Nyheder

Ændring af boafgiftens størrelse for arv til søskende

Ved lovforslag L138 om udmøntning af dele af aftale om reform af personskat af 20. marts 2024 har skatteministeren foreslået ændringer af reglerne om boafgift. Hovedsigtet med L138 er en personskattereform. Der er dog også i ”samme buket” justeringer i reglerne om Boafgift.

Boafgiftsloven regulerer både reglerne ved arv (boafgift) og ved gave (gaveafgift). Det følger af lovens § 1 og § 22, at en nærmere defineret personkreds kan modtage arv eller gave til en afgift på 15%. Selvom søskende kan være interesseforbundne og arvinger til hinanden, er de ikke omfattet af denne personkreds.

Beskatning af gave og arv til søskende

Søskende er på gavesiden indkomstskattepligtige af gaver med en marginalskatteprocent på ca. 52% til følge. Det er der ikke udsigt til, at der sker ændringer i. Tværtimod vil der fra 2026 blive indført en top-topskat, sådan at marginalskatteprocenten stiger til ca. 57% for personlig indkomst over 2,5 mio. kr.

På arvesiden har søskende som udgangspunkt været omfattet af reglerne om tillægsboafgift - dvs. 36,25% i boafgift ved arv efter en søskende.

I visse situationer kan søskende dog nøjes med at betale en arveafgift på 15% ved arv fra en søskende. Det gælder hvis (i) der er tale om arv af en reel erhvervsvirksomhed, der vil kunne overdrages med skattemæssig succession, (ii) som har været ejet af afdøde i mindst 12 måneder før dødsfaldet, (iii) hvor afdøde har deltaget i driften i ikke uvæsentligt omfang (mindst 50 timer pr. måned) i en 12 månedsperiode og (iv) hvor afdøde ikke efterlader sig afkom. Denne reducerede sats er for de "udvalgte", der er barnløse og - som nævnt - har en ”reel” erhvervsvirksomhed. Denne særlige regel gælder også for arv til søskendebørn og søskendebørnebørn.

Den særlige sats for "de udvalgte" ændres dog formentligt inden så længe. I regeringsgrundlaget for den nuværende regering, er det aftalt, at satsen skal reduceres fra 15% til 10%. Det er dog fortsat uvist, hvornår dette kommer til at ske fra - og om det vil ske løbende med en nedtrapning af satsen. Under alle omstændigheder vil det på ny blive en regel for "de udvalgte" uden afkom, og som ejer en reel erhvervsvirksomhed.

Ændring af boafgiftssatsen ved arv til søskende

Ved lovforslag L138, som gennemfører skattereformaftalen fra 2023, er der udsigt til en ændring af udgangspunktet. For arv, der er afgiftspligtig i 2027 eller senere, nedsættes boafgift-satsen for arv til søskende helt generelt til 15%. Det gælder alle former for arv - både reelle erhvervsvirksomheder, ejendomme, værdipapirer og kontanter. Det gælder også uanset, om afdøde er med eller uden afkom. Afgørende for at kunne bruge den nye regel er ikke, hvornår en person afgår ved døden, men derimod om arveudlægget sker efter 1. januar 2027.

Den reducerede boafgift gælder alene arv til søskende, men derimod ikke søskendebørn og søskendebørnebørn. Arv til denne persongruppe fremad vil ellers skulle belægges med 36,25%. 

Den reducerede sats på 15/10% ved arv af reelle erhvervsvirksomheder bliver herefter forbeholdt arv til søskendebørn og søskendebørnebørn.

Nye muligheder

De forskellige lempelser giver nogle nye muligheder for at lade søskende arve til en lav sats.

Det kan f.eks. give behov for at justere et testamente, hvor man måske netop har lavet en testamentarisk disposition til f.eks. et søskendebarn. Fremfor at sikre arv direkte til et søskendebarn til 36,25% i boafgift kunne der ske arv til en søskende og derfra på et tidspunkt til et søskendebarn til to gange 15%. Denne vej kan evt. etableres ved en successionsrækkefølge, hvor arven ”parkeres” hos en søskende, indtil arven skal gå videre til et søskendebarn. 

Det er også relevant at genoverveje en gavedisposition til en søskende. I stedet for at give en gave kan søskende berigtige overdragelsen af aktivet med et gældsbrev og så testamentere gældsbrevet til en søskende, så der skal betales 15% i boafgift af restgælden i stedet for beskatningen af gaven.

Kontakt DAHL

Har du brug for sparring eller spørgsmål til reglerne om boafgift, er du altid velkommen til at kontakte DAHLs Private Client-team. Vores eksperter har indgående viden og mange års erfaring i at yde rådgivning på området.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne