Nyheder

Q&A til arbejdsgiveren: Hvordan skal du forholde dig til store bededag?

Efter afskaffelsen af store bededag som helligdag, skal mange danskere på arbejde på dagen – men hvordan forholder man sig som arbejdsgiver, og hvad skal man være opmærksom på? Få svaret i denne Q&A.

Om få dage, fredag den 26. april 2024, ville mange medarbejdere have haft fri, hvis store bededag ikke var blevet afskaffet som helligdag. I stedet skal størstedelen af danske medarbejdere på arbejde, og store bededag bliver fremadrettet anset som en helt almindelig arbejdsdag.

Afskaffelsen af store bededag som helligdag har rejst en række spørgsmål for danske arbejdsgivere, for hvad betyder afskaffelsen af store bededag som helligdag for dig som arbejdsgiver? Hvad kan du kræve af dine medarbejdere? Og i hvilke tilfælde skal der betales store bededagstillæg?

Vi har samlet svarene på 12 af de mest stillede spørgsmål fra vores klienter om afskaffelsen af store bededag som helligdag i vores Q&A herunder.

Q: Kan jeg kræve, at mine medarbejdere skal arbejde på store bededag?

A: Ja. Fra 2024 er store bededag afskaffet som helligdag, og dermed er den tidligere store bededag en almindelig arbejdsdag. I forbindelse med afskaffelsen af store bededag som helligdag bortfaldt retten til at holde fri på store bededag. Medarbejdere, som tidligere fik særlig frihed for arbejdet på store bededag, har som udgangspunkt heller ikke ret til dette længere.

Medarbejdernes årlige arbejdstid er blevet forøget med en ekstra arbejdsdag. For fuldtidsansatte svarer det til 7,4 timer pr. år.

For deltidsansatte stiger arbejdstiden forholdsmæssigt. Eksempelvis vil arbejdstiden for en deltidsansat på 30 timer pr. uge stige med 6 timer pr. år.

Q: Gælder bestemmelser i ansættelseskontrakter eller kollektive overenskomster, hvori det fremgår, at medarbejderne har fri på store bededag, stadig?

A: Alle aftaler om frihed på store bededag eller kompenserende frihed for arbejde på denne dag fra før den 1. januar 2024 er ikke længere gyldige. Det gælder, uanset om bestemmelsen fremgår af en ansættelseskontrakt, kollektiv overenskomst, personalehåndbog eller lignende.

Hvis afskaffelsen af store bededag har medført ændringer i medarbejdernes løn og/eller arbejdstid, skal man som arbejdsgiver oplyse medarbejderne herom.

Loven om afskaffelse af store bededag som helligdag er ikke til hinder for, at der efter den 1. januar 2024 indgås nye aftaler om f.eks. frihed på store bededag.

Q: Kan man som arbejdsgiver beslutte ikke at øge medarbejdernes arbejdstid?

A: Nej. Arbejdstiden steg automatisk med en arbejdsdag pr. år den 1. januar 2024.

Det vil derfor kræve, at man som arbejdsgiver, efter den 1. januar 2024, varsler nedsættelse af medarbejdernes arbejdstid. En nedsættelse af arbejdstiden vil som udgangspunkt skulle varsles med medarbejdernes individuelle opsigelsesvarsel – særligt hvis nedsættelsen af arbejdstiden også betyder en nedgang i medarbejdernes løn.

Q: Kan man som arbejdsgiver beslutte at lade medarbejderne holde fri på store bededag, selvom store bededag som helligdag er afskaffet?

A: Ja. Efter den 1. januar 2024 kan det aftales mellem arbejdsgivere og medarbejdere, at medarbejderne holder fri på store bededag. Hvis aftalen er indgået før den 1. januar 2024, vil den være ugyldig.

Hvis det aftales, at medarbejderne holder fri på store bededag, vil udgangspunktet være, at månedslønnede medarbejdere alligevel har ret til store bededagskompensation.

Q: Har medarbejderne krav på at holde fri, hvis der er planlagt konfirmation på store bededag?

A: Nej. Medarbejdere kan ikke kræve at holde fri på store bededag fremrettet. Det vil kræve, at du som arbejdsgiver godkender, at medarbejderen holder fri. Det vil som udgangspunkt også kræve, at medarbejderen afholder en feriedag den pågældende dag.

Q: Hvilke medarbejdere har ret til store bededagstillæg?

A: Månedslønnede medarbejdere, hvis arbejdstid automatisk blev forøget den 1. januar 2024, som følge af lov om konsekvenser ved afskaffelsen af store bededag som helligdag, modtager årligt store bededagstillæg svarende til 0,45 % af deres årsløn. Dette gælder også for medarbejdere, som modtager fast løn for en anden periode end månedsvist, f.eks. 14-dages lønnede.

Deltidsansatte har også ret til store bededagstillæg svarende til 0,45 %, hvis den deltidsansatte er månedslønnet eller modtager fast løn for en anden periode.

Q: Hvornår betales store bededagstillæg?

A: Store bededagstillæg optjenes løbende. Tillægget kan udbetales enten månedligt eller to gange årligt sammen med lønnen for maj og august. Det er op til dig som arbejdsgiver at beslutte, hvilken af de to udbetalingsmuligheder, der skal benyttes.

Når en medarbejder endeligt fratræder, har medarbejderen ret til den del af tillægget, som er optjent siden sidste udbetaling.

Q: Hvor længe skal man fortsætte med at betale store bededagstillæg?

A: Der er ikke i loven fastsat et sluttidspunkt for betalingen af store bededagstillæg. Man skal derfor fortsætte med at betale store bededagstillæg, indtil andet besluttes.

Loven om konsekvenser ved afskaffelse af store bededag som helligdag fastsætter ikke regler om, hvorvidt der i fremtidige aftaler om løn og/eller kollektive overenskomstforhandlinger kan aftales ændringer i forhold til arbejdstid og løn. Det afgørende er, at sådanne aftaler først er indgået efter den 1. januar 2024.

Q: Hvilken løn skal timelønnede have på store bededag?

A: Timelønnede medarbejdere skal aflønnes med almindelig løn for det antal timer, som de arbejder på store bededag. Timelønnede får ikke store bededagstillæg, men i stedet løn for de timer, som arbejdes på dagen.

De timelønnede medarbejderes særlige helligdagstillæg bortfalder på store bededag.

Q: Skal timelønnede medarbejdere have kompensation for mistede tillæg på store bededag?

A: Nej. Bortfaldet af eventuelle helligdagstillæg for timelønnede kompenseres ikke. Store bededag skal fremadrettet anses som en almindelig arbejdstid, og der skal derfor ikke betales helligdagstillæg. Dog vil der ikke ske ændringer i optjeningen af eventuel søgnehelligdagsbetaling, selvom der fremadrettet er en helligdag mindre.

Q: Skal den forøgede arbejdstid placeres på store bededag?

A: Nej. Du kan som arbejdsgiver beslutte, at den ekstra arbejdstid skal placeres på store bededag. Arbejdsgivere har dog også muligheden for at vælge at placere den ekstra arbejdstid på andre tidspunkter f.eks. fordelt hen over året.

Q: Hvad med medarbejdere, som først er ansat efter den 1. januar 2024?

A: Medarbejdere, som først er ansat efter den 1. januar 2024, er også omfattet af reglerne om store bededagstillæg.

Månedslønnede medarbejdere, som først er ansat efter den 1. januar 2024, har dermed også krav på store bededagstillæg.

Timelønnede medarbejdere, som er ansat efter den 1. januar 2024, har krav på løn for det antal timer, som de arbejder på store bededag.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til, hvordan du som arbejdsgiver skal forholde dig til reglerne om store bededagstillægget eller andet i forbindelse med ansættelsesvilkår og lignende? Du er altid velkommen til at kontakte en af vores specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne