Nyheder

Genoptagelse af indkomstår – Den ordinære frist

Der gælder tre frister, hvis SKAT eller skatteyderen ønsker at genoptage og rette i et tidligere indkomstår.

Hvert år afleverer alle skatteydere en selvangivelse, eller også får de den genereret automatisk. Alle skatteydere skal selvangive deres indkomst for hvert indkomstår. Det forekommer, at der kan være behov for at genoptage et sådant indkomstår – det kan være skatteyderen finder ud af, at noget er glemt, eller SKAT finder ud af, at skatteyderen har glemt noget i relation til selvangivelsen. Både skatteyderen og SKAT har naturligvis en interesse i at kunne korrigere dette. En sådan korrektion af tidligere indkomstår gælder imidlertid ikke tidsmæssigt uendeligt.

TRE ORDINÆRE LIGNINGSFRISTER
På skatteområdet findes der tre ordinære frister, der er ensartede for både SKAT og skatteyderen. Betingelserne for at kunne genoptage er altså de samme inden for disse ordinære frister. Der opereres også med ekstraordinære frister, dvs. genoptagelse ud over den ordinære frist. Her er der krav om en særlig begrundelse for at kunne få en genoptagelse. Dette vil blive behandlet i en senere klumme.

De tre ordinære frister er:

  • 30. juni i det 2. indkomstår efter indkomstårets udløb.

  • 1. maj i det 4. indkomstår efter indkomstårets udløb.

  • 1. maj i det 6. indkomstår efter indkomstårets udløb.

DEN FORKORTEDE LIGNINGSFRIST
Den første frist, 1. oktober i det 2. indkomstår efter indkomstårets udløb, gælder alene for skatteydere med ”simple forhold”, typisk lønmodtagere, der blot modtager en fortrykt selvangivelse. Hvis de eneste felter på selvangivelsen er felter, hvor indholdet er indberettet til SKAT automatisk, er der ikke behov for nogen lang frist for at kunne korrigere fejlen – derfor den relativt korte frist.

For indkomståret 2016 betyder fristen, at man ikke kan genoptage 2016 længere, når man har passeret 1. oktober 2018.

DEN ALMINDELIGE FRIST, 3 ÅR OG 4 MÅNEDER
Den anden frist gælder for alle øvrige, medmindre man er omfattet af den særlige forlængede ligningsfrist. SKAT eller skatteyderen skal her varsle/fremsætte ønske om at genoptage et indkomstår senest den 1. maj i det 4. indkomstår efter indkomstårets udløb. Fristen betyder, at indkomståret 2013 ikke længere kan genoptages 1. maj 2017. 1. maj i et indkomstår kan derfor være en ”god dag”, hvis der ikke er sket genoptagelse af noget, man har været usikker på. Det kan naturligvis også være en ”dårlig dag”, f.eks. hvis man pludselig opdager, at man har glemt et skattemæssigt fradrag.

For SKATs vedkommende er der den yderligere betingelse for genoptagelse, at et varsel om genoptagelse af et indkomstår skal følges af en konkret ændring senest 1. august samme år. Gør SKAT ikke det, vil den afgørelse, der træffes, være ugyldig.

DEN FORLÆNGEDE LIGNINGSFRIST
For en særlig kategori af transaktioner gælder der en forlænget ligningsfrist, der løber frem til 1. maj i det 6. indkomstår efter indkomstårets udløb. 1. maj 2017 betød altså, at indkomståret 2011 hermed ikke længere kan genoptages. Den særlige kategori af forlængede ligningsfrister er møntet på situationer, hvor SKAT har brug for at modtage oplysninger fra udlandet eller særlige situationer, der blot fra lovgivningsmagtens side er vurderet som værende dispositioner, der skulle undergives en forlænget ligningsfrist.

Fristen gælder primært for kontrollerede transaktioner omfattet af skattekontrollovens § 3 B. Dette er transaktioner mellem selskaber, der er koncernforbundne eller fysiske personers transaktioner med selskaber, de kontrollerer. Kombineres det med, at visse af sådanne forhold er grænseoverskridende, er der naturligvis behov for en forlænget ligningsfrist i disse situationer.

Endelig er visse former for omstrukturering, f.eks. spaltning, aktieombytning og tilførsel af aktiver, der gennemføres, uden at man ansøger herom på forhånd, undergivet den forlængede ligningsfrist.

Den forlængede ligningsfrist er en politisk beslutning, som man naturligvis kan have holdninger til. På den ene side er der hensynet til at få en rigtig selvangivet indkomst, også for komplekse forhold, mens man på den anden side naturligvis har brug for, at det, der selvangives, også forbliver selvangivet som den endelige indkomst – altså et afklarende hensyn.

Uanset om det er den almindelige ligningsfrist eller den forlængede ligningsfrist er 1. maj en særlig dato – for både SKAT og skatteydere.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af DAHL Advokatfirmas nyhedsbrev DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Virksomheds- og kontaktoplysninger: 

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr. 37 31 00 85

Vi kan kontaktes via e-mail: mail@dahllaw.dk eller telefon: 88 91 91 91 indenfor vores åbningstider, som er:

mandag – torsdag kl. 08:00 – 16:00
fredag kl. 08.00 – 15.00

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler som udgangspunkt alene dit oplyste navn og din oplyste e-mailadresse – dette er for at kunne sende dig nyhedsbreve mv.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen/nyhedsbrevet er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen/nyhedsbrevet slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies. Læs om cookies her 

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mail adresse til at udsende nyhedsbreve med artikler, kurser, ledige stillinger og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mail adresse til at udsende orienterende e-mails omkring vores forretning eller om vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mail adresse.

Du skal dog være opmærksom på, at vi i anden sammenhæng kan have indsamlet din e-mail adresse, og at vi i sådanne tilfælde kan anvende den til de formål, som den er indsamlet til.

De oplysninger, vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet, bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger underleverandører (databehandlere) til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbydere er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Vi anvender et system, som er udarbejdet af Konform A/S, til udsendelse af nyhedsbreve, Konform A/S hoster herudover vores hjemmeside. IT Relation A/S drifter i øvrigt vores IT.  

Konform A/S og IT Relation A/S opbevarer og behandler personoplysninger for os som databehandler, og vi har indgået skriftlig databehandlingsaftale for at sikre, at dine personoplysninger alene behandles efter vores instruks, på fortrolig vis, samt at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod at dine oplysninger kompromitteres.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve mv. fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke, og generelt kan du forvente at modtage materiale fra os ca. en gang om måneden.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet og derefter tilmelde dig igen – f.eks. hvis du har ændret din e-mailadresse.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet modtager du ikke yderligere fra os, med mindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mail adresse og navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hver nyhedsbrev, du modtager fra os. 

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mail adresse og navn.

Du skal dog være opmærksom på, at vi kan have dine oplysninger fra anden sammenhæng også. Hvis vi har det, kan vi fortsat behandle sådanne oplysninger efter det samtykke eller anden behandlingshjemmel, som vi har, hvis du framelder dig nyhedsbrevet.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at de-anonymisere oplysningerne igen.

Du har ret til indsigt og til at modsætte dig videre behandling af dine oplysninger

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger, vi behandler om dig. Hvis vi behandler oplysninger om dig, som er urigtige eller vildledende, har du også ret til at kræve oplysningerne berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for videre behandling.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, kan du også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Hvis du mener, at vi behandler dine oplysninger forkert eller i strid med lovgivningen, kan du klage over behandlingen til Datatilsynet.

Du kan læse mere om persondata og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside, som du finder her

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne