Nyheder

Andelsboligforening vinder sag om byggegaranti

En andelsboligforening kunne som køber af en ejendom indtræde i en garantierklæring stillet af et forsikringsselskab, efter bygherren var gået konkurs.

En andelsboligforening købte af en professionel bygherre en nybygget ejendom, som blev opført med salg til andelsboligforeningen for øje.

Et forsikringsselskab stillede en garanti efter ABT § 6 stk.4. og 7 ( Almindelige betingelser for totalentreprise) til sikkerhed for opfyldelse af alle totalentreprenørens forpligtelser over for bygherren i entrepriseforholdet, og den var gældende i 5 år efter afleveringstidspunktet.

Andelsboligforeningen reklamerede fra begyndelsen over forskellige mangler ved byggeriet. Undervejs gik først totalentreprenøren og siden bygherren konkurs.

I forbindelse med overdragelsen af ejendommen til andelsboligforeningen havde andelsboligforeningen ikke fået transport på bygherrens krav mod totalentreprenøren eller transport i selve garantien.

Efter konkursen sagsøgte andelsboligforeningen nu forsikringsselskabet med påstand om, at de var berettiget til at gøre garantien gældende mod forsikringsselskabet, selv om de ikke havde fået den tiltransporteret. Højesteret gav andelsboligforeningen ret.

Begrundelsen var bl.a. at det måtte fremstå som nærliggende for forsikringsselskabet, at ejendommen blev solgt i forbindelse med opførelsen og at der ville være mangler ved byggeriet også efter salget (Højesteretsdom 12. august 2015, 84/2014).

Tilmeld dig nyt fra DAHL

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information