Nyheder

Nyt om fodboldjura: Nye regler i UEFA om multiejerskaber i klubber og i Premier League om handel mellem associerede parter

UEFA lemper sine turneringsvilkår i forhold til klubber i multiejerskaber, og nye regler gør, at Premier League-klubber kan blive sanktionerede for handler med associerede parter.

UEFA lemper på reglerne om multiejerskaber

Som led i den ny UEFA-turneringsstruktur, der træder i kraft i sæsonen 2024-25, hvor klubber ikke længere kan rykke fra en turnering til en anden (f.eks. fra Champions League til Europe League), har UEFA lempet på reglerne for multiejerskaber.

I henhold til de hidtil gældende UEFA-regler (UEFA’s turneringsvilkår Art. 5 vedr. turneringens integritet og multiejerskaber) måtte samme ejer ikke have kontrol med mere end én klub, som deltager i UEFA’s turneringer. Med andre ord måtte en ejer således ikke have kontrol over eller bestemmende indflydelse på mere end én klub, såfremt flere af klubberne i multiejerskabet deltog i en UEFA-klubturnering, dvs. uanset om klubberne deltog i Champions League, Europa League eller Conference League.

UEFA har nu ved indførelsen af en ny Artikel 5.4 og 5.5 i turneringsvilkårene lempet reglerne på en sådan måde, at klubber med samme kontrollerende ejer nu under visse betingelser kan deltage i forskellige UEFA-turneringer, men ikke i den samme. Baggrunden er, at klubber nu ikke kan ”rykke ned” i en lavere rangeret UEFA-turnering, f.eks. som nr. 3 i CHL gruppespillet til Europa League, hvor der ikke er et hensyn at tage til, at klubber kan rykke rundt undervejs i turneringernes afvikling.

Fra tidligere praksis kan nævnes, at klubberne RB Salzburg og RB Leipzig, der begge var ejet af energidrik-producenten Red Bull tilbage i 2017, måtte gennemføre flere strukturelle ændringer i klubberne for at sikre, at Red Bull ikke længere havde kontrollerende indflydelse i begge klubber. Efter gennemførelsen af ændringerne fik begge hold tilladelse til at deltage i Champions League i 2017/18-sæsonen. De nye regler ville ikke ændre på denne situation, da de nye regler kun åbner op for adgangen til at deltage i forskellige UEFA-turneringer.


DBU/Divisionsforeningens regler om multiejerskaber           
Der gælder p.t. ikke DBU-regler, der regulerer, om et selskab både kan eje en fodboldklub (direkte eller indirekte) i Danmark og i udlandet.

Men i forhold til Danske klubber gælder det i henhold til Divisionsforeningens cirkulære nr. 21, at ingen klub i Herre-DM må være koncernforbundet eller under fælles kontrol med en anden klub i Herre-DM. Dertil kommer, at hvis en person eller gruppe af personer har væsentlig indflydelse (direkte eller indirekte besiddelse af mindst 1/3 af stemmerettighederne eller ret til at udpege eller afsætte ledelsesmedlemmer) over én klub i Herre-DM, må vedkommende person eller gruppe af personer ikke samtidig direkte eller indirekte eje mere end 20 % af ejerandelene eller stemmerettighederne i, eller på anden måde have tilsvarende indflydelse over, en anden klub i Herre-DM. Hvis de to klubber spiller i samme række, må denne person eller gruppe af personer ikke direkte eller indirekte eje mere end 10 % af ejerandelene eller stemmerettighederne i, eller på anden måde have tilsvarende indflydelse over, den anden klub i Herre-DM.

Overtrædelser kan sanktioneres med inddragelse af klubbens tilladelse til at drive kontraktfodbold.

Skærpede regler i Premier League for handler med associerede parter

Premier League-klubber kan nu blive mødt med sanktioner, hvis de kunstigt har ”oppustet” sponsoraftaler eller indgået (for) billige transferaftaler med en associeret part. Ved en associeret part forstås virksomheder, organisationer eller andre klubber, der har direkte eller indirekte forbindelse til klubbens ejere. Reglerne gælder f.eks., hvis to klubber, som er associeret, indgår en transferaftale, som ikke er på markedsvilkår.

De nye regler, som fremgår af ”Premier League Handbook 2023/24”, version 4. marts 2024, går længere end hidtil og har til formål at forhindre klubber i at omgå de engelske financial fairplay regler (profit and sustainability rules) ved kunstigt at opnå indtægter via f.eks. sponsorater fra et firma med forbindelse til en ejer eller ved kunstigt at opnå omkostningsbesparelser ved at købe en spiller til under markedspris fra en klub i samme ejerkreds. Det fremgår også, at reglerne "søger at sikre klubbernes langsigtede økonomiske bæredygtighed ved at fjerne afhængigheden af øgede kommercielle indtægter fra enheder, der er knyttet til klubbens ejerskab".

I henhold til de nye regler kan en klub nu blive sanktioneret for at overtræde reglerne, hvis de ikke "udviser al rimelig omhu" for at sikre, at handler sker til markedsværdi. Hvad der præcist ligger i denne norm, er ikke defineret.

Tidligere indeholdt reglerne ikke en klar hjemmel til, at Premier League kunne idømme sanktioner ved overtrædelser. Her lagde reglerne mere op til dialog.

Reglerne som jo vedtages af klubberne selv, har givet anledning til uenighed, hvor særligt klubber i store multiejerskaber eller med ejere med dybe lommer og relationer til andre industrier har været modstandere.

Kontakt os

Hos DAHL Advokatpartnerselskab følger vi sagerne tæt. Har du spørgsmål til de konkrete sager og regler eller andre spørgsmål til sportsret, er du altid velkommen til at kontakte vores specialister her. Vi har indgående viden og erfaring inden for sportsret.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne