisterende varemærke.

FIFA suspenderer sponsorrettigheder i tvist om manglende betalinger

Ifølge en rapport fra SportBusiness er FIFA i konflikt med det kinesiske ejendomsfirma, Wanda Group, som er en af FIFA’s bedst betalende sponsorer. FIFA skulle angiveligt have midlertidigt frataget Wanda Groups sponsorrettigheder, efter virksomheden ikke har betalt de fastsatte beløb i den indgåede aftale med FIFA, der skulle løbe fra 2016 til 2030.

Wanda Groups logo blev ikke vist på reklamebannerne ved banen under det nyligt afholdte VM i strandfodbold i Dubai. Logoet er dog fortsat at finde på FIFA’s hjemmeside. Ifølge fodboldmediet, Off The Pitch, er det forventningen, at FIFA og Wanda Group snarest vil drøfte tvisten nærmere og finde en løsning.

Det forhold, at FIFA herved ikke har leveret dele af sin ydelse i henhold til kontrakten med Wanda Group, udgør næppe misligholdelse, da det blot er udtryk for, at FIFA tilbageholder egen ydelse, indtil Wanda Group har erlagt sponsorbetalingen.

Generelt om sponsorrettigheder

De rettigheder, der knytter sig til fodboldens kampafvikling, f.eks. sponsorrettigheder på stadion, tilfalder som udgangspunkt den enkelte klub eller landshold, medmindre turneringsudskriveren, f.eks. FIFA, UEFA eller DBU, har fastsat særlige vilkår herom for deltagelse i turneringen. Dette var f.eks. tilfældet ved det nyligt afholdte VM i strandfodbold, hvor FIFA var turneringsudskriver og her havde fastsat særlige regler for sponsorrettigheder.

Turneringsudskrivere, f.eks. FIFA, UEFA og DBU, kan fastsætte regler for deltagerne i turneringen, herunder for klubberne/landsholdene og spillerne, for udnyttelse af en fodboldkamps tilknyttede kommercielle rettigheder. På den måde kan udnyttelsen af de kommercielle rettigheder hos klubber mv. begrænses. Dette er f.eks. sket ved DBU’s cirkulære nr. 122, som fastsætter regler for reklame på spillertøj i DBU’s turneringer.

Ved afvikling af EM i fodbold til sommer har UEFA som arrangør forbeholdt sig de kommercielle rettigheder, der knytter sig til turneringen. Det er således UEFA, der har rettighederne til at anvende samtlige reklamepositioner på stadion, og de deltagende nationer må ikke have sponsornavne på deres tøj uden tilladelse fra UEFA. Ifølge UEFA’s ”Equipment Regulations” art. 26 må landshold i forbindelse med EM kun have deres respektive sponsornavne på trøjerne under kvalifikationskampene til EM. UEFA oppebærer således som udgangspunkt alle reklameindtægter fra turneringen, og dette afvejes i nogen grad af, at de deltagende nationer fra UEFA modtager kvalifikationsbonus mv. Netop dette forhold har gennem årene givet anledning til mange diskussioner.

Kontakt os

Hos DAHL har vi specialiseret os i sports- og fodboldjura. Har du spørgsmål til konkrete sager og regler eller andre spørgsmål til sportsret, er du altid velkommen til at kontakte vores specialister her. Vi har indgående viden og erfaring inden for sportsret.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne